12.06.2020 In mei en juni zijn er een groot aantal Corona besluiten genomen in verband met de COVID 19 pandemie. Voor een overzicht van alle aanpassingen en geconsolideerde regelgeving zie de COVID 19 pagina
16.04.2020 Per 01.05.2020 treedt een nieuw RIS (Regeling Indienststelling spoorvoertuigen)  in werking. Gepubliceerd in de Staatscourant 2020-21421
04.03.2020 publicatie van het voorstel van de Europese Commissie  voor een jaar van de rail in 2021 COM(2020)78-final
14.08.2019 publicatie van ERA van een chronologisch overzicht van de TSIs, handig overzicht dat laat zien wanneer welke versie van een TSI van toepassing was/is.
04.07.2019 Van alle documenten die worden aangepast door het interoperabiliteitspakket zijn nu ook de geconsolideerde versies beschikbaar
27.05.2019 EC heeft het interoperabiliteitspakket gepubliceerd in een apart blad van het OJ nr. LI139 hiermee worden alle 11 TSIs, RINF, ERATV en ECM aangepast