4e spoorpakket

De Europese Commissie heeft op 30 januari 2013 besloten tot de publicatie van het 4e spoorpakket. Dit voorstel doet de Europese Commissie aan de Raad van Ministers (Transportraad) en aan het Europees Parlement. In een co-decisie procedure zullen de voorstellen worden besproken en uiteindelijk (geamendeerd) worden vastgesteld.

Het voorstel omvat vele onderwerpen en veel documenten.

Aan de tabellen zijn voor de politieke pijler aan de rechterzijde de op 12.02.2016 gepubliceerde Raadsbesluiten gevoegd

Communicatie van de Commissie      
Persbericht NL EN    
achterliggende informatie NL EN    
COM(2013)25 [11 blz] NL EN    

 

Wijziging van 1370/2007
opening van de domestic market
     
COM(2013)28 amendment 1370/2007 NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)10 Part 1 [116 blz] NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)10 Part 2 [31 blz] NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)10 Part 3 [53 blz] NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)10 Part 4 [190 blz] NL EN    
samenvatting Impact Assessment SWD(2013)11 [13 blz] NL EN    
opinie over Impact Assessment SEC(2013)75 NL EN    

 

Wijziging van 2012/34
governance infrastructuur
     
COM(2013)29 amendment 2012/34 [19 blz] NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)12 [160 blz] NL EN    
samenvatting Impact Assessment SWD(2013)13 [11 blz] NL EN    
COM(2013)34 Rapport van de Commissie over 2012/34 [10 blz] NL EN    
opinie over Impact Assessment SEC(2013)72 NL EN    

 

Herziening ERA-Verordening 881/2004, interoperabiliteitsrichtlijn 08/57, 
veiligheidsrichtlijn 04/49
    Raadsbesluit 12.02.2016
COM(2013)27 Nieuwe ERA Verordening [78 blz] NL EN NL EN
COM(2013)30 Herziening Interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 [106 blz] NL EN NL EN
COM(2013)32 Rapport van de Commissie over Interoperabiliteit [13 blz] NL EN    
COM(2013)31 Herziening Veiligheidsrichtlijn 2004/49 [73 blz] NL EN NL EN
COM(2013)33 Rapport van de Commissie Other crew [11 blz] NL EN    
Impact Assessment: SWD(2013)8 [120 blz] NL EN    
samenvatting Impact Assessment SWD(2013)9 [11 blz] NL EN    
opinie over Impact Assessment SEC(2013)71 NL EN    

 

Wijziging van 1192/69
accounting spoorwegondernemingen
     
COM(2013)26/2 [7 blz] NL EN