Veiligheidsmanagement systemen

De ERA heeft een handleiding gemaakt voor het schrijven en het beoordelen van veiligheidsmanagement systemen. Aan de basis ligt uiteraard de veiligheidsrichtlijn 04/49/EC, met daarnaast twee Verordeningen die een nadere invulling geven van de desbetreffende artikelen uit de richtlijn. Er bestaat een Verordening 1158/2010/EC voor spoorwegondernemingen en een Verordening 1169/2010/EC voor infrastructuurbeheerders. In april 2011 heeft de ERA voor deze Verordeningen een gids gemaakt ERA/GUI/06-2011/SAF. Dit is een instrument voor de nationale veiligheidsautoriteit (NSA) om het veiligheidsmanagement systeem voor spoorwegondernemingen en de veiligheidsvergunning voor infrastructuurbeheerders te beoordelen.

Om partijen in de spoorwegwereld in de gelegenheid te stellen een goed SMS te maken heeft ERA tevens een set documenten gemaakt die partijen kunnen helpen bij het ontwerp en de implementatie van een veiligheidsmanagement systeem.

Onderstaand een overzicht van alle relevante documenten. Op dit moment (april 2011) zijn een aantal documenten uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal, wellicht dat daar in de toerkomst nog verandering in komt.

naam nummer publicatie link opmerkingen
veiligheidsrichtlijn
geconsolideerde versie

bijgewerkt tot november 2009

    NL

EN

M1 Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008
L 191 1 18.7.2008

M2 Richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008
L 345 62 23.12.2008

M3 Richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van
27 november 2009
L 313 65 28.11.2009

CSM voor conformity veiligheidscertificaat spoorwegondernemingen 1158/2010/EU
van 09.12.2010
L326/11
10.10.2010
NL

EN

 
CSM voor conformity veiligheidsvergunning infrastructuurbeheerders 1169/2010
van 10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

 
         
Application guide for NSA's for safety certification and safety authorisation ERA/GUI/06-2011/SAF
van 07.04.2011
ERA-website EN  
Guide for national safety authorities,  issuing a safety certificate (SC) or safety authorisation (SA) ERA/GUI/11-2013/SAF
van 19.06.2014
version 1.3
ERA-website EN  
Policy paper for the revision of the Common Safety Methods on Conformity Assessment ERA-REP-109 V1.0
van 16.06.2014
ERA website EN  
         
Guide for design and implementation
Safety Management Systems
       
system approach ERA/GUI/01-2011/SAF ERA-website NL

EN

 
terminology ERA/GUI/02-2011/SAF ERA-website EN  
standards ERA/GUI/03-2011/SAF ERA-website EN  
internal audit ERA/GUI/04-2011/SAF ERA-website EN  
building knowledge texts ERA/GUI/05-2011/SAF ERA-website EN