onderwerp nummer
+ datum
publicatie aanpassing ge´ntegreerde tekst opmerkingen

webpagina van INEA

INEA = Innovation and Networks Executive Agency
               
               
               
uitvoeringsbesluit oproep tot indienen voorstellen transport C(2015)7358
30.10.2015
  EN corrigendum op C(2014)1921      
meerjaren programma 2014-2020 C(2014)1921   EN

annex

       
jaarprogramma 2014 C(2014)1919   EN

annex

       
jaarverslag 2014 2015/C409/40 C409/362
09.12.2015
NL

EN

       
Besluit tot oprichting INE Agentschap 2013/801
23.12.2013
L352/65
24.12.2013
NL

EN

INEA = Innovation and Networks Executive Agency     vervangt TEN-T agentschap, intrekking 2007/60
aanpassing oprichtingsbesluit TEN-T Agentschap 2008/593
11.07.2008
L190/35
18.07.2008
NL

EN

       
Commissiebesluit tot oprichting van TEN-T Agentschap 2007/60
26.10.2006
L32/88
06.02.2007
NL

EN

  aangepast door 2008/593 NL

EN

geconsolideerde versie