Overzicht van alle Europese Richtlijnen, Verordeningen en Besluiten die op het gebied van spoorwegen de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen. Tevens zijn opgenomen besluiten die verband houden met deze richtlijnen. Zo is bijvoorbeeld het Modulebesluit opgenomen omdat daarvan gebruik wordt gemaakt. Ook de TEN-Verordening, comitologiebesluit e.d. is in dit overzicht terug te vinden.

Bij datum staat de datum waarop het besluit is genomen. De publicatie in het Official Journal vindt daarna plaats. Daar kan enige weken of zelfs maanden tussen zitten.De Richtlijnen en Verordeningen worden regelmatig aangepast door nieuwe documenten. In dat geval zijn deze in de laatste kolom vermeld, met tevens de laatste geÔntegreerde versie van de tekst (mits beschikbaar). Oude documenten zijn nog steeds beschikbaar, ook al is de tekst grijs gekleurd.

Er is ook een kleurcodering:
blauw: marktwerking
groen: interoperabiliteit
rood: veiligheid
bruin: verdrag van Lissabon


geel: machinisten
grijs: agentschap
geen/creme: overig

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten of wensen kunnen worden gemeld aan de webmaster. Deze schuilt onder de naam info op het domein saferail.nl (met deze gegevens zelf het e-mail adres samen te stellen, hier niet vermeld om SPAM te voorkomen).
onderwerp nummer publicatie toelichting geÔntegreerde tekst opmerkingen
overzicht TSI-tekortkomingen ERA
31.08.2017
EN
rectificatie van Verordening 2016/1628, emissie eisen diesel motoren L223
30.08.2017
NL geen spoorse wijziging, 
schip --> vaartuig
nog geen geconsolideerde versie
Mandaatsbesluit van EC aan ERA om nieuwe TSIs op te stellen 2017/1474
08.06.2017
L210
15.08.2017
NL

EN

Op grond van art 5.1 van de IOD kan de EC via een gedelgeerde handeling opdracht geven aan ERA om TSIs te maken. Op basis van IOD art 5.11 worden daarna deze TSIs als uitvoeringshandeling vastgesteld uitwerking van gedelegeerde handeling IOD art 5.1
Guide voor transport gevaarlijke stoffen ERA-website
02.08.2017
 

EN

Guide voor het gebruik van ontsporingsdetectoren voor treinen met gevaarlijke stoffen ERA-website
02.08.2017
 

EN

Final report with track changes of the incomming remarks
Technische documenten behorend bij bijlage III van de TSI-TAP 454/2011 ERA-webiste
25.07.2017
 

EN

vervangt overzicht van 06.10.2016
toezicht op aanwijzing en op uitvoering van de werkzaamheden nobo's door ERA MB-decision 156/2017
27.06.2017
ERA
11.07.2017
besluit
bijlage
toelichting
Op basis van art 27 van IO-RL15/797 wijzen LS nobo's aan via erkenning of accreditatie. Op basis van art 34 van ERA-VO 2015/796 houdt ERA toezicht op de aanwijzing en taakuitvoering    
overzicht TSI tekortkomingen ERA
30.06.2017
EN/FR
ERA Brochure
ERTMS Deployment Action Plan
  ERA
22.06.2017
EN uitgereikt tijdens SERA Convention over 4e spoorpakket te Brussel      
wijzigen TEN-T Verordening 1315/2013, met name vervanging van kaartbijlage I en lijstbijlage II 2017/849
07.12.2016
L128 I
19.05.2017
NL

EN

NB 31 Mb groot bestand   !!!!

geconsolideerde versie 100Mb

NL

EN

geconsolideerde versie
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2017/695
07.04.2017
L101/37
13.04.2017
NL

EN

Rectificatie van TSI-OPE
Bijlage C, par 6.2 
L098/44
11.04.2017
NL vertaalfoutje:
rol schriftelijke aanwijzing tov baanseinen en/of DMI
nog geen geconsolideerde versie
Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken L59/42
2e deel bladzijde

07.03.2017

NL

EN bestaat niet

nog geen geconsolideerde versie
administratieve  voorschriften van VO 2016/1628 mbt emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines  2017/656
19.12.2016
L102/364
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven
aanvulling van VO 2016/1628 inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/655
19.12.2016
L102/334
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven
aanvulling van VO 2016/1628 inzake voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/654
19.12.2016
L102/01
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

NB: 334 blz!

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/798 van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor L59/41
07.03.2017
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
uitbreiding Noordzee-Oostzee corridor met TsjechiŽ
2017/178
31.01.2017
L28/71
02.02.2017
NL

EN

      vervangt 2015/1111
nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
nieuwe corridor Amber
2017/177
31.01.2017
L28/69
02.02.2017
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening ERTMS voor kernnetwerk corridors (TEN-T) 2017/06
05.01.2017
L003
06.01.2017
NL

EN

wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2338
14.12.2016
L354/22
23.12.2016
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2337
14.12.2016
L354/20
23.12.2016
NL

EN

       
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, mbt de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2370
14.12.2016
L352/1
23.12.2016
NL

EN

  NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/2309
16.12.2016
L345/48
20.12.2016
NL

EN

kleine wijzigingen in bijlagen I, II en III NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Statistiek Verordening spoorvervoer 91/2003 2016/2032
26.10.2016
L317/105
23.11.2016
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van TSI-CCS 2016/919 L279/54
15.10,2016
NL

EN

In par 6.1.1.2 pt 4 moet verwezen worden naar par 7.6 NL

EN

geconsolideerde versie
Set of Technical Documents TSI-TAP as described in Annex III of  454/2011 ERA-website
06.10.2016
EN link naar ERA website pagina van 06.10.2016 nieuwe lijst gepubliceerd op 25.07.2017
rectificatie Kabelbaan Verordening L266/8
30.09.2016
NL

EN

In Bijlage II par 4.1.2 zijn oorzaak en gevolg duidelijker aan elkaar gekoppeld NL

EN

geconsolideerde versie
Raadsstandpunt spoorwegstatistiek
aanpassing van Verordening 91/2003
15/2016
18.07.2016
C358/1
29.09.2016
NL

EN

NB op 10 oktober 2016 bespreekt EP-TRAN
Motivering Raadsstandpunt spoorwegstatistiek C358/
29.09.2016
NL

EN

Emissie grenswaarden voor interne verbrandingsmotoren van niet weggebonden voertuigen (o.a. dieseltreinen en locomotieven) 2016/1628
14.09.2016
L252/53
16.09.2016
NL

EN

VO is een vervanging van Richtlijn 97/68. Daar waren echter treinen uitgesloten van toepassing (bijlage 1, par 1C). Nu niet meer.
Tevens wijziging IMI-Verordening 1024/2012 met verplichting voor de Lidstaten om gegevens uit te wisselen
Aanvulling op CEF Verordening 1316/2013, tbv financieringsprioriteiten vervoer 2016/1649
08.07.2016
L247/1
15.09.2016
NL

EN

vervangt Verordening 275/2014 die door het Hof nietig is verklaard nog geen geconsolideerde versie
Standpunt ERA over de toepassing van PRM voorzieningen aan trappen ERA-OPI-2015-7 ERA-website
16.08.2016
EN ERA standpunt, geen officieel besluit
Request for an opinion on ERTMS on-board equipment for regional lines under CCS TSI ERA-OPI-2015-9 ERA-website
16.08.2016
EN ERA standpunt, geen officieel besluit
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/200 , Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 2016/C293/06 C293/68
12.08.2016
NL

EN

vervangt eerdere publicaties
Blue Guide foor product certificering 2016/C 272/01 C272
26.07.2016
NL

EN

van toepassing op alle producten met een CE markering (New Legislative Framework)
eerder gepubliceerd op website van DG-Enterprise als C(2016)1958 van 05.04.2016 EN-versie vervangt eerdere versie uit 2014
herziening overzicht VZ-schappen van de Raad 2016/1316
26.07.2016
L208/42
02.08.2016
NL

EN

herzien overzicht door mogelijk vertrek UK uit de Unie (was voorzien om in 2e helft 2017 voorzitter te zijn) vervangt bijlage uit 2009/908
TSI-chronologie
juli 2016
  ERA website
20 juli 2016
 

EN

      vervangt overzicht van juli 2015
Richtlijn tbv maatregelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen 2016/1148
06.07.2016
L194/1
19.07.2016
NL

EN

wijziging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en  Zwitserland 2016/1119
10.06.2016
[2/2016]
L186/38
09.07.2016
NL

EN

Zwitserland zal spoorse regelgeving toepassen (zie deel 4). zie 2013/804 voor  overeenkomst CH-EU
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 2016/C 249/04 C249/191
08.07.2016
NL

EN

vervangt eerder gepubliceerde lijsten 2013/C249/03
Guide behorend bij TSI-CCS   ERA-website
01.07.2016
 

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
European Union Agency for Railways
Rules of procedure Management Board
DECISION nį134
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN        
European Union Agency for Railways
Rules of procedure Executive Board
DECISION nį135
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN        
European Union Agency for Railways
appointment of members Executive Board
DECISION nį136
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN
Rail Freight
Sector Statement
    EN zowel de spoor sector als de Minisaters van de Lidstaten hebben op 21 Juni een verklaring aangenomen om het goederenvervoer op de 9 corridors te verbeteren    
Rail Freight
Ministerial Declaration
EN
Nieuwe TSI-CCS Command & Control and Signalling
VERORDENING
2016/919
27.05.2016
L158/1
15.06.2016
NL

EN

vervangt vorige versie 2012/88 rectificatie van 15.10.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging TSI-Tunnelveiligheid 1303/2014 2016/912
09.06.2016
L153/28
10.06.2016
NL

EN

Onterecht was in art 7 van de TSI-beslissing de verplichting tot het maken van een uitvoeringsplan CCS opgenomen. Met de wijziging is in de TSI-SRT deze verplichting hier geschrapt NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de Verordeningen voor productcertificering 765/2008 en 768/2008 C209/09
10.06.2016
NL

EN

vervangt eerdere publicaties
Update van het Unie Verdrag, Wijzigingen t/m maart 2016 zijn bijgewerkt C202
07.06.2016
C400/01
28.10.2016
NL

EN

De verklaringen over gedelegeerde en uitvoeringshandelingen  van 13.05 2016 zijn nog niet verwerkt! NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging machinisten richtlijn 07/59 inzake taaleisen grensbaanvakken 2016/882
01.06.2016
L146/22
03.06.2016
NL

EN

DE

  NL

EN

DE

 
veiligheidsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/798
11.05.2016
L138/102
26.05.2016
NL

EN

      vervangt
richtlijn 04/49
Interoperabiliteitsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/797
11.05.2016
L138/44
26.05.2016
NL

EN

      vervangt richtlijn 2008/57
ERA-Verordening herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/796
11.05.2016
L138/1
26.05.2016
NL

EN

  verrvangt VO881/2004
standpunt van de Unie, in te nemen bij bespreking wijziging aanhangsel C van COTIF = RID 2016/833
17.05.2016
L140/12
27.05.2016
NL

EN

       
Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor C186/3
25.05.2016
NL

EN

rapport van de Europese rekenkamer over internationaal goederenvervoer
Wijziging van bijlage III van TEN-T Veordenug 2016/758
04.02.2016
L126/3
14.05.2016
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Verklaring van de Europese Commissie en het Parlement over het Inter Institutioneel Akkoord CELEX_32016C0513 L124/1
13.05.2016
NL

EN

Verklaring dat het kader akkoord (L304/47 van 20.11.2010) zoals geregeld op basis van art 295 van het Verdrag van Lissabon niet wordt aangetast door dit Inter Institutioneel Akkoord..    
Interinstitutioneel Akkoord tussen Raad, Parlement en Commissie over beter wetgeven CELEX_32016Q0512
13.04.2016
L123/1
12.05.2016
NL

EN

Het verdrag van Lissabon bierdt in art 290 ruimte voor gedelegeerde handelingen. De drie wetgevende organen Raad, Parlement en Commissie waren het al sinds het afsluiten van dit Verdrag oneens over de toepassing van dit artikel. Dit akkoord moet daarvoor nu een oplossing bieden
Uitvoeringsbesluit voor afwijkingen van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/629
20.04.2016
L106/26
22.04.2016
NL

EN

bijlage I deel I.3 en bijlage II deel II.3 van RL 2008/68 worden aangepast aan de bijlagen bij dit besluit NL

EN

geconsolideerde versie
criteria voor kaderovereenkomsten tot toewijzing van spoorinfrastructuur capaciteit 2016/545
07.04.2016
L94/1
08.04.2016
NL

EN

wijziging bijlage III TSI-TAP 2016/527
04.04.2016
L86/26
05.04.2016
NL

EN

vervangt bijlage III, verwijzing naar externe technische documenten link naar technische documenten op ERA website (06.10.2016) NL

EN

geconsolideerde versie
Kabelbaanverordening 2016/424
09.03.2016
L81/1
31.03.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2000/09 van 20.03.2000 rectificatie van 30.09.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie TSI-ENE voor rijdraadhoogte bij overwegen L72/75
22.03.2016
NL rectificatie alleen voor de  Nederlandse tekst NL

EN

geconsolideerde versie
ontheffing voor lagere snelheid op Havenspoorlijn C(2016)971
22.02.2016
NL

 

tijdeijke publicatie tot OJ de definitieve publicatie verzorgt
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen behorend bij harmonisatie besluit 768/2008 2016/C054/02 C054/09
12.02,2016
NL

EN

Guide behorend bij TSI INF
versie 3.0
ERA/GUI/07-2011/INT
14.12.2015
ERA-website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
vervangt guide INF versie 2.0 van 16.10.2014
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C412/44 C412/44
11.12.2015
NL

EN

vervangt overzicht van 14.08.2015
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de modulebesluit 2008/768 2015/C412/01 C412/01
11.12.2015
NL

EN

rectificatie NL-versie richtlijn overheidsopdrachten 2014/25 L324/45
10.12.2015
NL NL

EN

geconsolideerde versie
TSI chronologie
juli 2015
ERA website
27.11.2015
 

EN

handig overzicht waarmee is aangegeven welke TSI versie op welk moment van toepassing is vervangt overzicht van januari 2015
Uitvoeringsbesluit tot wijziging van de klassificatie van nationale voorschriften 2015/2299
17.11.2015
L324/15
10.12.2015
NL

EN

wijziging van 2009/965   NL

EN

vervangt de bijlage van 2009/965
Gedelegeerde handeling Verordening overheidsopdrachten 2015/2171
24.11.2015
L307/7
25.11.2015
NL

EN

wijzigt de bedragen in art 15 van 2014/15 per 01.01.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Unie standpunt ten aanzien van wijzigingen van het COTIF Verdrag en de aanhangsels 2015/1734
18.09.2015
L252/43
29.09.2015
NL

EN

Richtlijn informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 2015/1535
09.09.2015
L241/1
17.09.2015
NL

EN

vervangt 98/34
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C267/1 C267/1
14.08.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 17.09.2013
MoU ERA-OSJD ERA-website
24.07.2015

EN
Verordening ivm wijziging CSM-RA (402/2013) 2015/1136
13.07.2015
L185/6
14.07.2015
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 08.07.2015
ERA/GUI-100-2015
08.07.2015
ERA-website
08.07.2015
EN   vervangt versie 1 uit 2013
Besluit uitbreiding goederen corridor noordzee-oostzee 2015/1111
07.07.2015
L181/82
09.07.2015
NL

EN

wijziging van art 5 van Verordening 913/2010     vervangen door 2017/178
Uitvoeringsverordening toezicht op de spoormarkt 2015/1100
07.07.2015 
L181/1
09.07.2015
NL

EN 

       
wijziging CEF Verordening 2015/1017
25.06.2015
L169/1
01.07.2015
NL

EN

geen specifieke spoorregelgeving   NL

EN

geconsolideerde versie
interpretative mededeling, guidelines bij VO 1371/2007   C220/1
04.07.2015
NL

EN

       
Gemeenschappelijke berekeningsmethodiek voor geluid in kader RL 2002/49 2015/996
19.05.2015
L168
01.07.2015
NL

EN

       
Guide behorend bij TSI-OPE   ERA-website
30.06.2015
NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
wijziging van TSI-OPE Besluit en vervanging van de tekst van de TSI-OPE bijlage 2015/995
08.06.2015
L165/1
30.06.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie van besluit + nieuwe bijlage
Infrastructuur Register (RINF)
application guide
ERA/GUI/RINF/IU
version 1.1
ERA website
25.06.2015
 

EN

Guide behorend bij uitvoeringsbesluit 2014/880 van 26.11.2014     vervangt RINF guide 1.0 van 16.12.2014
Uitvoeringsbesluit Commissie voor vaststellen afwijkingen tbv vervoer gevaarlijke stoffen 2015/974
17.06.2015
L157/53
23.06.2015
NL

EN

Wijziging van bijlage I, deel I.3, bijlage II, deel II.3, en bijlage III, deel III.3, bij Richtlijn 2008/68/EG   NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot wijziging van TSI-WAG 2015/924
08.06.2015
L150/10
17.06.2015
NL

EN

GE-markering + keuring composiet remblokken   NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien 2015/909
12.06.2015
L148/17
13.06.2015
NL

EN

       
vacature melding uitvoerend directeur van Shift2Rail COM/2015/20006 C127A
27.05.2015
NL

EN

hernieuwde poging      
Guide behorend bij TSI-PRM ERA/GUI/02-2013/INT
16.12.2014
ERA-website
18.05.2015
NL

EN
appendix

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA   ERA-website
12.05.2015
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's    
rectificatie van bijlage 1 van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57   L103/11
22.04.2015
NL EN-versie van de wijziging bestaat niet   NL

EN

vervangen door 2016/797
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt heffingen geluidhinder 2015/429
13.03.2014
L070/36
14.03.2015
NL

EN

       
Rectificatie van richtlijn Instelling van ťťn Europese spoorwegruimte 2012/34   L067/32
12.03.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide behorend bij TSI-WAG   ERA-website
03.03.2015
NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
wijziging bijlage III van TSI-TAP (454/2011) 2015/302
25.02.2015
L055/2
26.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Commissie Besluit met toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen in 2008/68 2015/217
10.04.2014 
(geen typefout)
L044/1
18.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Intrekking van voorstellen om PRAC procedure (comitologie procedure) om te zetten in gedelegeerde handelingen.   C80/17
07.03.2015
NL

EN

pers-
bericht

op 30.10.2013 heeft EC voorstel gedaan om in groot aantal wetgeving de comitologie procedure aan te passen aan verdrag van Lissabon naar gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, waaronder de spoorregelgeving

Omdat over de voorstellen geen overeenstemming was te bereiken heeft EC de voorstellen ingetrokken

NB: op uitvoeringshandelingen is de comitologieverordening van toepassing (niet ingetrokken)

COM(2013)451 NL

EN

 
COM(2013)452 NL

EN

 
COM(2013)751 NL

EN

 
comitlogie verordening 182/2011 NL

EN

 
vaststelling S2R masterplan 2015/214
10.02.2015
L036/7
12.02.2015
NL

EN

ontwerp masterplan 24.09.2014      
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt procedure vergunning verlening aan spoorwegondernemingen 2015/171
04.02.2015
L029/3
05.02.2015
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 17, lid 5, van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte      
TSI Chronologisch overzicht   ERA-website  

EN

- niet vermeld: wijziging van bijlage III van TAP 
   (nog in procedure)
  vervangen door nieuw schema van 07.10.2015
rectificatie TSI-ENE   L013/13
20.01.2015
NL

EN

NB: Nederlandse rectificatie verschilt van Engels corrigendum   NL

EN

 
rectificatie TSI L&P, hernoeming titels van de aanhangsels A t/m J   L10/45
16.01.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt criteria aanvrager spoorwegcapaciteit 2015/10
06.01.2015
L3/34
07.01.2015
NL

EN

nb: met 870/2014 was abusievelijk de verkeerde versie gepubliceerd     vervangt 870/2014
wijziging TSI-CCS, o.a. bijlage III van 2012/88 en bijlage A 2015/14
05.01.2015
L003/44
07.01.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide behorend bij TSI Loc&Pas ERA/GUI/07-2011/INT
01.01.2015
ERA website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangt guide versie 1.0 van 26.08.2011
nummering gepubliceerde documenten     NL

EN

Vanaf 1 januari 2015 zullen de documenten, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Unie  opvolgend worden genummerd, onafhankelijk van het soort document    
voortgangsverslag veiligheidsrichtlijn 2004/49 COM(2014)740
17.12.2014
  NL

EN

bijlage = SWD(2014)355
alleen EN-versie beschikbaar
     
Guide behorend bij TSI-PRM ERA/GUI/02-2013/INT
16.12.2014
ERA website NL

EN


appendix

Guide behorend bij TSI-PRM van 18.11.2014 1300/2014

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum

     
Infrastructuur Register (RINF)
application guide
ERA/GUI/RINF/IU
version 1.0
ERA website
16.12.2014
 

EN

Guide behorend bij uitvoeringsbesluit 2014/880 van 26.11.2014     vervangt guide van 21.08.2014
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 werkprogramma
nieuwe initiatieven
in te trekken/wijzigen
te herziene regelgeving
wetgeving van kracht in 2015
speech timmermans
         
Besluit van de Raad over gekwalificeerde meerderheid 2014/900
09.12.2014
L358/25
13.12.2014
NL

EN

Gewijzigde stemverhoudingen per 01.11.2014 
in het reglement van orde van de Raad 2009/937
NL

EN

geconsolideerde regelgeving
subsidietoezegging ERTMS inbouw locomotieven C(2014)9258
03.12.2014
  NL

bijlage

       
Guide behorend bij TSI-NOI   ERA-website
21.11.2014
 

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
TSI Telematica voorzieningen goederenvervoer TAF 1305/2014
11.12.2014
L356/438
12.12.2014
NL

EN

      vervangt 62/2006 per 01.01.2015
TSI Geluid
VERORDENING
1304/2014
26.11.2014
L356/421
12.12.2014
NL

EN

  nog geen geconsolideerde versie van 2008/232   vervangt 2011/229 en wijzigt ingetrokken 2008/232
TSI Veiligheid in spoortunnels
VERORDENING
1303/2014
18.11.2014
L356/394
12.12.2014
NL

EN

      vervangt 2008/163 per 01.01.2015
TSI Locomotieven en passagiersrijtuigen
VERORDENING
1302/2014
18.11.2014
L356/228
12.12.2014
NL

EN

Rectificatie L10/45 van 16.1.2015   NL

EN

vervangt 2008/232 en 2011/291 per 01.01,2015
TSI Energie voorziening
VERORDENING
1301/2014
18.11.2014
L356/179
12.12.2014
NL

EN

NB: Nederlandse rectificatie verschilt van Engels corrigendum

rectificatie NL-versie ivm foutief  normnummer ((rijdraadhoogte)


(nog niet in geconsolideerde versie

NL

EN

vervangt 2008/284 en 2011/274 per 01.01.2015
TSI Voorzieningen mindervaliden
VERORDENING
1300/2014
18.11.2014
L356/110
12.12.2014
NL

EN

      vervangt 2008/164 per 01.01.2015
TSI Infrastructuur 
VERORDENING
1299/2014
18.11.2014
L356/1
12.12.2014
NL

EN

      vervangt 2008/217 en 2011/275 per 01.01.2015
Aanbeveling van de Commissie ivm indienststelling van subsystemen van structurele aard en voertuigen 2014/897
05.12.2014
L355/59
12.12.2014
NL

EN

document in discussie geweest onder nummer DV29bis     vervangt aanbeveling 2011/217
Richtlijn van de Commissie tot wijziging bijlagen V en VI van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 2014/106
05.12.2014
L355/42
12.12.2014
NL

EN

document in discussie geweest onder nummer DV70   NL

EN

vervangen door 2016/797
Aanbeveling van de Commissie ivm procedure om aan te tonen dat bestaande spoorlijnen voldoen aan basis parameters in TSIs  2014/881
18.11.2014
L356/520
12.12.2014
NL

EN

      vervangt aanbeveling 2011/622
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over register infrastructuur (RINF) 2014/880
26.11.2014
L356/489
12.12.2014
NL

EN

      vervangt besluit 2011/633
Besluit van de Raad inzake goedkeuring protocol internationale zekerheden rollend materieel 2014/888
04.12.2014
L353/9
10.12.2014
NL

EN

goedkeuring door de Unie van het protocol, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007.
zie ook 2009/940 dd 30.09.2009
     
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over informatie van Lidstaten mbt zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/896
10.12.2014
L355/55
12.12.2014
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over format verstrekken gegevens zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/895
10.12.2014
L355/51
12.12.2014
NL

EN

       
3e aanpassing bijlagen richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2014/103
21.11.2014
L335/15
22.11.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide bij TSI-INF ERA/GUI/07-2011/INT
16.10,2014
ERA-website  

EN

  vervangen door guide versie 3.0 van 14.12.2015   vervangt versie 1.0 van 28.08.2011
Guide bij TSI-ENE ERA/GUI/07-2011/INT
16.10.2014
ERA-website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangt 
versie 1.0
Besluit van de Raad tbv standpunt herzieningscommissie OTIF 2014/699
24.06.2014
L293/26
09.10.2014
NL

EN

rectificatie van richtlijn 2012/18, zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn L291/20
07.10.2014
NL

EN

alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst NL geconsolideerde versie
RINF Application Guide
version 0.82
ERA/GUI/RINF/IU
21.08.2014
ERA-website EN        
Uitvoeringsverordening voor criteria die IM mag stellen aan een aanvrager voor netwerkcapaciteit 870/2014
11.08.2014
L239/11
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 41 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte      
Uitvoeringsverordening met criteria voor onderzoek naar verstoring openbare dienstcontracten door nieuwe vervoerdiensten 869/2014
11.08.2014
L239/1
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 10 van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte      
vacaturemelding S2R directeur COM/2014/10363 25.07.2014
C242A/1
NL

EN

opnieuw gepubliceerd op 27.05.2015      
Guide monitoring CSM 1078/2012 ERA-GUI-05-2012-SAF
17.07.2014
ERA-website EN        
Richtlijn tot wijziging bijlage 1 (CSI - Common Safety Indicators) van de veiligheidsrichtlijn 2004/49 2014/88
09.07.2014
L201/9
10.07.2014
NL

EN

Lidstaten moeten nationale regelgeving aanpassen zodat deze dfinities uiterlijk  per 10 juli 2015 in werking treden   NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 206/798

wijziging van de bijlagen II, IV en VI bij de machinisten richtlijn (2007/59) 2014/82
24.06.2014
L184/11
25.06.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
oprichten gemeenschappelijke onderneming shift to rail (Shift2Rail) 642/2014
16.06.2014
L177/9
17.06.2009
NL

EN

       
rectificatie van wijzigingsverordening TSI-TAP, art 5 en art 6 inzake NCP Nationaal Contact Punt   L175/54
14.06.2014
NL

 

 

EN-versie behoeft geen rectificatie

  NL  
Guide TSI-SRT (tunnelveiligheid) ERA/GUI/01-2013/INT
28.05.2014
ERA website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
standpunt Unie wijziging bijlage C van het COTIF-Verdrag (vervoer gevaarlijke stoffen) 2014/327
06.05.2014
L166/27
05.06.2014
NL

EN

OTIF landen kunnen mogelijk tot een lichtelijk afwijkend besluit komen      
gedelegeerde Verordening bij TEN-T Verordening, wijziging kaarten bijlage III 473/2014
17.01.2014
L136/10
09.05.2014
NL

EN

indicatieve kaarten voor oostelijke partnerlanden: Belarus, OekraÔne, MoldaviŽ, GeorgiŽ, ArmeniŽ en Azerbeidzjan   NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van TSI-OPE, aanpassing van de landcode van voertuigen uit Zweden    L101/15
04.04.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 2014/C92/01 C92/1
29.03.2014
NL

EN

       
wijziging bijlage III van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 ivm besrtijding geluidhinder 2014/38
10.03.2014
L70/20
11.03.2014
NL

EN

    NL

EN

vervangen door 2016/797
Guide voor product regels 2014
New Legislative Framework (768/2008)
maart 2014   NL

EN

      vervangen door blue guide van 2016, gepubliceerd op 26.07.2016
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25
26.02.2014
L94/243
28.03.2014
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/17

rectificatie van NL-versie, gepubliceerd op 10.12.2015 L324/45

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringshandeling voor uitwisseling IMI gegevens tbv machinistenrichtlijn 2014/89
14.02.2014
L45/36
15.02.2014
NL

EN

       
Verordening wijziging bijlage 1 van de CEF Verordening 275/2014
07.01.2014
19.03.2014
L80/1
NL

EN

bezwaar van EP tegen deze gedelegeerde handeling met voorstel van de Raad om EP te steunen en de wijziging in te trekken   NL

EN

vervangen door 2016/1649
ERTMS deployment Plan SWD(2014)48 final
14.02.2014
   

EN

Commission Staff Working Document on the state of play of the implementation of the ERTMS deployment Plan    
vacature melding ERA directeur COM/2014/10345 C006A/1
10.01.2014
NL

EN

       
Besluit tot oprichting INE Agentschap 2013/801
23.12.2013
L352/65
24.12.2013
NL

EN

INEA = Innovation and Networks Executive Agency     vervangt TEN-T agentschap
Richtlijn tot wijziging beroepskwalificaties en van het IMI-systeem 2013/55
20.11.2013
L354/132
28.12.2013
NL

EN

DE

richtlijn wijzigt RL 2005/36 en 
IMI Verordening 1024/2012
  NL

EN

 
Verordening voor Trans-Europees vervoersnetwerk TEN-T 1315/2013
11.12.2013
L348/1
20.12.2013
NL

EN

NB: bestanden 119 Mb groot! gewijzigd met Verordeningen 2014/473, 2016/758 en 2017/849 (nog niet verwerkt) NL

EN

intrekking van Besluit 661/2010
Verordening financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen,  1316/2013
11.12.2013
L348/129
20.12.2013
NL

EN

tevens wijziging van Verordening 913/2010 (RFCs) en tot intrekking van Verordeningen 680/2007 en 67/2010 gewijzigd via 275/2014

ook gewijzigd door 2015/1017 (geen spoorregelgeving)

NL

EN

 
Verordening voor vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) 1291/2013
11.12.2013
L347/104
20.12.2013
NL

EN

kaderprogramma dat op Shift to Rail van toepassing is zie Verordening 642/2014 van 16.06.2014
Uitvoeringsbesluit van Commissie 3e reeks Common Safety Targets (CST) 2013/753
11.12.2013
L334/37
13.12.2013
NL

EN

vervangt 2012/226      
wijziging TSI-TAP, inclusief de bijlagen I, III, IV, V en VI 1273/2013
06.12.2013
L328/72
07.12.2013
NL

EN

    NL

EN

 
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2013/804
06.12.2013
L352/79
24.12.2013
NL

EN

DE

wederzijdse erkenning tussen CH en landen van de EU van interoperabiliteits- en veiligheidscertificaten uit respectievelijk 2008/57 en 2004/49 overeenkomst 2002
NL   EN   DE
  geen geconsolideerde versie gevonden
wijziging TSI-OPE, 
vervanging aanhangsel A door 

ERTMS/ETCS en ERTMS/GSM-R exploitatievoorschriften.
2013/710
02.12.2013
L323/35
04.12.2013
NL

EN

technisch document "operational principles and rules - version 3

draft gepubliceerd op ERA website
recommendation, operational principles and report

  NL

EN

 
wijziging TSI-WAG ivm verplichte certificering van nieuwe sluitseinen per 01.01.2015 1236/2013
02.12.2013
L322/23
03.12.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

 

 
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2013/C345/03 C345/3
26.11.2013
NL

EN

 

 

 

 

 

 

vervangt eerder gepubliceerde lijsten 2011/C214/02
20.07.2011
FinanciŽle kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 1271/2013
30.09.2013
L328/42
07.12.2013
NL

EN

Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2013/C268/01 C268/01
17.09.2013
NL

EN

vervangen door nieuw overzicht van 14 .08.2015
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 10.05.2011
ERA-GUI-100-2013
12.07.2013
ERA-website
20.08.2013
EN        
Guide for use of CSI Common Safety Indicators ERA/GUI/09-2013
24.05.2013
ERA-website
24.05.2013
EN       vervangt Guide ERA/GUI/12-2011
afwijkingen richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2013/218
06.05.2013
L130/26
15.05.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
tweede set CSM Risico-Analyse 402/2013
30.04.2013
L121/8
03.05.2013
NL

EN

vervangt per 21.05.2015 de CSM-RA 352/2009 van 24.05.2009 aangepast met 2015/1136 NL

EN

geconsolideerde versie
Rectificatie van Nederlandse tekst van TSI-HS-RST 2008/232 L109/30
19.04.2013
NL  

 

 

 

NL geconsolideerde versie
Nieuwe versie van TSI-WAG.Nu als verordening 321/2013
13.03.2013
L104/1
12.04.2013
NL

EN

  aangepast door 2015/924 NL

EN

vervangt per 01.01.2014 2006/861
Wijziging bijlage A van TSI-TAF Verordening 62/2006 280/2013
22.03.2013
L84
23.03/17
NL

EN

 

 

geconsolideerde versie

 

NL

EN

vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
Wijzigingsrichtlijn voor bijlage III van de interoperabiliteitsrichtlijn i.v.m. toegankelijkheid 2013/09
11.03.2013
L68/55
12.03.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

vervangen door 2016/797

 

Verordening elektronische publicatie in publicatieblad 216/2013
07.03.2013
L69/1
13.03.2013
NL

EN

rechtsgeldigheid van de elektronische publicatie in het publicatieblad (Official Journal)  

 

 

 

 

 

kader voor capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors nr. 1 en nr. 2 20 december 2012 C65/04
06.03.2013
NL

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

toetreding van Kroštie tot de Unie 2013/519
21.02.2013
L158/74
10.06.2013
NL

EN

gevolgen voor machinisten richtlijn, naamgeving op vergunning in 36/2010   NL

EN

geconsolideerde versie van modellen 36/2010
4e spoorpakket, voorstellen van de Europese Commissie 30.01.2013  

 

link omvangrijk pakket dat zowel markwerking, veiligheid als interoperabilietit en personeel betreft amendeert
2004/49 vh
881/2004 era
2007/59 tdd
2008/57 io
1370/2007 mrkt
2007/58 lib
2012/34 mrkt
1192/69 fin
 

 

 

 

TSI-OPE, combinatie HS+CR 2012/757
14.11.2012
L345
15.12.2012
NL

EN

vervangt per 01.01.2014
TSI-CR-OPE nr. 2011/314
TSI-HS-OPE nt. 2008/231

tevens wijziging van 2007/756
NVR-register

gewijzigd door 2013/710 + rectificatie 04.04.2014

gewijzigd door Verordening 2015/995 van 08.06.2015

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie 

recast van het 1e spoorpakket 2012/34
21.11.2012
L343/32
14.12.2012
NL

EN

vervangt o.a.91/440, 95/18 en 01/14
tevens groot aantal wijzigingen van andere richtlijnen. (zie art 65 en bijlage IX)
gerectificeerd op 12.03.2015

gewijzigd door Verordening 2016/2370 van 14.12.2016

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie 
ijziging bijlage bij RL 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2012/45
03.12.2012
L332/18
04.12.2012
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders 1078/12
16.11.2012
L320/8
17.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het toezicht door de nationale veiligheidsinstanties 1077/12
16.11.2012
L320/3
17.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalisatie Verordening
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1025/2012
25.10.2012
L316/12
14.11.2012
NL

EN

aangepast met Richtlijn 2015/1535 van 09.09.2015

 

 

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie 

 

administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt

IMI-Verordening

1024/2012
25.10.2012
L316/1
14.11.2012
NL

EN

tbv pilot uitwisseling gegevens registers machinisaten

kleine wijziging via 
RL 2013/55 van 20.11.2013
RL 2014/60 van 28.05.2014
RL 2014/67 van 28.05.2014
VO 2016/1628 van 14.09.2016

 

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie (nog 

 

Baseline 3, wijziging TSI-CCS (2012/88) 2012/696
06.11.2012
L311/3
10.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2012/88
Verdrag van Lissabon
hernieuwde publicatie
  C326
26.10.2012
NL

EN

      nieuwe publicatie op 07.06.2016
Commissiebesluit tot aanpassing van diverse CR en HS TSIs

omnibus 3

2012/464
23.07.2012
L217/20
14.08.2012
NL

EN

wijzigt geconsolideerd geconsolideerde versie zie ook de originele TSI's
2006/861: TSI-WAG NL     EN
vervangen per 01.01.2014
2008/163: TSI-SRT NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/164: TSI-PRM NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/217: TSI-INS/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/231: TSI-OPE/HS NL     EN
2008/232: TSI-RST/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/284: TSI-ENE/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2011/229: TSI-NOI/CR NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2011/274: TSI-ENE/CR NL     EN
vervangen per 01.01.2015
Commissiebesluit tot aanpassing van TSI-CCS

omnibus 2

2012/463
23.07.2012
L217/11
14.08.2012
NL

EN

wijzigt geconsolideerd geconsolideerde versies voor vervallen regelgeving
2006/679: TSI-CCS/CR NL     EN
2006/860: bijl A van TSI-CCS/HS NL     EN
Commissiebesluit tot aanpassing van HSL-TSI's uit 2002

omnibus 1

2012/462
23.07.2012
L217/1
14.08.2012
NL

EN

wijzigt
2002/731: TSI-CCS/HS
2002/732: TSI-INS/HS
2002/733: TSI-ENE/HS
2002/735: TSI-RST/HS
2006/66: TSI-NOI
  geconsolideerde versies voor vervallen regelgeving
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2012/18
04.07.2012
L197
24.07.2012
NL

EN

  alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst  NL trekt per 01.06.2015 richtlijn 96/82 in
Wijziging van bijlage III van TSI-TAP Verordening (454/2011) 665/2012
20.07.2012
L194/1
21.07.2012
NL

EN

NB: bijlage bij de NL-versie is in het engels   NL

EN

 
Guide for application Cross Acceptance 2011/155 part 1   ERA-website
21.06.2012
EN        
Guide for accreditation of ECM Entity in Charge of Maintenance ERA-GUI-10-2011
23.02.2012
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Maintenance Workshops
ERA-GUI-11-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Freight Wagons
ERA-GUI-09-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Mededeling van Commissie tbv uitvoering 765/2008/EG en 768/2008/EG (accreditatie Verordening en conformiteitsbesluit) 2012/C149/01 C149/01
25.05.2012
NL

EN

      alleen opsomming, geen toegang tot de normen
TSI-TAF Masterplan   ERA-website
10.05.2012
EN

bijlagen

       
Commissie Besluit over 2e set Common Safety Targets 2012/226/EU
23.04.2012
L115/27
27.04.2012
NL

EN

Besluit 2010/409 wordt ingetrokken     vervangt 2010/409
Wijziging Verordening van TSI-TAF 62/2006 328/2012/EU
17.04.2012
L106/14
18.04.2012
NL

EN

      vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
uitvoeringsbesluit, afwijkingen richtlijn 2008/68 inzake vervoer gevaarlijke stoffen 2012/188/EU
04.04.2012
L101/18
11.04.2012
NL

EN

wijziging van bijlagen I, II en II van 2008/68/EC     Zie 2008/68 voor geconsolideerde versie
rectificatie van de Nederlandse versie van 2011/765 C(2012)2055
22.03.2012
notificatie aan PV
nog niet gepubliceerd
NL   geconsolideerde versie nog niet gepubliceerd NL  
rectificatie van de Nederlandse versie van 36/2010, ivm een fout op het bevoegdheidsbewijs   L71/55
09.03.2012
NL EN-versie bestaat niet     geconsolideerde versie zie 36/2010
TSI Command en Control voor hoge snelheid en conventioneel verkeer 2012/88/EU
25.01.2012
L51/1
23.02.2012
NL

EN

De TSI vervangt bestaande TSI's voor zowel Conventioneel spoor 2006/679 en Hoge snelheid 2006/860

Deze TSI wijzigt TSI-Loc&Pas 2011/291
TSI-CCS aangepast voor baseline 3, op 06.11.2012, 
nr. 2012/696

aangepast met wijziging bijlage III in 2015/14

NL

EN

vervangt TSI 2006/679 en 2006/860
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť over de vooruitzichten voor duurzame werkgelegenheid in de spoorwegsector 2012/C25/05
27.10.2011
C024/25
28.01.2012
NL

EN

       
Proces verbaal van verbetering van de Nederlandstalige tekst van het Lissabon verdrag   C378/3
23.12.2011
NL        
Guide for use of CSI Common Safety Indicators ERA/GUI/12-2011 ERA-website
15.12.2011
EN       vervangen door ERA/GUI/09-2013
Commissie Besluit met criteria voor de erkenning van opleidingscentra en voor examinatoren voor machinisten 2011/765/EU
22.11.2011
L314/36
29.11.2011
NL

EN

Nederlandse vertaling aangepast aan terminologie van machinistenrichtlijn C(2012)2055
22.03.2012
NL niet gepubliceerd door EC in OJ
Commissie Aanbeveling voor de procedure voor de erkenning opleidingscentra en examinatoren voor machinisten 2011/766/EU
22.11.2011
L314/41
29.11.2011
NL

EN

       
specificaties spoorwegvoertuig type register 2011/665/EU
04.10.2011
L264/32
08.10.2011
NL

EN

       
Verklaring van Lidstaten en Commissie over de nauwkeurige omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving 2011/C369/02
28.09.2011
C369/14
17.12.2011
NL

EN

       
specificaties spoorweginfrastructuur register 2011/633/EU
15.09.2011
L256
01.10.2011
NL

EN

vervangen door 2014/880 van 26.11.2014     Dit is de publicatie van DV49/EN02
Procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit 2011/622/EU
20.09.2011
L243/23
21.09.2011
NL

EN

  vervangen door aanbeveling 2014/881 van 18.11.2014   invulling van paragraaf 7.3.4 van TSI-INS
Overzicht nationale technische  regels ERA/TD/2011-01/XA
02.08.2011
ERA-website
08.08.2011
NL Vandaag is een webpagina op de ERA-site gepubliceerd met links naar de reference documenten van 23 landen      
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2011/C214/02 C214/54
20.07.2011
NL

EN

vervangen door 2013/C345/03     vervangt eerder gepubliceerde lijsten
Besluit van de Raad van 16 juni 2011 tot ondertekening van de overeenkomst van toetreding van de Unie tot het COTIF-Verdrag 2013/103/EU
16.06.2011
L51/1
23.02.2013
(nee geen typefout)
NL

EN

Overeenkomst 
L51/8 van 23.02.2013

NL  EN

 

 

 

 

onbekend waarom publicatie bijna 2 jaar duurde
ondertekening door EU van COTIF verdrag.

website OTIF

niet wetgevings handeling
23.06.2011
L183/1
13.07.2011
NL

EN

gewijzigd OTIF-verdrag van Vilnius 03.06.1999
NL
   EN
ratificaties
     
TSI-OPE Exploitatie en verkeersleiding 2011/314/EU
12.05.2011
L144/1
31.05.2011
NL

EN

  vervangt integraal 2006/920   vervangen door 2012/757 per 01.01.2014
TSI-L&P Locomotieven en Reizigerstreinen 2011/291/EU
26.04.2011
L139/1
26.05.2011
NL

EN

Deze TSI wijzigt ook TSI-Tunnels
2008/163
Deze TSI is gewijzigd door TSI-CCS 2012/88 NL

EN

vervangen door 1302/2014 per 01.01.2015
TSI-INS Infrastructuur 2011/275/EU
26.04.2011
L126/53
14.05.2011
NL

EN

      vervangen door 1299/2014 per 01.01.2015
TSI-ENE Energievoorziening 2011/274/EU
26.04.2011
L126/1
14.05.2011
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1301/2014 per 01.01.2015
TSI-TAP Telematica Applications Passengers 454/2011/EU
05.05.2011
L123/11
12.05.2011
NL

EN

voor overzicht technische bijlagen zie aparte tabel (12.05.2011) bijlage III aangepast met 665/2012

Verordening en bijlagen aangepast met 1273/2013

gewijzigde bijlage III
2015/302

gewijzigde bijlage III
2016/527

NL

EN

geconsolideerde versie
ECM gecertificeerde bedrijven voor onderhoud goederen wagens 445/2011/EU
10.05.2011
L122/22
11.05.2011
NL

EN

tevens aanpassing 653/2007 inzake veiligheidscertificering

Zie Guides ECM, door ERA gepubliceerd op 15.06.2012

  NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
492/2011/EU
05.04.2011
L141
27.05.2011
NL

EN

      vervangt 1968/1612
Application Guide voor interoperabiliteit ERA/GUI/07-2011/INT
28.04.2011
26.08.2011
ERA website link Op 26 augustus 2011 zijn extra bijlagen voor 5 TSI's gepubliceerd      
TSI-NOI, aanpassing voor meetcriteria 2011/229/EU
04.04.2011
L99/1
13.04.2011
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
vervangt 2006/66 NL

EN

vervangen door 1304/2014 per 01.01.2015
Aanbeveling van de Commissie voor vergunningverlening bij indienststelling van subsytemen van structurele aard en van voertuigen 2011/217/EU
29.03.2011
L95/1
08.04.2011
NL

EN

vervangen door aanbeling 2014/897 van 05.12.2014     publicatie van het document DV29
Application Guide for Safety Management Systems ERA/GUI/06-2011/SAF
07.04.2011
ERA website EN       Voor meer SMS documenten zie SMS-pagina
Guide for investigation accidents and incidents
version 07
ERA/GUI/04-2010/SAF
14.03.2011
ERA website EN        
referentie document voor art 27.4 van interop-richtlijn 2011/155/EU
09.03.2011
L63/22
10.03.2011
NL

EN

zie application guide 
part 1  NL  en EN
tekst
link naar part 2 en 3
     
wijziging bijlagen II, V en VI van de interoperabiliteitsrichtlijn 2011/18/EU
01.03.2011
L57/21
02.03.2011
NL

EN

    NL

EN

zie bij 08/57

vervangen door 2016/797

model voor verklaring conformiteit voor een spoorvoertuig 201/2011/EU
01.03.2011
L57/8
02.03.2011
NL

EN

       
Comitologie/ 
uitvoeringshandelingen
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
182/2011/EU
16.02.2011
L55/13+19
28.02.2011
NL
annex

EN
annex

      vervangt comitologiebesluit 1999/468
Wijziging van het besluit over voertuigregister 2011/107/EU
10.02.2011
L43/33
17.02.2011
NL

EN

aanpassing van de bijlage bij  2007/756 geconsolideerde tekst NL

EN

zie ook application guide ECVVR
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45/EU
22.12.2010
L19/34
22.01.2011
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
Commissie Besluit over afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC 2011/26/EU
14.01.2011
L13/64
18.01.2011
NL

EN

       
interpretatieve mededeling van Commissie, hoe de liberaliserings richtlijn te implementeren   C353/1
28.12.2010
NL

EN

       
CSM voor conformity veiligheidsvergunning
infrastructuurbeheerders
1169/2010/EU
10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

      Hiervoor bestaat een guide zie SMS-pagina
CSM voor conformity veiligheidscertificaat
spoorwegondernemingen
1158/2010/EU
09.12.2010
L326/11
10.12.2010
NL

EN

      Hiervoor bestaat een guide zie SMS-pagina
Kader akkoord over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement 32010Q1120(01) L304/47
20.11.2010
NL

EN

zie ook: Inter Institutioneel Akkoord van 13.04.2016, gepubliceerd in L123/1 van 12.05.2016      
Herzien module besluit
aanvulling op 768/2008
2010/713/EU
09.11.2010
L319
04.12.2010
NL

EN

      van toepassing op alle TSI's die na 01.01.2011 in werking treden
ontheffing TSI-CCS door TjechiŽ 2010/691/EU
15.11.2010
L298/86
16.11.2010
NL

EN

       
Recificatie Duitse vertaling van 2010/36/EU   L286/22
04.11.2010
NL

EN

  wijziging verwerkt NL

EN

 
Besluit tot wijziging TSI-OPE
machinisten eisen zijn eruit gehaald
2010/640/EU
21.10.2010
L280/29
26.10.2010
NL

EN

  3 versies geintegreerd:

2006/920
2009/107
2010/640

NL

EN

vervangen door 2011/314 van 12.05.2011
Verordening voor goederenvervoer corridors 913/2010/EU
22.09.2010
L276/22
20.10.2010
NL

EN

Gewijzigd door Verordening 1316/2013 van 11.12.2013, uitbreiding van de goederen corridors

Gewijzigd door Uuitvoeringsbesluit 2017/178, uitbreiding corridor naar TsjechiŽ en Zuid-Polen

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/177 voor extra corridor Amber HU+PL+SV+SK

  NL

EN

tweede wijziging nog niet verwerkt
Richtlijn tot 1e wijziging van de bijlagen bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen 2010/61
02.09.2010
03.09.2010
L233/27
NL

EN

       
Rectificatie van de NL tekst van Richtlijn 09/149, wijziging bijlage 1 van veiligheidsrichtlijn   12.08.2010
L211/48
NL       zie 04/49 voor geconsolideerde versie
TEN-richtsnoeren 2010/661
07.07.2010
05.08.2010
L204
NL

EN

NB: bestanden zijn 75Mb groot ingetrokken door Verordening 1315/2013   vervangt 96/1692
Besluit Commissie betreffende Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen 2010/409
19.07.2010
22.07.2010
L189/19
NL

EN

      vervangen door 2012/226 van 23.04.2012
ontheffing geluidseisen
Frankrijk
2010/245
28.04.2010
29.04.2010
L107/24
NL

EN

       
ontheffing geluidseisen Luxemburg 2010/234
26.04.2010
27.04.2010
L105/112
NL

EN

       
Overzicht referentienummers geharmoniseerde normen van Conventionele richtlijn 01/16 2010-C97-03 16.04.2010
C97/18
NL

EN

      vervangen door 2011/C214/02 gepubliceerd op 20.07.2011
Overzicht referentienummers geharmoniseerde normen van Hogesnelheids richtlijn 96/48 2010-C97-02 16.04.2010
C97/11
NL

EN

      vervangen door 2011/C214/02 gepubliceerd op 20.07.2011
Complete verdrag van Lissabon   30.03.2010
C83
NL

EN

Nederlandse tekst is gewijzigd in een proces verbaal van verbetering dd 23.12.2011 C378/3 hernieuwde publicatie op 26.10.2012    
Aanpassing uitzonderingen in Lidstaten (vervoer gevaarlijke stoffen) 2010/187
25.03.2010
30.03.2010
L83/24
NL

EN

      zie Richtlijn 2008/68 gevaarlijke stoffen
Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2010/79
19.10.2009
10.02.2010
L037/74
NL

EN

Cie Beschikking 2006/860
Cie Beschikking 2007/153
Cie Beschikking 2008/386
Cie Beschikking + rectificatie
2009/561
Cie Beschikking
2010/79
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Verordening financiŽle bijstand trans Europese netwerken 67/2010
30.11.2009
30.01.2010
L27/10
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.12.2013      
Model voor vergunning en bevoegdheidsbewijs
RL-07/59
2010/36
03.12.2009
19.01.2010
L013/1
NL

EN

gewijzigd door L286/22 van 04.11.2010 en door 
L71/55 van 09.03.2012
  NL

EN

 
Voorzitterschap Raad van Ministers 2009/908
01.12.2009
09.12.2009
L322/28
NL

EN

corrigendum
23.12.2009
  NL

EN

bijlage is vervangen bij besluit 2016/1316 van 26.07.2016
Reference document art 27.4 van RL-08/57, klassificatie van nationale regels 2009/965
30.11.2009
22.12.2009
L341/1
NL

EN

    NL

EN

bijlage is vervangen door 2015/2299 van 17.11.2015
Protocol inzake internationale zekerheden op rijdend spoorwegmaterieel 2009/940
30.11.2009
16.12.2009
L331/1
NL

EN

       
Basis parameters voor register machinisten vergunningen RL-07/59 2010/17
29.10.2009
13.01.2010
L008/17
NL

EN

       
aanpassing bijlage I (veiligheidsdoelen) van RL-04/49 CSI 2009/149
27.11.2009
28.11.2009
L313/65
NL

EN

vervangen door 2014/88     geconsolideerde versie zie 2004/49
Besluit van de Raad
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
2010/48
26.11.2009
L23/35
27.01.2010
NL

EN

amending annex VII van RL-08/57 2009/131
16.10.2009
17.10.2009
L237/12
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
2008/57

vervangen door 2016/797

Rectificatie NL-versie
corridor C, blz 68
  10.02.2010
L037/82
NL        
Commissie Beschikking tot wijziging hoofdstuk 7 van
TSI-CR-CCS nr.2006/679 i.v.m. het ERTMS Masterplan
2009/561
22.07.2009
25.07.2009
L194/60
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
aanpassing Besluit 99/468, comitologie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2009/219
11.03.2009
31.3.2009
L87/109
NL

EN

      van toepassing op VO statistieken 91/2003
Besluit CSM voor CST/NRV 2009/460
05.06.2009
13.06.2009
L150/11
NL

EN

       
Voorbeeldenboek CSM ERA/GUI/02
-2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Guide voor CSM ERA/GUI/01
-2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Verordening CSM risico-evaluatie 352/2009
24.04.2009
29.04.2009
L108/14
NL

EN

      ingetrokken door 402/2013
Wijziging TSI WAG en TSI-OPE 2009/107
23.01.2009
14.02/2009
L45
NL

EN

  geconsolideerde versie van 2006/861 NL

EN

TSI-WAG 2006/861 is verangen door 321/2013 en TSI-OPE 2006/920 is vervangen door 2012/757
Aanpassing Verordening Spoorweg Agentschap 2008/1335
16.12.2008
31.12.2008
L354/51
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
881/04

vervangen door 2016/796

Aanpassing veiligheids Richtlijn 2008/110
16.12.2008
23.12.2008
L345/62
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
04/49

vervangen door 2016/798

Kritische Infrastructuur 2008/114
08.12.2008
23.12.2008
L345/75
NL

EN

     

 

 

 

Wijziging comitologie 99/468
i.v.m. richtlijn omgevingsgeluid 02/49
2008/1137
22.08.2008
21.11.2008
L311/1
NL

EN

Bij 99/468 is deze wijziging niet te vinden     vervangen door 182/2011
Vervoer gevaarlijke stoffen over land - Richtlijn 2008/68
24.09.2008
30.09.2008
L260/13
NL

EN

Cie Besluit 
2009/240
2010/187
2010/61
2011/26
2012/188
2012/45
2013/218
2014/103
2015/217
2015/974
2016/629
2016/2309

04.03.2009
25.03.2010
02.09.2010
14.01.2011
04.04.2012
03.12.2012
06.05.2013
21.11.2014
10.04.2014
17.06.2014
20.04.2016
16.12.2016
NL

EN

intrekking van 96/49

2016/2309 
nog niet in geconsolideerde versie opgenomen

Guide voor staatssteun spoorwegondernemingen 2008/C184/07 C184/13
22.07.2008
NL

EN

Wijziging looptijd TEN- Agentschap 2008/593
11.07.2008
18.07.2008
L190/35
NL

EN

  zie 2007/60 voor consolidatie   vervangen door INEA
2013/801 van 23.12.2013
Gemeenschappelijk kader voor verhandelen van produkten (harmonisatiebesluit)
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/768
09.07.2008
13.08.2008
L218/82
NL

EN

Richtlijn is aangevuld voor interoperabiliteit spoorwegen met richtlijn 2010/713 van 09.11.2010

zie ook bekendmaking normen van 12.02.2016

    intrekken van 93/465
Accreditatie eisen
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/765
09.07.2008
13.08.2008
L218/30
NL

EN

      intrekken van 93/339
Wederzijdse erkenning van produkten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/764
09.07.2008
13.08.2008
L218/21
NL

EN

      intrekken van 3052/95
Interoperabiliteits Richtlijn 2008/57
17.06.2008
18.07.2008
L191
NL

EN

Cie Beschikking (2009/131)

wijziging van bijlagen II, V en VI (2011/18)

wijziging bijlage III ivm toegankelijkheid 2013/09

wijziging bijlage III ivm geluidhinder 2014/38

wijziging bijlage V+VI ivm toelating voertuigen 2014/106

rectificatie bijlage 1

16.10.2009

01.03.2011

11.03.2013

10.03.2014

05.12.2014

22.04.2015

NL

EN

intrekking
96/48
2001/16
2004/50

vervangen door 2016/797 van 11.05.2016

Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2008/386
23.04.2008
24.05.2008 
L136/11
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Rectificatie van 
2008/231 HS-TSI-OPE
2008/232 HS-TSI-RST
  14.04.2008
L104/80
NL       zie geconsolideerde versie
Cie Beschikking
TSI-HS Energie (2) ter vervanging van 2002/733
2008/284
06.03.2008
14.04.2008 
L104/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1301/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI-HS Rollend materieel (2) ter vervanging van 2002/735
2008/232
21.02.2008
26.03.2008 
L084/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464

gewijzigd: rectificatie par 7
L109/30 van 19.04.2013

gewijzigd door 1304/2014
TSI-NOI

geconsolideerde versie


geconsolideerde versie nog zoeken

NL

EN

vervangen door 1302/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI-HS Exploitatie (2) ter vervanging van 2002/734
2008/231
01.02.2008
26.03.2008 
L084
NL

EN

rectificatie NL-tekst

wijziging 2010/640 van 21.10.2010 in L280/29

geconsolideerde versie tbv NL-tekst NL

EN

vervangen door 2012/757 per 01.01.2014
Cie Beschikking
TSI-HS Infrastructuur(2) ter vervanging van 2002/732
2008/217
27.12.2007
19.03.2008 
L077/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1299/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI MIndervaliden
2008/164
21.12.2007
07.03.2008 
L064/72
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1300/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI Tunnelveiligheid
2008/163
20.12.2007
07.03.2008 
L064/1
NL

EN

gewijzigd door 
TSI Loc&Pas 2011/291
omnibus 3 2012/464

26.04.2011
23.07.2012
NL

EN

vervangen door 1303/2014 per 01.01.2015
Commissie Beschikking specificaties voertuigregister 2007/756
09.11.2007
23.11.2007 
L305/30
NL

EN

bijlage is gewijzigd bij Commissiebesluit 2011/107/EU van 10.02.2011

gewijzigd door TSI-OPE
2012/757 van 14.11.2012 

  NL

EN

nog geen geconsolideerde versie met beide wijzigingen 
Richtlijn Certificering machinisten 2007/59
23.10.2007
03.12.2007 
L315/51
NL

EN

wijziging bijlagen II, IV en V 2014/82
wijziging taaleisen in bijlage VI 2016/882
  NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn Wijzigingen 91/440 en 2001/14 
liberalisatie reizigersvervoer
2007/58
23.10.2007
03.12.2007 
L315/44
NL

EN

vervangen door 2012/34     zie 91/440 en 01/14 voor geconsolideerde versies
Verordening Reizigersrechten 1371/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/14
NL

EN

       
Verordening Openbare Dienstverlening, vervanging van 1191/69 1370/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/1
NL

EN

  gewijzigd via Verordening 2016/2338 van 14.12.2016   nog geen geconsolideerde versie
Algemene regels financiŽle bijstand TEN's 680/2007
20.06.2007
22.06.2007
L162
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.1.2.2013      
Verordening model veiligheidscertificaat en aanvraagformulier 653/2007
13.06.2007
14.06.2007
L153/9
NL

EN

gewijzigd met Verordening 445/2011/EU voor ECM   NL

EN

geconsolideerde versie
MOU ERA-ESOs
CEN + CENELEC +ETSI
10.05.2007 ERA-website
24.07.2015
 

EN

      beetje laat gepubliceerd, 8 jaar
Verordening Technische regelingen statistieken spoorvervoer 332/2007
27.03.2007
29.03.2007 
L88/16
NL

EN

       
Commissie Richtlijn tot wijziging bijlage VI van de interoperabiliteitsrichtlijnen 2007/32
01.06.2007
02.06.2007 
L141/63
NL

EN

      vervallen ivm vervallen van 96/48 en 01/16
Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2007/153
06.03.2007
07.03.2007 
L067/13
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Wijziging van 91/440, 01/12 en 04/51 ivm toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/103
20.11.2006
20.12.2006
L363/344
NL

EN

      vervangen door 2012/34
rectificatie van Verordening 884/2004   04.08.2007
L204/30
NL

EN

       
Verordening tot wijziging van veel regelingen waaronder 96/1692 (Transeuropese netwerken) vanwege toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/1791
20.11.2006
20.12.2006
L363/1
NL

EN

nb: 80 bladzijden!   NL

EN

geconsolideerde versie van 96/1692

vervangen door 661/2010

Cie Beschikking TSI-HS Besturing en seingeving (2) ter vervanging van 2002/731 en tot wijziging bijlage A van 2006/679 2006/860
07.11.2006
07.12.2006 
L342
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Commissie Besluit tot oprichting TEN-agentschap 2007/60
26.10.2006
06.02.2007 
L32/88
NL

EN

Besluit 08/593 verlenging termijn to 2015 NL

EN

vervangen door INEA
2013/801 van 23.12.2013
Cie Beschikking
TSI-CR Exploitatie
2006/920
11.08.2006
18.12.2006 
L359/1
NL

EN

Beschikking 09/107 23.01.2009 NL

EN

vervangen door 2011/314 van 12.05.2011
Besluit wijziging comitologie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2006/512
17.07.2006
22.07.2006
L200/11
NL

EN

      zie 99/468 voor geconsolideerde versie
Cie Beschikking
TSI-CR Goederenwagens
2006/861
28.07.2006
08.12.2006 
L344/1
NL

EN

Beschikking 09/107
omnibus 3 12/464
23.01.2009
23.07.2012
NL

EN

per 01.01.2014 vervangen door 321/2013 van 13.03.2013
Verordening voor vaststelling inhoud boekhoudkundige posten als bedoeld in Verordening 1108/70 851/2006
09.06.2006
L158/3
10.06.2006
NL

EN

vervangt Verordening 2598/70
Cie Beschikking
TSI-CR Beheersing en Beveiliging
2006/679
28.03.2006
16.10.2006 
L284/1
NL

EN

Cie Beschikking 2006/860
Cie Beschikking 2007/153
Cie Beschikking 2008/386
Cie Beschikking
2009/561
Cie Beschikking
2010/79
19.10.2009 NL

EN

vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Cie Beschikking
TSI-CR Geluid
2006/66
23.12.2005
08.02.2006 
L037/1
NL

EN

gewijzigd door omnibus 1
2012/462
  NL

EN

vervangen door 2011/229/EU
dd 04.04.2011
Cie Verordening TSI-CR Telematica goederenvervoer (TAF) 2006/62
23.12.2005
18.01.2006 
L013/1
NL

EN

voor overzicht technische bijlagen zie aparte tabel gewijzigd door 328/2012 van 17.04.2012 NL

EN

vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
gewijzigd door 280/2013 van 22.03.2013 NL

EN

Richtlijn beroepscompetenties 2005/36
07.09.2005
30.09.2005
L255/22
NL

EN

geconsolideerde versie tot 27.04.2009

ingrijpend gewijzigd door RL 2013/55 van 20.11.2013

27.04.2009 NL

EN

 
Richtlijn arbeidsvoorwaarden mobiele werknemers 2005/47
18.07.2005
27.07.2005
L195/15
NL

EN

       
overeenkomst tussen CER en ETF over mobiele werkers 27.01.2004 27.07.2005
L195/18
NL

EN

       
Wijziging 91/440
liberalisatie goederenvervoer
2004/51
29.04.2004
21.06.2004 
L220/58
NL

EN

      ingetrokken door 2012/34
Wijziging interoperabiliteits richtlijnen 2004/50
29.04.2004
21.06.2004 
L220/40
NL

EN

      vervangen door 08/57
Richtlijn spoorwegveiligheid 2004/49
29.04.2004
21.06.2004 
L220/16
NL

EN

Interop richtlijn 2008/57
Richtlijn 08/110
wijziging bijlage 1 CSI 2009/149
wijziging bijlage 1 CSI 2014/88
27.11.2009 NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Verordening Spoorwegbureau 881/2004
29.04.2004
21.06.2004 
L220/3
NL

EN

Verordening 1335/08 16.12.2008 NL

EN

vervangen door Verordening 16/796
Beschikking wijziging TEN-besluit 1692/96 884/2004
29.04.2004
07.06.2004 
L201/1
NL

EN

nb: documenten zijn in niet OJ opmaak eerder gepubliceerd op 29 april. De dag voor toetreding van 10 nieuwe lidstaten     zie 1692/96 voor consolidatie
Wijziging bijlage A van de TSI-HS-CCS 2004/447
29.04.2004
01.06.2004 NL

EN

      zie 2002/731 geconsolideerde versie
Fundamentele parameters voor geluidemissies goederenwagens en telematica goederenvervoer 2004/446
29.04.2004
L155/1
30.04..2004
NL

EN

      ingetrokken door TSI-NOI, TSI-TAF en TSI-WAG
Aanbeveling formaat vergunning spoorwegonderneming 2004/358
07.04.2004
20.04.2004 
L113/37
NL

EN

       
Procedure voor plaatsing opdrachten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2004/17
31.03.2004
30.04.2004
L134
  vele malen gewijzigd NL

EN

vervangen door 2014/25 van 26 februari 2014
Resolutie Accreditatie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
10.11.2003 25.11.2003 
C282/3
NL

EN

      zie 2008/765 van 09.07.2008
Verordening tot aanpassing comitologie besluit 99/468
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1882/2003
29.09.2003
31.10.2003 
L284/1
NL

EN

Verordening 06/512     vervangen door 182/2011
Wijziging Verordening statistieken 1192/2003
03.07.2003
04.07.2003 
L167/13
NL

EN

     

 

Verordening statistieken spoorvervoer 91/2003
16.12.2002
21.01.2003 
L14/1
NL

EN

gewijzigd
Verordening 1192/2003 van 03.07.2003 inL167/13
Verordening 1304/2007 van 07.11.2007 in L290/14
Verordening 219/2009 van 11.03.2009 in L87/109
 
Verordening 2016/2032 van 26.10.2016 in L317/105
NL

EN

geconsolideerde versie
Mededingingsregels 01/2003
16.12.2002
04.01.2003
L1
  gewijzigd
VO 411/2004 26.02.2004
VO 1419/2006 25.09.2006
  NL

EN

geconsolideerde versie
Cie Beschikking ingangsdatum dienstregeling tot wijziging van 2001/14 2002/844
23.10.2002
26.10.2002 
L289/30
NL

EN

      vervangen door 2012/34
Richtlijn van DG-Environment inzake omgevingsgeluid. 
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2002/49
25.06.2002
18.07.2002
L189/12
  Richtlijn is in 2008 herzien in verband met aanpassing van de comitologieprocedure 1137/2008/EG, OJ L 311/1 van 21.11.2008  zie ook Richtlijn berekeningsmethodiek 2015/996 van 19.05.2015 NL

EN

 
rectificatie van hogesnelheids TSI's, toevoegen inhoudsopgave   11.10.2002
L275
NL

EN

link naar Official Journal      
Cie Beschikking
TSI-HS Rollend materieel
2002/735
30.05.2002
12.09.2002 
L245/402
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.09.2008 vervangen door 2008/232
Cie Beschikking
TSI-HS Exploitatie
2002/734
30.05.2002
12/09.2002 
L245/370
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.09.2008 vervangen door 2008/231
Cie Beschikking
TSI-HS Energievoorziening
2002/733
30.05.2002
12.09.2002 
L245/280
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.10.2008 vervangen door 2008/284
Cie Beschikking
TSI-HS Infrastructuur
2002/732
30.05.2002
12.09.2002 
L245/143
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.07.2008 vervangen door 2008/217
Cie Beschikking
TSI-HS Besturing en seingeving
2002/731
30.05.2002
12.09.2002 
L245/37
NL

EN

wijziging bijlage A: 04/447 inhoudsopgave toegevoegd

29.04.2004

NL

EN

per 07.11.2006 vervangen door 2006/860
Cie Beschikking
TSI-HS Onderhoud
2002/730
30.05.2002
12.09.2002 
L245/1
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

ingetrokken, vervangen door TSI's-HS uit 2008
Verordening openbaarheid van documenten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1049/2001
30.05.2001
31.05.2001 
L145/43
NL

EN

       
Fundamentele parameters voor subsysteem besturing en seingeving 2001/260
21.03.2001
L93/53
03.04.2001
NL

EN

      ingetrokken door TSI-CCS-HS 2002/731
Richtlijn interoperabiliteit conventionele trans-europese spoorwegsysteem 2001/16
19.03.2001
20.04.2001 
L110/1
NL

EN

Richtlijn 2004/50 en Commissie richtlijn 2007/32 02.06.2007 NL

EN

vervangen door 08/57
Richtlijn toewijzing capaciteit, gebruikers- heffing en veiligheidscertificering 2001/14
26.02.2001
15.03.2001 
L75/29
NL

EN

Beschikking 2002/844
Richtlijn 2004/49
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 95/18 2001/13
26.02.2001
15.03.2001 
L75/26
NL

EN

Richtlijn 2004/49 30.04.2004   zie 95/18 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 91/440 2001/12
26.02.2001
15.03.2001 
L75/1
NL

EN

      ingetrokken door 2012/34
Verordening bescherming persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
45/2001
18.12.2000
12.01.2001
L8
NL

EN

       
Richtlijn kabelbaansinstallaties 2000/9
20.03.2000
03.05.2000 
L106/21
NL

EN

  vervangen door Verordening 2016/424 van 09.03.2016    
Raadsbesluit: comitologie procedure
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
99/468
28.06.1999
17.07.1999 
L184/23
NL

EN

Raadsbesluit 2006/512 23.07.2006 NL

EN

vervangen door 182/2011 van 16.02.2011
Richtlijn notificatie van technische voorschriften
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
98/34
22.06.1998
21.07.1998 
L204/37
NL

EN

Richtlijn 98/48
Richtlijn 2006/96
01.01.2007 NL

EN

vervangen door 2015/1535 van 09.09.2015
Oprichting comitť sociale dialoog 98/500
12.08.1998
12.08.1998
L225/27
NL

EN

vervanging van 72/172/EEG en
85/13/EEG

aangepast 1792/2006 van 23.10.2006

wordt gebruikt in veiligheidsrichtlijn NL

EN

oudere versies niet opgeslagen, alleen geconsolideerde versie
Beschikking Transeuropees vervoersnet 1692/96
23.07.1996
09.09.1996 
L228/1
NL

EN

Beschikking 1346/2001
Beschikking 884/2004
Beschikking 1791/2006
20.05.2004 NL

EN

vervangen door 2010/661
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
96/82
09.12.2006
14.01.2007
L10
NL

EN

1882/2003 29.09.2003 L284
2003/105 16.12.2003 L345/97
1137/2008 22.10.2008 L311
22.10.2008 NL

EN

wordt per 01.06.2015 vervangen door 2012/18
Fundamentele parameters voor subsysteem besturing en seingeving 1999/569
28.07.1999
L216/23
14.08.1999
NL

EN

      ingetrokken door besluit 2001/260
Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 96/49
23.07.1996
17.09.1996 
L235/25
NL

EN

Cie Richtlijn 96/87
bijlage 96/49
Cie Richtlijn 99/48
Richtlijn 2000/62
Cie Richtlijn 2001/06
Cie Beschikking 2002/885
Cie Richtlijn 2003/29
Cie Richtlijn 2004/89
Cie Richtlijn 2004/110
Cie Richtlijn 2006/90
24.11.2006 NL

EN

vervangen door 2008/68
Richtlijn interoperabiliteit hoge-snelheids spoorwegsysteem 96/48
23.07.1996
17.09.1996 
L235/1
NL

EN

Verordening 1882/2003
Richtlijn 2004/50
Cie Richtlijn 2007/32
02.06.2007 NL

EN

vervangen door 08/57
Richtlijn verwerking persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
95/46
24.10.1995
23.11.1995
L281/31
NL

EN

aangepast door Richtlijn 1882/2003
L284 van 31.10.2003
29.09.2003 NL

EN

 
Richtlijn voor toewijzing infrastructuur capaciteit 95/19
19.06.1995
27.06.1995
L143/75
NL

EN

      vervallen
Richtlijn vergunning verlening spoorweg ondernemingen 95/18
19.06.1995
  NL

EN

Richtlijn 2001/13
Richtlijn 2004/49
30.04.2004 NL

EN

vervangen door 2012/34
Raadsbesluit: module besluit 93/465
22.07.1993
30.08.1993 
L220/23
NL

EN

      vervangen door 08/768
Richtlijn ontwikkeling spoorwegen 91/440
29.07.1991
24.08.1991 
L237
NL

EN

Richtlijn 2001/12
Richtlijn 2004/51
Richtlijn 2006/103
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

ingetrokken door 2012/34
Verordening boekhouding spoorqwegen: bijlage I 70/2598
18.12.1970
23.12.1970
L278
  bijgewerkt tot 30/04/2004 ingetrokken met Verordening 851/2006 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorwegen 70/1108
04.06.1970
15.06.1970
L130/4
bijgewerkt tot
10.06.2013
NL

EN

 
Steunmaatregelen spoorwegen 70/1107
04.06.1970
15.06.1970
L130/1
  bijgewerkt tot
27.11.1996
  NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening voor rekeningstelsels van spoorwegondernemingen 69/1192
26.06.1969
28.06.1969 
L156/8
  2006/1791 20.12.2006 NL

EN

 
Verordening openbare dienst verplichting 69/1191
26.06.1969
28.6.1969
L156/1
  VO_3572/90
VO_1893/91
Akte toetreding div LS
geconsolideerde versie NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
68/1612
15.10.1968
19.10.1968
L257/2
  aangepast
312/76 van 09.02.1976
2434/96 van 27.07.1992
publicatie
L39/2 van 14.02.76
L245 van 26.08.92
NL

EN

vervangen door 492/2011