onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
               
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2017/695
07.04.2017
L101/37
13.04.2017
NL

EN

       
Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken   L59/42
2e deel bladzijde

07.03.2017

NL

EN bestaat niet

      nog geen geconsolideerde versie
administratieve  voorschriften van VO 2016/1628 mbt emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/656
19.12.2016
L102/364
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven      
aanvulling van VO 2016/1628 inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/655
19.12.2016
L102/334
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven      
aanvulling van VO 2016/1628 inzake voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/654
19.12.2016
L102/01
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

NB: 334 blz!

     
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/2309
16.12.2016
L345/48
20.12.2016
NL

EN

kleine wijzigingen in bijlagen I, II en III   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Statistiek Verordening spoorvervoer 91/2003 2016/2032
26.10.2016
L317/105
23.11.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie Kabelbaan Verordening   L266/8
30.09.2016
NL

EN

In Bijlage II par 4.1.2 zijn oorzaak en gevolg duidelijker aan elkaar gekoppeld   NL

EN

geconsolideerde versie
Raadsstandpunt spoorwegstatistiek
aanpassing van Verordening 91/2003
15/2016
18.07.2016
C358/1
29.09.2016
NL

EN

NB op 10 oktober 2016 bespreekt EP-TRAN      
Motivering Raadsstandpunt spoorwegstatistiek   C358/8
29.09.2016
NL

EN

       
Emissie grenswaarden voor interne verbrandingsmotoren van niet weggebonden voertuigen (o.a. dieseltreinen en locomotieven) 2016/1628
14.09.2016
L252/53
16.09.2016
NL

EN

VO is een vervanging van Richtlijn 97/68. Daar waren echter treinen uitgesloten van toepassing (bijlage 1, par 1C). Nu niet meer.
Tevens wijziging IMI-Verordening 1024/2012 met verplichting voor de Lidstaten om gegevens uit te wisselen
   
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/200 , Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 2016/C293/06 C293/68
12.08.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties
Blue Guide foor product certificering 2016/C 272/01 C272
26.07.2016
NL

EN

van toepassing op alle producten met een CE markering (New Legislative Framework)
eerder gepubliceerd op website van DG-Enterprise als C(2016)1958 van 05.04.2016 EN-versie   vervangt eerdere versie uit 2014
herziening overzicht VZ-schappen van de Raad 2016/1316
26.07.2016
L208/42
02.08.2016
NL

EN

herzien overzicht door mogelijk vertrek UK uit de Unie (was voorzien om in 2e helft 2017 voorzitter te zijn)     vervangt bijlage uit 2009/908
Richtlijn tbv maatregelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen 2016/1148
06.07.2016
L194/1
19.07.2016
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en  Zwitserland 2016/1148
06.07.2016
[2/2016]
L194/1
19.07.2016
NL

EN

      zie 2013/804 voor  overeenkomst CH-EU
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de Verordeningen voor productcertificering 765/2008 en 768/2008   C209/09
10.06.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties
standpunt van de Unie, in te nemen bij bespreking wijziging aanhangsel C van COTIF = RID 2016/833
17.05.2016
L140/12
27.05.2016
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit voor afwijkingen van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/629
20.04.2016
L106/26
22.04.2016
NL

EN

bijlage I deel I.3 en bijlage II deel II.3 van RL 2008/68 worden aangepast aan de bijlagen bij dit besluit   NL

EN

geconsolideerde versie
Kabelbaanverordening 2016/424
09.03.2016
L81/1
31.03.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2000/09 van 20.03.2000 rectificatie van 30.09.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen behorend bij harmonisatie besluit 768/2008 2016/C054/02 C054/09
12.02.2016
NL

EN

       
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C412/44 C412/44
11.12.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 14.08.2015
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de modulebesluit 2008/768 2015/C412/01 C412/01
11.12.2015
NL

EN

       
rectificatie NL-versie richtlijn overheidsopdrachten 2014/25   L324/45
10.12.2015
NL     NL

EN

geconsolideerde versie
Gedelegeerde handeling Verordening overheidsopdrachten 2015/2171
24.11.2015
L307/7
25.11.2015
NL

EN

wijzigt de bedragen in art 15 van 2014/15 per 01.01.2016   NL

EN

geconsolideerde versie
Unie standpunt ten aanzien van wijzigingen van het COTIF Verdrag en de aanhangsels 2015/1734
18.09.2015
L252/43
29.09.2015
NL

EN

       
Richtlijn informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 2015/1535
09.09.2015
L241/1
17.09.2015
NL

EN

      vervangt 98/34
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C267/1 C267/1
14.08.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 17.09.2013
Gemeenschappelijke berekeningsmethodiek voor geluid in kader RL 2002/49 2015/996
19.05.2015
L168
01.07.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit Commissie voor vaststellen afwijkingen tbv vervoer gevaarlijke stoffen 2015/974
17.06.2015
L157/53
23.06.2015
NL

EN

Wijziging van bijlage I, deel I.3, bijlage II, deel II.3, en bijlage III, deel III.3, bij Richtlijn 2008/68/EG   NL

EN

geconsolideerde versie
Commissie Besluit met toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen in 2008/68 2015/217
10.04.2014 
(geen typefout)
L044/1
18.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
nummering gepubliceerde documenten     NL

EN

Vanaf 1 januari 2015 zullen de documenten opvolgend worden genummerd, onafhankelijk van het soort document    
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 werkprogramma
nieuwe initiatieven
in te trekken/wijzigen
te herziene regelgeving
wetgeving van kracht in 2015
speech timmermans
         
Besluit van de Raad over gekwalificeerde meerderheid 2014/900
09.12.2014
L358/25
13.12.2014
NL

EN

gewijzigde stemverhoudingen per 01.11.2014 in het reglement van orde van de Raad 2009/937   NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad inzake goedkeuring protocol internationale zekerheden rollend materieel 2014/888
04.12.2014
L353/9
10.12.2014
NL

EN

goedkeuring door de Unie van het protocol, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007.
zie ook 2009/940 dd 30.09.2009
     
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over informatie van Lidstaten mbt zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/896
10.12.2014
L355/55
12.12.2014
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over format verstrekken gegevens zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/895
10.12.2014
L355/51
12.12.2014
NL

EN

       
3e aanpassing bijlagen richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2014/103
21.11.2014
L335/15
22.11.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad tbv standpunt herzieningscommissie OTIF 2014/699
24.06.2014
L293/26
09.10.2014
NL

EN

       
rectificatie van richtlijn 2012/18, zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn   L291/20
07.10.2014
NL alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst   NL geconsolideerde versie
standpunt Unie wijziging bijlage C van het COTIF-Verdrag (vervoer gevaarlijke stoffen) 2014/327
06.05.2014
L166/27
05.06.2014
NL

EN

OTIF landen kunnen mogelijk tot een lichtelijk afwijkend besluit komen      
Guide voor product regels 2014
New Legislative Framework (768/2008)
maart 2014   NL

EN

      vervangen door blue guide van 2016, gepubliceerd op 26.07.2016
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25
26.02.2014
L94/243
28.03.2014
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/17

rectificatie van NL-versie, gepubliceerd op 10.12.2015 L324/45

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringshandeling voor uitwisseling IMI gegevens tbv machinistenrichtlijn 2014/89
14.02.2014
L45/36
15.02.2014
NL

EN

       
Verordening voor vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) 1291/2013
11.12.2013
L347/104
20.12.2013
NL

EN

kaderprogramma dat op Shift to Rail van toepassing is zie Verordening 642/2014 van 16.06.2014      
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2013/804
06.12.2013
L352/79
24.12.2013
NL

EN

DE

wederzijdse erkenning tussen CH en landen van de EU van interoperabiliteits- en veiligheidscertificaten uit respectievelijk 2008/57 en 2004/49 overeenkomst 2002
NL   EN   DE
  geen geconsolideerde versie gevonden
Richtlijn tot wijziging beroepskwalificaties en van het IMI-systeem 2013/55
20.11.2013
L354/132
28.12.2013
NL

EN

richtlijn wijzigt RL 2005/36 en 
IMI Verordening 1024/2012
  NL

EN

 
FinanciŽle kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 1271/2013
30.09.2013
L328/42
07.12.2013
NL

EN

       
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2013/C268/01 C268/01
17.09.2013
NL

EN

       
delegatie en uitvoeringshandelingen
uitleg van ministerie van BZ
sep 2013   NL        
afwijkingen richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2013/218
06.05.2013
L130/26
15.05.2013
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Verordening elektronische publicatie in publicatieblad
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
216/2013
07.03.2013
L69/1
13.03.2013
NL

EN

rechtsgeldigheid van de elektronische publicatie in het publicatieblad (Official Journal)      
toetreding van Kroštie tot de Unie 2013/519
21.02.2013
L158/74
10.06.2013
NL

EN

gevolgen voor machinisten richtlijn, naamgeving op vergunning in 36/2010   NL

EN

geconsolideerde versie van modellen 36/2010
2e wijziging bijlage bij RL 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2012/45
03.12.2012
L332/18
04.12.2012
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Normalisatie Verordening
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1025/2012
25.10.2012
L316/12
14.11.2012
NL

EN

aangepast met 2015/1535   NL

EN

geconsolideerde versie nog niet aanwezig
administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (IMI)
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1024/2012
25.10.2012
L316/1
14.11.2012
NL

EN

tbv pilot uitwisseling gegevens registers machinisten.

kleine wijzigingen via 
RL 2013/55 van 20.11.2013
RL 2014/60 van 28.05.2014
RL 2014/67 van 28.05.2014
VO 2016/1628 van 14.09.2016

  NL

EN

geconsolideerde tekst 
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2012/18
04.07.2012
L197
24.07.2012
NL

EN

  alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst NL trekt per 01.06.2015 richtlijn 96/82 in
Mededeling van Commissie tbv uitvoering 765/2008/EG en 768/2008/EG (accreditatie Verordening en conformiteitsbesluit) 2012/C149/01 C149/01
25.05.2012
NL

EN

      alleen opsomming, geen toegang tot de normen
uitvoeringsbesluit, afwijkingen richtlijn 2008/68 inzake vervoer gevaarlijke stoffen 2012/188/EU
04.04.2012
L101/18
11.04.2012
NL

EN

wijziging van bijlagen I, II en II van 2006/68/EC     Zie 2008/68 voor geconsolideerde versie
Verklaring van Lidstaten en Commissie over de nauwkeurige omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving 2011/C369/02
28.09.2011
C369/14
17.12.2011
NL

EN

       
Besluit van de Raad van 16 juni 2011 tot ondertekening van de overeenkomst van toetreding van de Unie tot het COTIF-Verdrag 2013/103/EU
16.06.2011
L51/1
23.02.2013
(nee geen typefout)
NL

EN

Overeenkomst 
L51/8 van 23.02.2013

NL   EN

    onbekend waarom publicatie bijna 2 jaar duurde
ondertekening door EU van COTIF verdrag.

website OTIF

niet wetgevings handeling
23.06.2011
L183/1
13.07.2011
NL

EN

gewijzigd OTIF-verdrag van Vilnius 03.06.1999
NL
   EN
ratificaties
     
Comitologiebesluit/
uitvoeringshandelingen
182/2011
16.02.2011
28.02.2011
L55/13+19
NL
annex

EN
annex

      vervangt comitologiebesluit 99/468
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45
22.12.2010
22.01.2011
L19/34
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
492/2011/EU
05.04.2011
L141
27.05.2011
NL

EN

      vervangt 1612/1968
Commissie Besluit over afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC 2011/26
14.01.2011
18.01.2011
L13/64
NL

EN

       
Richtlijn tot 1e wijziging van de bijlagen bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen 2010/61
02.09.2010
03.09.2010
L233/27
NL

EN

       
Aanpassing uitzonderingen in Lidstaten 2010/187
25.03.2010
30.03.2010
L83/24
NL

EN

      zie Richtlijn 2008/68
Voorzitterschap Raad van Ministers 2009/908
01.12.2009
09.12.2009
L322/28
NL

EN

corrigendum
23.12.2009
  NL

EN

bijlage is vervangen bij besluit 2016/1316 van 26.07.2016
Protocol inzake internationale zekerheden op rijdend spoorwegmaterieel 2009/940
30.11.2009
16.12.2009
L331/1
NL

EN

       
Besluit van de Raad
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
2010/48
26.11.2009
L23/35
27.01.2010
NL

EN

       
aanpassing Besluit 99/468, comitologie 2009/219
11.03.2009
31.03.2009
L87/109
NL

EN

      alleen van toepassing op VO statistieken 91/2003
Kritische Infrastructuur 2008/114
08.12.2008
23.12.2008
L345/75
NL

EN

       
Wijziging comitologie 99/468
i.v.m. richtlijn omgevingsgeluid 02/49
2008/1137
22.08.2008
21.11.2008
L311/1
NL

EN

       
Vervoer gevaarlijke stoffen over land - Richtlijn 2008/68
24.09.2008
30.09.2008
L260/13
NL

EN

Cie Besluit 
2009/240
2010/187
2010/61
2011/26
2012/188
2012/45
2013/218
2014/103
2015/217
2015/974
2016/629
2016/2309

04.03.2009
25.03.2010
02.09.2010
14.01.2011
04.04.2012
03.12.2012
06.05.2013
21.11.2014
10.04.2014
17.06.2015
20.04.2016
16.12.2016
NL

EN

intrekking van 96/49

2016/2309
nog niet opgenomen in geconsolideerde versie

Guide voor staatssteun spoorwegondernemingen 2008/C184/07 C184/13
22.07.2008
NL

EN

       
Gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van produkten (harmonisatiebesluit) 2008/768
09.07.2008
13.08.2008
L218/82
NL

EN

Richtlijn is aangevuld voor interoperabiliteit spoorwegen met richtlijn 2010/713 van 09.11.2010

zie ook bekendmaking normen van 12.02.2016

    intrekken van 93/465
Accreditatie eisen 2008/765
09.07.2008
13.08.2008
L218/30
NL

EN

      intrekken van 93/339
Wederzijdse erkenning producten 2008/764
09.07.2008
13.08.2008
L218/21
NL

EN

      intrekken van 3052/95
Verordening Technische regelingen statistieken spoorvervoer 332/2007
27.03.2007
29.03.2007 
L88/16
NL

EN

       
Besluit wijziging comitologie 2006/512
17.07.2006
22.07.2006
L200/11
NL

EN

      zie 99/468 voor geconsolideerde versie
Verordening voor vaststelling inhoud boekhoudkundige posten als bedoeld in Verordening 1108/70 851/2006
09.06.2006
L158/3
10.06.2006
NL

EN

  vervangt Verordening 2598/70    
Richtlijn arbeidsvoorwaarden mobiele werknemers 2005/47
18.07.2005
27.07.2005
L195/15
NL

EN

       
Richtlijn beroepscompetenties 2005/36
07.09.2005
30.09.2005
L255/22
NL

EN

geconsolideerde versie tot 27.04.2009

ingrijpend gewijzigd door RL 2013/55 van 20.11.2013

27.04.2009 NL

EN

 
Overeenkomst tussen CER en ETF over mobiele werkers 27.01.2004 27.07.2005
L195/18
NL

EN

       
Procedure voor plaatsing opdrachten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2004/17
31.03.2004
30.04.2004
L134
  vele malen gewijzigd   NL

EN

vervangen door 2014/25 van 26 februari 2014
Resolutie Accreditatie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
10.11.2003 25.11.2003 
C282/3
NL

EN

      zie 2008/765 van 09.07.2008
Verordening tot aanpassing comitologie besluit 99/468
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1882/2003
29.09.2003
31.10.2003 
L284/1
NL

EN

Verordening 06/512     geconsolideerde tekst niet gevonden
Wijziging Verordening statistieken 1192/2003
03.07.2003
04.07.2003 
L167/13
NL

EN

     

 

 
Verordening statistieken spoorvervoer 91/2003
16.12.2002
21.01.2003 
L14/1
NL

EN

gewijzigd
Verordening 1192/2003 van 03.07.2003 inL167/13
Verordening 1304/2007 van 07.11.2007 in L290/14
Verordening 219/2009 van 11.03.2009 in L87/109
 
Verordening 2016/2032 van 26.10.2016 in L317/105
NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn van DG-Environment inzake omgevingsgeluid. 
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2002/49
25.06.2002
18.07.2002
L189/12
NL

EN

Richtlijn is in 2008 herzien in verband met aanpassing van de comitologieprocedure 1137/2008/EG, OJ L 311/1 van 21.11.2008 zie ook Richtlijn berekeningsmethodiek 2015/996 van 19.05.2015 NL

EN

 
Verordening openbaarheid van documenten 1049/2001
30.05.2001
31.05.2001 
L145/43
NL

EN

       
Verordening bescherming persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
45/2001
18.12.2000
12.01.2001
L8
NL

EN

       
Richtlijn kabelbaansinstallaties 2000/9
20.03.2000
03.05.2000 
L106/21
NL

EN

  vervangen door verordening 2016/424 van 09.03.2016    
Raadsbesluit: comitologie procedure 99/468
28.06.1999
17.07.1999 
L184/23
NL

EN

Raadsbesluit 2006/512 23.07.2006 NL

EN

vervangen door 182/2011
Richtlijn notificatie van technische voorschriften 98/34
22.06.1998
21.07.1998 
L204/37
NL

EN

Richtlijn 98/48
Richtlijn 2006/96
01.01.2007 NL

EN

vervangen door Richtlijn 2015/1535 van 09.09.2015
Oprichting comitť sociale dialoog 98/500
12.08.1998
12.08.1998
L225/27
NL

EN

vervanging van 72/172/EEG en
85/13/EEG

aangepast 1792/2006 van 23.10.2006

wordt gebruikt in veiligheidsrichtlijn NL

EN

oudere versies niet opgeslagen, alleen geconsolideerde versie
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
96/82
09.12.2006
14.01.2007
L10
NL

EN

1882/2003 29.09.2003 L284
2003/105 16.12.2003 L345/97
1137/2008 22.10.2008 L311
22.10.2008 NL

EN

wordt per 01.06.2015 vervangen door 2012/18
Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 96/49
23.07.1996
17.09.1996 
L235/25
NL

EN

Cie Richtlijn 96/87
bijlage 96/49
Cie Richtlijn 99/48
Richtlijn 2000/62
Cie Richtlijn 2001/06
Cie Beschikking 2002/885
Cie Richtlijn 2003/29
Cie Richtlijn 2004/89
Cie Richtlijn 2004/110
Cie Richtlijn 2006/90
24.11.2006 NL

EN

vervangen door 2008/68
Richtlijn verwerking persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
95/46
24.10.1995
23.11.1995
L281/31
NL

EN

aangepast door Richtlijn 1882/2003
L284 van 31.10.2003
29.09.2003 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorqwegen: bijlage I 70/2598
18.12.1970
23.12.1970
L278
  bijgewerkt tot 30/04/2004 ingetrokken met Verordening 851/2006 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorwegen 70/1108
04.06.1970
15.06.1970
L130/4
  bijgewerkt tot
20/12/2006
  NL

EN

 
Steunmaatregelen spoorwegen 70/1107
04.06.1970
15.06.1970
L130/1
  bijgewerkt tot
27.11.1996
  NL

EN

 
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
68/1612
15.10.1968
19.10.1968
L257/2
  aangepast
312/76 van 09.02.1976
2434/96 van 27.07.1992
publicatie
L39/2 van 14.02.76
L245 van 26.08.92
NL

EN

vervangen door 492/2011