OVERZICHT REGELGEVING VEILIGHEID

onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing ge´ntegreerde tekst opmerkingen
               
Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/798 van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor   L59/41
07.03.2017
NL

EN

  NL+EN samen NL

EN

geconsolideerde versie
veiligheidsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/798
11.05.2016
L138/102
26.05.2016
NL

EN

      vervangt richtlijn 2004/49
Verordening ivm wijziging CSM-RA (402/2013) 2015/1136
13.07.2015
L185/6
14.07.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 08.07.2015
ERA/GUI-100-2015
08.07.2015
ERA-website
08.07.2015
EN       vervangt versie 1 uit 2013
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA   ERA-website
12.05.2015
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's    
voortgangsverslag veiligheidsrichtlijn 2004/49 COM(2014)740
17.12.2014
  NL

EN

bijlage = SWDK(2014)355
alleen EN-versie beschikbaar
     
Guide monitoring CSM 1078/2012 ERA-GUI-05-2012-SAF
17.07.2014
ERA-website EN        
Richtlijn tot wijziging bijlage 1 (CSI - Common Safety Indicators) van de veiligheidsrichtlijn 2004/49 2014/88
09.07.2014
L201/9
10.07.2014
NL

EN

Lidstaten moeten nationale regelgeving aanpassen zodat deze dfinities uiterlijk  per 10 juli 2015 in werking treden   NL

EN

tydelyke geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Uitvoeringsbesluit van Commissie 3e reeks Common Safety Targets (CST) 2013/753
11.12.2013
L334/37
13.12.2013
NL

EN

vervangt 2012/226      
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 10.05.2011
ERA-GUI-100-2013
12.07.2013
ERA-website
20.08.2013
EN       vervangen door versie 2 van 08.07.2015
Guide for CSI: Common Safety Indicators ERA/GUI?09-2013
24.05.2013
ERA-website
24.05.2013
EN       vervangt Guide ERA/GUI/12-2011
tweede set CSM Risico-Analyse 402/2013
30.04.2013
L121/8
03.05.2013
NL

EN

vervangt per 21.05.2015 de CSM-RA 352/2009 van 24.05.2009 aangepast met 2015/1136 NL

EN

geconsolideerde versie
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders 1078/12
16.11.2012
L320/8
17.11.2012
NL

EN

       
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het toezicht door de nationale veiligheidsinstanties 1077/12
16.11.2012
L320/3
17.11.2012
NL

EN

       
Guide for accreditation of ECM Entity in Charge of Maintenance ERA-GUI-10-2011
23.02.2012
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Maintenance Workshops
ERA-GUI-11-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Freight Wagons
ERA-GUI-09-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Commissie Besluit over 2e set Common Safety Targets 2012/226/EU
23.04.2012
L115/27
27.04.2012
NL

EN

Besluit 2010/409 wordt ingetrokken     vervangt 2010/409
Guide for CSI: Common Safety Indicators ERA/GUI/12-2011 ERA-website
15.12.2011
EN       vervangen door ERA/GUI/09-2013
ECM gecertificeerde bedrijven voor onderhoud goederen wagens 445/2011/EU
10.05.2011
L122/22
11.05.2011
NL

EN

tevens aanpassing 653/2007/EC inzake veiligheidscertificering

Zie ook de Guides door ERA gepubliceerd op 15.06.2012 

geconsolideerde tekst NL

EN

 
Guide voor Safety Management Systemen ERA/GUI/06
-2011/SAF
07.04.2011
ERA website EN       Zie voor meer documenten SMS-pagina
CSM voor conformity veiligheidsvergunning
infrastructuurbeheerders
1169/2010
10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

      Hiervoor bestaat een guide
zie SMS-pagina
CSM voor conformity veiligheidscertificaat
spoorwegondernemingen
1158/2010
09.12.2010
L326/11
10.12.2010
NL

EN

      Hiervoor bestaat een guide
zie SMS-pagina
Rectificatie van de NL tekst van Richtlijn 09/149, wijziging bijlage 1 van veiligheidsrichtlijn   12.08.2010
L211/48
NL       zie 04/49 voor geconsolideerde versie
Besluit Commissie betreffende Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen 2010/409
19.07.2010
22.07.2010
L189/19
NL

EN

      vervangen door 2012/226 van 23.04.2012
amending annex I of RL-04/49 CSI 2009/149
27.11.2009
28.11.2009
L313/65
NL

EN

vervangen door 2014/88     zie consolidatie
versie van 04/49
Besluit CSM voor CST/NRV 2009/460
05.06.2009
13.06.2009
L150/11
NL

EN

       
Voorbeeldenboek CSM ERA/GUI/02-
2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Guide for CSM ERA/GUI/01-
2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Verordening CSM risico-evaluatie 352/2009
24.04.2009
29.04.2009
L108/14
NL

EN

      per 21.05.2013 vervangen door 402/2013
Aanpassing veiligheids Richtlijn 2008/110
16.12.2008
23.12.2008
L345/62
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
04/49

vervangen door 2016/798

Verordening model veiligheidscertificaat en aanvraagformulier 653/2007
14.06.2007
L153/9
NL

EN

gewijzigd met Verordening 445/2011/EU voor ECM   NL

EN

 
Richtlijn spoorwegveiligheid 2004/49
29.04.2004
21.06.2004 
L220/16
NL

EN

Richtlijn 08/57 interop
Richtlijn 08/110 veiligheid
wijziging bijlage 1 CSI 2009/149
wijziging bijlage 1 CSI 2014/88
27.11.2009 NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Richtlijn wijziging 95/18 2001/13
26.02.2001
15.03.2001 
L75/26
NL

EN

Richtlijn 2004/49 30.04.2004   zie 95/18 voor consolidatie

vervangen door 2012/34