onderwerp nummer
+ datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
               
wijzigen TEN-T Verordening 1315/2013, met name vervanging van kaartbijlage I en lijstbijlage II 2017/849
07.12.2016
L128 I (afwijkend nr)
19.05.2017
NL

EN

NB 31 Mb groot bestand  !!!!     nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
uitbreiding Noordzee-Oostzee corridor met TsjechiŽ
2017/178
31.01.2017
L28/71
02.02.2017
NL

EN

      vervangt 2015/1111
nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
nieuwe corridor Amber
2017/177
31.01.2017
L28/69
02.02.2017
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2338
14.12.2016
L354/22
23.12.2016
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2337
14.12.2016
L354/20
23.12.2016
NL

EN

       
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, mbt de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2370
14.12.2016
L352/1
23.12.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
aanvulling op CEF Verordening 1316/2013, tbv financieringsprioriteiten vervoer 2016/1649
08.07.2016
L247/1
15.09.2016
NL

EN

vervangt Verordening 275/2014 die door het Hof nietig is verklaard     nog geen geconsolideerde versie
Rail Freight
Sector Statement
    EN zowel de spoor sector als de Minisaters van de Lidstaten hebben op 21 Juni een verklaring aangenomen om het goederenvervoer op de 9 corridors te verbeteren    
Rail Freight
Ministerial Declaration
    EN    
Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor   C186/3
25.05.2016
NL

EN

rapport van de Europese rekenkamer over internationaal goederenvervoer      
Wijziging van bijlage III van TEN-T Veordenug 2016/758
04.02.2016
L126/3
14.05.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
criteria voor kaderovereenkomsten tot toewijzing van spoorinfrastructuur capaciteit 2016/545
07.04.2016
L94/1
08.04.2016
NL

EN

       
Besluit uitbreiding goederen corridor noordzee-oostzee 2015/1111
07.07.2015
L181/82
09.07.2015
NL

EN

wijziging van art 5 van Verordening 913/2010     vervangen door 2017/178
Uitvoeringsverordening toezicht op de spoormarkt 2015/1100
07.07.2015
L181/1
09.07.2015
NL

EN

       
wijziging CEF Verordening 2015/1017
25.06.2015
L169/1
01.07.2015
NL

EN

geen specifieke spoorregelgeving   NL

EN

geconsolideerde versie
interpretative mededeling, guidelines bij VO 1371/2007   C220/1
04.07.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsverordening voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien 2015/909
12.06.2015
L148/17
13.06.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt heffingen geluidhinder 2015/429
13.03.2014
L070/36
14.03.2015
NL

EN

       
Rectificatie van richtlijn Instelling van ťťn Europese spoorwegruimte 2012/34   L067/32
12.03.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt procedure vergunning verlening aan spoorwegondernemingen 2015/171
04.02.2015
L029/3
05.02.2015
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 17, lid 5, van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte      
uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt criteria aanvrager spoorwegcapaciteit 2015/10
06.01.2015
L3/34
07.01.2015
NL

EN

nb: met 870/2014 was abusievelijk de verkeerde versie gepubliceerd     vervangt 870/2014
Uitvoeringsverordening voor criteria die IM mag stellen aan een aanvrager voor netwerkcapaciteit 870/2014
11.08.2014
L239/11
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 41 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte     vervangen door 2015/10
Uitvoeringsverordening met criteria voor onderzoek naar verstoring openbare dienstcontracten door nieuwe vervoerdiensten 869/2014
11.08.2014
L239/1
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 10 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte      
gedelegeerde Verordening bij TEN-T Verordening, wijziging kaarten bijlage III 473/2014
17.01.2014
L136/10
09.05.2014
NL

EN

indicatieve kaarten voor oostelijke partnerlanden: Belarus, OekraÔne, MoldaviŽ, GeorgiŽ, ArmeniŽ en Azerbeidzjan   NL

EN

geconsolideerde versie
Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 2014/C92/01 C92/1
29.03.2014
NL

EN

       
Verordening wijziging bijlage 1 van de CEF Verordening 275/2014
07.01.2014
19.03.2014
L80/1
NL

EN

bezwaar van EP tegen deze gedelegeerde handeling met voorstel van de Raad om EP te steunen en de wijziging in te trekken   NL

EN

vervangen door 2016/1649 van 08.07.2016
Verordening voor Trans-Europees vervoersnetwerk TEN-T 1315/2013
11.12.2013
L348/1
20.12.2013
NL

EN

NB: bestanden 119 Mb groot! gewijzigd met Verordeningen 2014/473, 2016/758 en 2017/849 (nog niet verwerkt) NL

EN

intrekking van Besluit 661/2010
Verordening financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen,  1316/2013
11.12.2013
L348/129
20.12.2013
NL

EN

tevens wijziging van Verordening 913/2010 (RFCs) en tot intrekking van Verordeningen 680/2007 en 67/2010 gewijzigd via 275/2014

ook gewijzigd door 2015/1017 (geen spoorregelgeving)

NL

EN

 
kader voor capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors nr. 1 en nr. 2 20 december 2012 C65/04
06.03.2013
NL

EN

       
Recast van het 1e spoorpakket 2012/34
21.11.2012
L343/32
14.12.2012
NL

EN

vervangt o.a.91/440, 95/18 en 01/14
tevens groot aantal wijzigingen van andere richtlijnen. (zie art 65 en bijlage IX)
rectificatie van 12.03,2015

gewijzigd door Verordening 2016/2370 van 14.12.2016

NL

EN

geconsolideerde versie
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť over de vooruitzichten voor duurzame werkgelegenheid in de spoorwegsector 2012/C25/05
27.10.2011
28.01.2012
C024/24
NL

EN

       
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45
22.12.2010
22.01.2011
L19/34
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
interpretatieve mededeling van Commissie, hoe de liberaliserings richtlijn te implementeren 2010/C353/01 28.12.2010
C353/1
NL

EN

       
Verordening voor goederenvervoer corridors 913/2010
22.09.2010
20.10.2010
L276/22
NL

EN

Gewijzigd door Verordening 1316/2013 van 11.12.2013, uitbreiding van de goederen corridors

Gewijzigd door Uuitvoeringsbesluit 2017/178, uitbreiding corridor naar TsjechiŽ en Zuid-Polen

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/177 voor extra corridor Amber HU+PL+SV+SK

  NL

EN

tweede wijziging nog niet verwerkt
TEN-richtsnoeren 2010/661
07.07.2010
05.08.2010
L204
NL

EN

NB: bestanden van 75Mb ingetrokken door Verordening 1315/2013   vervangt 96/1692
Verordening financiŽle bijstand trans Europese netwerken 67/2010
30.11.2009
30.01.2010
L27/10
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.12.2013      
Wijziging looptijd TEN- Agentschap 2008/593
11.07.2008
18.07.2008
L190/35
NL

EN

      zie 2007/60 voor consolidatie
Richtlijn Wijzigingen 91/440 en 2001/14 
liberalisatie reizigersvervoer
2007/58
23.10.2007
03.12.2007 
L315/44
NL

EN

vervangen door 2012/34     zie 91/440 en 01/14 voor geconsolideerde versies
Verordening Reizigersrechten 1371/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/14
NL

EN

       
Verordening Openbare Dienstverlening, vervanging van 1191/69 1370/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/1
NL

EN

  gewijzigd door Verordening 2016/2338 van 14.12.2016   nog geen geconsolideerde versie
Algemene regels financiŽle bijstand TEN's 680/2007
20.06.2007
22.06.2007
L162
NL

EN

       
Commissie Besluit tot oprichting TEN-agentschap 2007/60
26.10.2006
06.02.2007
 L32/88
NL

EN

Besluit 08/593   NL

EN

verlenging termijn to 2015
Wijziging van 91/440, 01/12 en 04/51 ivm toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/103
20.11.2006
20.12.2006
L363/344
NL

EN

       
rectificatie van Verordening 884/2004   04.08.2007
L204/30
NL

EN

       
Verordening tot wijziging van veel regelingen waaronder 96/1692 (Transeuropese netwerken) vanwege toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/1791
20.11.2006
20.12.2006
L363/1
NL

EN

NB: 80 bladzijden!.   NL

EN

geconsolideelde versie

vervangen door 661/2010

Wijziging 91/440
liberalisatie goederenvervoer
2004/51
29.04.2004
21.06.2004 
L220/58
NL

EN

      zie 91/440 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Beschikking wijziging TEN-besluit 1692/96 884/2004
29.04.2004
07.06.2004
 L201/1
NL

EN

nb: documenten zijn in niet OJ opmaak eerder gepubliceerd op 29 april. De dag voor toetreding van 10 nieuwe lidstaten     zie 1692/96 voor consolidatie
Aanbeveling formaat vergunning spoorwegonderneming 2004/358
07.04.2004
20.04.2004 L113/37 NL

EN

       
Mededingingsregels 01/2003
16.12.2002
04.01.2003
L1
  gewijzigd
VO 411/2004 26.02.2004
VO 1419/2006 25.09.2006
  NL

EN

geconsolideerde versie
Cie Beschikking ingangsdatum dienstregeling tot wijziging van 2001/14 2002/844
23.10.2002
26.10.2002 
L289/30
NL

EN

      vervangen door 2012/34
Richtlijn toewijzing capaciteit, gebruikers- heffing en veiligheidscertificering 2001/14
26.02.2001
15.03.2001 
L75/29
NL

EN

Beschikking 2002/844
Richtlijn 2004/49
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 91/440 2001/12
26.02.2001
15.03.2001 
L75/1
NL

EN

      zie 91/440 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Beschikking Transeuropees vervoersnet 1692/96
23.07.1996
09.09.1996 
L228/1
NL

EN

Beschikking 1346/2001
Beschikking 884/2004
20.05.2004 NL

EN

vervangen door 2010/661
Richtlijn voor toewijzing infrastructuur capaciteit 95/19
19.06.1995
27.06.1995
L143/75
NL

EN

      vervallen
Richtlijn ontwikkeling spoorwegen 91/440
29.07.1991
24.08.1991 
L237
NL

EN

Richtlijn 2001/12
Richtlijn 2004/51
Richtlijn 2006/103
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Verordening voor rekeningstelsels van spoorwegondernemingen 69/1192
26.06.1969
28.06.1969 
L156/8
  2006/1791 20.12.2006 NL

EN

 
Verordening openbare dienst verplichting 69/1191
26.06.1969
28.6.1969
L156/1
  VO_3572/90
VO_1893/91
Akte toetreding div LS
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1370/2007