Overzicht van alle Europese Richtlijnen, Verordeningen en Besluiten die op het gebied van spoorwegen de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen. Tevens zijn opgenomen besluiten die verband houden met deze richtlijnen. Zo is bijvoorbeeld het Modulebesluit opgenomen omdat daarvan gebruik wordt gemaakt. Ook de TEN-Verordening, comitologiebesluit e.d. is in dit overzicht terug te vinden.

Bij datum staat de datum waarop het besluit is genomen. De publicatie in het Official Journal vindt daarna plaats. Daar kan enige weken of zelfs maanden tussen zitten.De Richtlijnen en Verordeningen worden regelmatig aangepast door nieuwe documenten. In dat geval zijn deze in de laatste kolom vermeld, met tevens de laatste geÔntegreerde versie van de tekst (mits beschikbaar). Oude documenten zijn nog steeds beschikbaar, ook al is de tekst grijs gekleurd.

Er is ook een kleurcodering:
blauw: marktwerking
groen: interoperabiliteit
paars: veiligheid
bruin: verdrag van Lissabon


geel: machinisten
grijs: agentschap
oker: security
geen/creme: overig

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Fouten of wensen kunnen worden gemeld aan de webmaster. Deze schuilt onder de naam info op het domein saferail.nl (met deze gegevens zelf het e-mail adres samen te stellen, hier niet vermeld om SPAM te voorkomen).
onderwerp nummer publicatie toelichting geÔntegreerde tekst opmerkingen
               
Besluit om Ierland ontheffing te verlenen om punt 6b van tabel 6.3 van 2023/1695 (TSIO-CCS) niet toe te passen 2024/1335
17.05.2024
L-deel OJ
21.05.2024
NL

EN

ontheffing om conformiteitsbeoordeling van een baansubsysteem met twee boordsystemen van verschillende leveranciers, tijdelijk niet toe te passen    
Besluit om ontheffing te verlenen voor art 7 van IOD 2016/797 voor 78 NS-treinstellen ICNG 2024/1212
29.04.2024
L-deel OJ
30.04.2024
NL

EN

Ontheffing om dual-signalling toe te passen op de Hanzelijn (tot 2026) en Amaterdam-Utrecht (tot 2029) Reden voor de aanvraag, onvoldoende machinisten die opgeleid zijn voor ERTMS    
Wijziging bijlagen 1 en 2 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2024/1182
14.12.2023
L-deel OJ
19.04.2024
NL

EN

       
Formulier voor terugbetalingsaanvragen bij verstoring van de dienst op basis van Verordening 2021/782 2024/949
27.03.2024
L-deel OJ
02.04.2024
NL

EN

Zie: art. 18, lid 6, en art. 19, lid 5, van Verordening (EU) 2021/782      
Beoordeling Veiligheidsniveau per lidstaat t/m 2022: 
CST-rapport 2024
maart 2024 ERA-website
18.03.2024
EN Veiligheidsniveau is overall acceptabel, maar er zijn wel zorgen      
Hernieuwd mandaat voor onderhandelingen veiligheidsregiem Kanaaltunnel 2024/867
13.03.2024
L-deel OJ
18.03.2024
NL

EN

Onderhandelingen op basis van 2020/1531 van 21.10.2020 hebben nog niet tot resultaat geleid      
In werking treding van het protocol van Luxemburg, betreffende de zekerheden van het gebruik van materieel   Unidroit + OTIF
28.02.2024
EN
(nieuws bericht)
teksten van het protocol
NL

EN

De teksten van het protocol zijn al in 2007 vastgesteld en gepubliceerd in L331 van16.12.2009 onder nummer 2009/940    
Multimodate reisinformatie, aanpassing van VO 2017/1926 2024/490
29.11.2023
L-deel OJ
13.02.2024
NL

EN

  aanpassing van VO 2017/1926 NL

EN

geconsolideerde versie
Aanpassing TEN-netwerk op de Westelijke Balkan. waaronder het spoorwegnetwerk van ServiŽ: (zie bijlage III, kaart 13.3 van Verordening 1315/2013) 2024/751
11.12.2023
L-deel OJ
27.02.2024
NL

EN

Verordening inclusief kaarten van de andere TEN-netwerken     nog geen geconsolideerde versie
Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2024, gebaseerd op VO 1025/2012 C/2024/1364 C-deel OJ
15.02.2024
NL

EN

zie regels 65 voor  interoperabiliteit      
Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2023/2584, overzicht geharmoniseerde normen IOD   L-deel OJ
05.02.2024
NL De titel van dit Besluit verwijst naar Verodening 2016/797, maar dat is een Richtlijn     nog geen geconsolideerde versie
Geharmoniseerde normen voor kabelbaaninstallaties behorend bij Verordening 2016/424 2024/354
19.01.2024
L-deel OJ
23.01.2024
NL

EN

ingetrokken worden
2019/1923 van 18.11.2019
2018/C114/04
    vervangt 2019/1923
Uitvoeringsverordening tot intrekking van verordening steun geluidhinder maatregelen  2015/429 van 13.03.2015 2024/327
19.01.2024
L-deel OJ
22.01.2024
NL

EN

De verordening 2015/429 wordt ingetrokken omdat er bij de evaluatie is gebleken dat er weinig gebruik van is gemaakt.      
Uitvoeringsverordening tot rectificatie van de TSI-Tunnels 1303/2014. In de Bulgaarse, Duitse, Poolse en Slowaakse versies is de definitie van tunnel onjuist 2024/191
08.01.2024
L-deel OJ
09.01.2024
NL

DE

geen effect op NL of EN versie van de TSI. Ter illustratie de DE-versie bijgevoegd      
               
Uitvoeringsbesluit voor ontheffing (art 7 IOD)  van brandpreventie maatregelen voor diverse Italiaanse treintypen voor gebruik op het Franse hogesnelheidsnetwerk 2023/2697
01.12.2023
L-deel OJ
06.12.2023
NL

EN

       
Single Programming Document 2024-2026   ERA-website
30.11.2023
EN        
Uitvoeringsbesluit behorend bij 1315/2013, TEN-T richtsnoeren, corridor Brussel - Luxemburg 2023/2699
27.11.2023
L-deel OJ
01.12.2023
NL

EN

       
Besluit tot wijziging van 2022/2191 betreffende normen voor apparatuur voor cellulaire netwerken voor internationale mobiele telecommunicatie 2023/2669
27.11.2023
L-deel OJ
01.12.2023
NL

EN

    NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit behorend bij Richtlijn 2016/797 (art 17). Overzicht opgestelde normen voor de interoperabiliteit van het spoorwegsystemen 2023/2584
15.11.2023
L-deel OJ
21.11.2023
NL

EN

bijlage I: geldende normen
bijlage II en III ingetrokken normen
Dit Besluit is gerectificeerd op 05.02.2024. In de titel staat Verordening 2016/797, maar dat is een Richtlijn   vervangt Verordening 2020/453 van 27.03.2020
Aanvulling van Richtlijn 2022/2557 door de vaststelling van een lijst van essentiŽle diensten 2023/2450
25 juli 2023
L-deel OJ
30.10.2023
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Checks voor ESC en RSC Compatibiliteit, versie 28 TD/011REC1028
versie 27
ERA-website
24.10.2023
EN Op basis van de gewijzigde TSI-CCS in 2023/1695 is er een aanpassing van het document ETCS-System-Compatibility
Radio-System-Compatibility
   
Standpunt van de EU bij de OTIF over CSM-risico-analyse en TSI-TAF 2023/2116
22.05.2023
L-deel OJ
06.10.2023
NL

EN

Gepubliceerd nadat ook het OTIF verslag is gepubliceerd in het 3e bulletin [VERSLAG pg 10+11]      
Besluit tot wijziging van 2022/2191 betreffende normen voor apparatuur voor cellulaire netwerken voor internationale mobiele telecommunicatie 2023/2392
03.10.2023
L-deel OJ
04.10.2023
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Technical Document ETCS Assignment of values to ERTMS variables. ERA_ERTMS_040001
version 1.34
25.09.2023
ERA-website
28.09.2023
EN        
Richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van artikel 4, leden 1 en 2, van Richtlijn (EU) 2022/2555 (NIS 2-richtlijn) 2023/C328/02 C328/02
18.09.2023
NL

EN

       
Richtsnoeren van de Commissie over de toepassing van artikel 3, lid 4, van Richtlijn (EU) 2022/2555 (NIS 2-richtlijn) 2023/C 324/02 C324/02
14.09.2023
NL

EN

       
Aanpassing Uitvoeringsbesluit Voertuigregister 2011/665 2023/1696
10.08.2023
L222/561
08.09.2023
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Herziene TSI-CCS, ter vervanging van 2016/919 2023/1695
10.08.2023
L222/380
08.09.2023
NL

EN

       
aanpassing 7 TSIs + RINF 2023/1694
10.08.2023
L222/88
08.09.2023
NL

EN

complete publicatie      
wijziging Verordening 321/2013
TSI-WAG
  L222/94 Besluit

bijlage I

Besluit, zie art 1 + bijlage I   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Verordening 1299/2014
TSI-INF
  L222/125 Besluit

bijlage II

Besluit, zie art 2 + bijlage II   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Verordening 1300/2014
TSI-PRM
  L222/149 Besluit

bijlage III

Besluit, zie art 3 + bijlage III   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Verordening 1301/2014
TSI-ENE
  L222/178 Besluit

bijlage IV

Besluit, zie art 4 + bijlage IV   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Verordening 1302/2014
TSI-Loc&Pas
  L222/190 Besluit

bijlage V

Besluit, zie art 5 + bijlage V     nog geen geconsolideerde versie
wijziging Verordening 1304/2014
met nieuwe bijlage bij het TSI-besluit
TSI-NOI
  L222/307 Besluit

bijlage VI

Besluit, zie art 6 + bijlage VI   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging Uitvoeringsbesluit 2019/777 RINF   L222/330 Besluit

bijlage VII

Besluit, zie art 7 + bijlage VII   NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging Verordening 2019/773
TSI-OPE 
2023/1693
10.08.2023
L222/01
08.09.2023
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Besluit ERA-bestuur 
verwerking persoonsgegevens
DECISION nį253
17.02.2021
2023/1585
L194/39
02.08.2023
NL

EN

waarom pas na 2 jaar gepubliceerd?      
Rectificatie van Verordening 2020/572 over de rapportage spoorwegongevallen   L183/61
20.07.2023
NL     NL geconsolideerde versie
Jaarverslag Interoperabiliteit 2023   ERA-website
12.07.2023
EN        
Wijziging van de kaart van het spoorwegnetwerk UkraÔne van TEN-T Verordening 1315/2013 2023/1176
14.07.2022
L156/1
19.06.2023
NL

EN

  publicatie een jaar na het besluit!
NB: groot bestand 120 Mb
NL

EN

geconsolideerde versie
2e Rectificatie van NL-tekst van Verordening 2022/2555 over Netwerk en Informatiesystemen voor cybersecurity   L154/50
15.06.2023
NL In art 6, punt 39 tekstwijziging:
consument --> klant
  NL geconsolideerde versie
Rectificatie van Verordening reizigersrechten 2021/782   L148/130
08.06.2023
NL verbetering typefout in titel:
reizigerss naar reizigers
  NL geconsolideerde versie
Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (waaronder die van spoorwegmedewerkers)   C143/8
26.04.2023
NL

EN

Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad C 109 van 24.03.2023, blz. 1      
Burgerinitiatief geregistreerd voor een hogesnelheidsnetwerk tussen Europese hoofdsteden 2023/856
18.04.2023
L110/137
25.04.2023
NL

EN

website informatie [LINK]
HSR-website [LINK]
     
1e Rectificatie van NL-tekst van Verordening 2022/2555 over Netwerk en Informatiesystemen voor cybersecurity   L112/50
27.04.2023
NL In art 2, lid 2 punt a/iii tekstwijziging:
verleners van domeinnaamregistratiediensten --> 
aanbieders van domeinnaamregistratiediensten
NL geconsolideerde versie
Veiligheidsrapport 2023 van ERA en het bijbehorende CST-rapport   ERA-website
31.03.2023
VH-rapport

CST-rapport

       
Analyse van het goederenvervoer, zijn de Europese instrumenten effectief? Rekenkamer
30.03.2023
C 115/04
30.03.2023
NL

EN

       
Wijziging van de bijlagen I.1 t/m I.7 (excl de kaarten) bij het Verdrag Vervoergemeenschap. [2023/697]
2021/05
28.06.2021
L91/66
29.03.2023
NL

EN

Zie het verdrag in L278/03 van 27.10.2017 (2 jaar te laat gepubliceerd?)   nog geen geconsolideerde versie
Ontheffing van IO-richtlijn 2016/797 voor ItaliŽ van toepassing baseline 3 ERTMS voor ETR675 treinstellen 2023/696
27.03.2023
L91/63
29.03.2023
NL

EN

       
Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (waaronder die van spoorwegmedewerkers) 2023/C109-01 C109/01
24.03.2023
NL

EN

zie de blz 16, 56 en 65 Vervangen en gerectificeerd op 26.04.2023 in C143/08    
Jaarlijks werkprogramma voor normalisatie instellingen 2023, op basis van art 8 van Verordening 1025/2012 2023/C93-02 C93/2
13.03.2023
NL

EN

zie regels 69 en 84 respectievelijk voor spoorwegen en voor  interoperabiliteit     Zie programma voor 2024
Ontheffing van IO-richtlijn 2016/797 voor NL en DE mbt 8 FLIRT3 treinstellen. Radiocommunicatie par 4.2.5.1 van 2016/919 en encryptiesleutels uit par 4.2.8. 2023/417
22.02.2023
L59/30
24.02.2023
NL

DE

EN

Voor deze treinstellen was al eerder ontheffing verleend voor toepassing baseline 2 in C(2020)5081  van 29.07.2020 tot 31.12.2022.. Besloten is meteen baseline 3 toe te passen, dat is echter vertraagd.  Ontheffing is verleend tot 31.12.2024    
Ontheffing van IO-richtlijn 2016/797 voor ItaliŽ van toepassing baseline 3 ERTMS voor V250 treinstellen 2023/319
09.02.2023
L43/11
13.02.2023
NL

EN

       
Besluit tot wijziging van de uitvoeringsbepalingen van Verordening 2018/1725 betreffende de bescherming van  persoonsgegevens door de instellingen van de Unie 2023/C44/01
16.01.2023
C44/01
06.02.2023
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Verordening tot intrekking van 1180/70 en 851/2006 inzake de boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 2023/144
18.01.2023
L21/1
23.01.2023
NL

EN

       
Besluit tot wijziging van bijlage 1 bij de overeenkomst  tussen de EU en Zwitserland voor het personenverkeer en goedereneverkeer per spoor en over de weg 2023/143
21.12.2022
L19/144
20.01.2023
NL

EN

ERA heeft op 17.05.2022 een toelichtend document geschreven     vervangt besluit 2022/308 van 17.12.2022
ERA opinie over Safety Level en Safety Performance van spoorwegondernemingen, aanbeveling en rapport ERA/OPI/2022-12
16.01.2023
ERA-website
17.01.2023
EN

rapport

Aanpassing van aanbeveling REC1219 van 18.05.2021      
Horizontale staatssteun maatregelen voor o.a. spoorvervoer 2022/2586
19.12.2022
L338/35
30.12.2022
NL

EN

Deze verordening is een bewerking van verordening 2015/1588 van 13.07.2015 (L248/1 van 24.09.2015) Spoorvervoer viel toen niet onder het toepassingsbereik van deze verordening 2015/1588    
Richtlijn weerbaarheid kritieke entiteiten 2022/2557
14.12.2022
L333/164
27.12.2022
NL

EN

Intrekking van Verordening 2008/114      
Richtlijn netwerk- en informatie systemen (NIS2) 2022/2555
14.12.2022
L333/80
27.12.2022
NL

EN

wijziging van Verordeningen 910/2014 en Richtlijn 2018/1972 en intrekking van Richtlijn 2016/1148 per 18.10.2024      
Guide (Technical Document) voor het onderzoek voor Conformity Assessment Bodies seeking Notification v 2.0 000MRA1044 V2.0
13.12.2022
ERA-website
16.12.2022
EN

annex

bijlage bij besluit Executive Director van ERA ED-DEC-2110-2022      
Besluit van de ERA-Directeur over de toepassing van 000MRA1044 V2.0 over Eisen aan onderzoek nobo's ED-DEC-2110-2022
13.12.2022
ERA-website
16.12.2022
EN        
Rectificatie van Verordening 2022/2387 m.b.t. niet voor de weg bestemde mobiele machines   L321/74
15.12.2022
NL

EN

  rectificatie is wel verwerkt in geconsolideerde versie van 2017/655   nog geen geconsolideerde versie
ERA-report over tijdwinst voor personen en goederenverkeer bij grenspassage
Report Cross Border Rail Transport
  ERA-website
12.12.2022
EN        
Richtlijn tot wijziging van de bijlage bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen. 
Omzetting RID2023 in Europees recht
2022/2407
20.09.2022
L317/64
09.12.2022
NL

EN

Per 01.01.2023 geldt voor de landen die het COTIF hebben geratificeerd (o.a. alle EU-landen) een nieuwe versie van het RID Reglement de transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses Zie nieuwe RID 2023 gepubliceerd op 07.11.2022 NL

EN

geconsolideerde versie
Aanpassing van de bepalingen inzake de de uitstoot van verontreinigende gassen door iverbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, 2022/2387
30.08.2022
L316/1
08.12.2022
NL

EN

Deze verordening is een wijziging van uitvoeringsverordening 2017/655 inzake emissiegrenswaarden voor mobiele machines Al op 15.12 gerectificeerd NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van ERA Management Board over de samenstelling van de Board of Appeal MB-Decision nį304
21.11.2022
ERA-website
21.11.2022
EN Dit besluit amendeerd besluit 196 van 2019      
UItvoeringsbesluit voor ontheffing van de Miglionico-tunnel in ItaliŽ.cf. art 7 van IOD:  2016/797 en
art 4.2.1.5.2.b1 van TSI-SRT: 1303/2014
2022/2277
15.11.2022
L300/43
21.11.2022
NL

EN

Er kan voor deze enekelsporige tunnel om de 1000 m,  geen nooduitgang komen. Er komt er een naar buiten.      
Rectificatie van Uitvoeringsverordening 2019/1020 over markttoezicht en conformiteit van producten   :297/86
17.11.2022
NL Met deze rectificatie wordt Verordening 2019/1020 van 25.06.2019 (L169) aangepast. (alleen NL-versie). Deze Verordening wijzigde o,a, Verordening 765/2008 NL geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit met geharmoniseerde normen voor radio apparatuur, gebaseerd op 2014/53 van 16.04.2014 2022/2191
08.11.2022
L289/7
10.11.2022
NL

EN

De normen EN302608 v1.1.1 (Elektromagnetische compatibiliteit Eurobaken) en EN302609 v2.2.1 (Toegang tot Eurospectrum) zijn vantoepassing op radio apparatuur gebruikt in de beveiligingssystemen van spoorwegen.

Gewijzigd op 03.10.2023 in 2023/2392
en op 27.11.2023 door 2023/2669
NL

EN

t/m 2023/2392

geconsolideerde versie
RID 2023
Appendix C Ė Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
  OTIF-website
07.11.2022
EN Van toepassing vanaf 01.01.2023 wijzigingen t.o.v. RID 2021 zijn gemarkeerd    
Besluit van het ERA-bestuur tot jaarlijkse aanpassing van de tarieven volgens art 10 van 2021/1903 MB Decision nį302
08.112.2022
ERA-website
09.11.2022
EN

Annex

       
Wijziging Regeling Spoorverkeer per 01.01.2023 2022/28278
30.10.2022
Stcrt 2022/29278
03.11.2022
NL De wijzigingen betreffen voornamelijk Bijlage 4 behorende bij artikel 24 van de Regeling spoorverkeer. Die bijlage gaat over seingeving op het spoor. De wijzigingen hebben verbetering van de spoorweg-veiligheid tot doel, onder meer door verduidelijking van seingeving, afbeeldingen daarvan en toelichtingen daarop.   geconsolideerde versie is vanaf 01.01.2023 via wetten.nl beschikbaar
Nieuwsbulletin 2022 over 
TSI's TAP en TAF
  ERA-website
september 2022
EN        
Uitvoeringsbesluit tot vaststelling van nieuw formulier voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in Richtlijn 2012/18/EU (Richtlijn: zware ongevallen met gevaarlijke stoffen) 2022/1979
31.08.2022
L272/14
20.10.2022
NL

EN

2014/895/EU wordt ingetrokken per 31.12.2025      
ERA, clarification note on the mutual recognition by the NoBo of independent assessment results carried out by an AsBo, based on 402/2013 ERA1209/186
13.09.2022
ERA-website
11.10.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
26.09.2022
EN       vervangt lijst van 02.08.2022
Rectificatie van de Richtlijn spoorwegveiligheid 2016/798, inzake art 14, lid 2b. Tekst in overeenstemming brengen met art 6, lid 1a   L227/137
01.09.2022
NL geldt alleen voor de Nederlandse taalversie   NL geconsolideerde versie
EU-OTIF Equivalence table, gemaakt tbv OTIFís Committee of Technical Experts working groups WG TECH TECH-18024_WGT46-7
18.05.2022
ERA-website
25.08.2022
EN       vervangt versie van 05.10.2021
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
02.08.2022
EN       vervangt lijst van 08.06.2022
Verordening voor aanpassing Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2022/1095
29.06.2022
L176/33
01.07.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging referentieperiode heffing infragebruik ivm COVID-19 t/m 31.12.2022, wijziging van 20/1429 2022/1036
29.06.2022
L173/50
30.06.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Blue Guide (blauwe gids) voor produkt certificering 2022/C247/01
29.06.2022
C247
29.06.2022
NL

EN

      vervangt versies uit 2014 en 2016
Verlenging termijn gedelegeerde handelingen voor VO 16-1628 met 5 jaar, VO emissieeisen niet-voor-de-weg bestemde machines 2022/992
08.06.2022
L169/43
27.06.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Technical documents connected to TSI-TAP, versie 1.4.2   ERA-website
15.06.2022
EN
link naar ERA
      vervangt versie 1.4.1
ERA Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2022   ERA-website
10.06.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-wsebsite
08.06.2022
EN       vervangt lijst van 28.04.2022
Uitzondedring voor Ierland van de toepassing van TSI-L&P en TSI-SRT voor extra rijtuigen in bestaande treinstellen 2022/856
30.05.2022
L150/88
01.06.2022
NL

EN

uitzondering is toegestaan op basis van art 7 lid 4 van RL 2016/797 (IOD)      
Common Safety Indicators periode van 2006 t/m 2020. Overzicht van ERA/ERAIL   ERA-website
23.05.2022
EN NB: groot excel bestand met veel tabbladen      
Toelichting op de voertuigtoelating gerelateerd aan de overeenkomst met Zwitserland 1209-047 ERA-website
17.05.2022
EN Hoort bij de aangepaste overeenkomst tussen de EU en Zwitserland (aangepast op 17.12.2021)      
Uitleg van ERA over voertuigtypen, varianten en versies 1209-132 ERA-website
05.05.2022
EN        
 Beschrijving van de EC-declaration voor voertuig toelating, conform Verordening 2019/250 1209-140 ERA-website
28.04.2022
EN        
Guide over het beoordelingsproces behorend bij art 13 van 2018/545, voertuig toelating 1209-146 ERA-website
28.04.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
28.04.2022
EN       vervangt lijst van 24.03.2022
Common Safety Targets (CST) 2022
Report Assessment of achievement of safety targets
  ERA-website
28.03.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
24.03.2022
EN       vervangt lijst van 11.05.2021
Guidelines on arbitration proceedings before the Board of Appeal of the European Union nAgency for Railways, related to art 38 of Regulation 2018/867   ERA-website
16.03.2022
EN al in juni 2021 vastgesteld, maar pas in maart 2022 gepubliceerd      
Guide on Safety Management System Requirements for safety certification (v1.3) 26.04.2021 ERA-website
11.03.2022
EN

NL

behorend bij 2018/762 ISBN nummer:
978-92-9477-410-1
  vervangt versie 1.2 van 04.09.2018
Decision 286/2022, establishing the criteria for nominating Board of Appeal
members and appointing representatives for assessing the list of
qualified candidates
  ERA-website
03.03.2022
EN   Repealing MB DECISION nį 184    
Wijziging referentieperiode heffing infragebruik ivm COVID-19 t/m 30.06.2022, wijziging van 20/1429 2022/312
24.02.2022
L55/1
28.02.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit tot wijziging van bijlage 1 bij de overeenkomst  tussen de EU en Zwitserland voor het personenverkeer en goedereneverkeer per spoor en over de weg 2022/308
17.12.2021
L46/125
25.02.2022
NL

EN

  ERA heeft op 17.05.2022 een toelichtend document geschreven   vervangt besluit 2021/1171 van 30.06.2021
Guidance on TSI-PRM to collect descriptions on stations.
In conformity with PRM-Appendix O
  ERA-website
17.02.2022
EN        
Uitvoeringsbesluit betreffende de harmonisatie van de 900 MHz- en 1 800 MHz-frequentiebanden 2022/173
07.02.2022
L28/29
09.02.2022
NL

EN

Zie ook besluit 2021/1730 van 28.09.2021      
Uitvoeringsbesluit tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1538 inzake de harmonisatie van het radiospectrum 2022/172
07.02.2022
L28/21
09.02.2022
NL

EN

Zie ook besluit 2021/1730 van 28.09.2021   NL

EN

geconsolideerde versie
Ontwerp werkprogramma van de Joint Undertaking EU-Rail   LinkedIn
11.02.2022
EN        
Guide voor safety management
Guidance for safety certification and supervision
  ERA-website
28.02.2022
EN vertaling in andere talen zal volgen, dan waarschijnlijk ook publicatie op ERA-website      
NIB-Guide on safety recommendations   ERA-website
31.01.2022
EN        
Uitvoering van de 6 aanbevelingen van de werkgroep 4e spoorpakket door ERA DECISION nį284
19.01.2022
ERA-website
28.01.2022
MB-besluit

bijlage

       
AMOC: Acceptable Means of Compliance volgens TSI-OPE par 4.4.3
veiligheid lading
veiligfheid passagiers
testen bij vertrek en onderweg + bijlage
2021-08 ERA-website
04.01.2022
ERA-opinie

Guide

VH lading

VH passagiers

Test voor vertrek + onderweg

BijlageA EN-versie

Bijlage A
NL-versie

AMOC's zijn niet bindend, maar beschrijven een methode om te bewijzen dat aan de essentiŽle eisen van de TSI wordt voldaan (TSI-hoofdstuk 3)      
Rectificatie van de NL-tekst van de interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797   L458/539
22.12.2021
NL wijziging par 2.2 en 2.7 van bijlage II Beschrijving van de subsystemen energie en rollendmaterieel   NL geconsolideerde NL-versie
ERA-OTIF equivalentie tabel
versie van 05.10.2021
  ERA-website
21.12.2021
EN        
Wijziging van TSI-OPE. Uitfasering van specifieke gevallen van sluitseinen van goederentreinen. Reflecterende platen worden de norm 2021/2238
15.12.2021
L450/57
16.12.2021
NL

EN

De uitzonderingen van BelgiŽ, Frankrijk, Spanje en Portugal worden uitgefaseerd, Zie.paragraaf 4.2.2.1.3.2   NL

EN

geconsolideerde versie
Oprichting Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa, waaronder een Gemeenschappelijke Onderneming Europese Spoorwegen 2021/2085
19.11.2021
L427/17
30.11.2021
NL

EN

Zie art 3 en titel IV (art 85-98)

vervangt 642/2014, waarmee Shift2Rail opgericht werd    
Management Board Besluit over monitoringsbeleid van NSA(s) voor de periode 2022-2024 DECISION nį274
24.11.2021
ERA website
25.11.2021
EN

annex I
annex II

annex III
annex III bis
annex IV

       
Wijziging richtlijn 2014/25 mbt overheidsopdrachten 2021/1953
10.11.2021
L398/25
11.11.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening tot tot wijziging van 2018/764 inzake de aan het Spoorwegbureau te betalen vergoedingen, kosten en de betalingsvoorwaarden 2021/1903
29.10.2021
L387/126
03.11.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Gebruik frequentiebanden 874,4-880,0 MHz en 919,4-925,0 MHz en van de ongepaarde frequentieband 1 900-1 910 MHz voor mobiele spoorwegradio (FRMCS) 2021/1730
28.09.2021
L346/1
30.09.2021
NL

EN

Zie ook besluiten 2022/172 en 2022/173 van 07.02.2022      
Verordening waarmee de geldigheidsduur van veiligheidsvergunningen en veiligheidscertificaat voor de Kanaaltunnel volgens 2020/2222 van 23.12.2020 wordt verlengd tot 31.03.2022 2021/1701
21.09.2021
L339/1
24.09.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging van de bijlagen I, II en III van de richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2021/1436
31.08.2021
L312
03.09.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening met eisen aan infrastructuurprojecten te financieren via CEF 2021/1153 2021/1328
10.08.2021
L288/37
11.08.2021
NL

EN

Uitvoeringshandeling op basis van art 12, lid 2 van CEF verordening 2021/1153      
Richtlijn waarmee methode voor de geluidsbepaling van o.a. spoorweglawaai wordt vastgesteld, wijziging bijlage II van richtlijn 2002/49 2021/1226
21.12.2020
L269/65
28.07.2021
NL

EN

wijzigt bijlage II van RL 2002/49   NL

EN

geconsolideerde versie
Nieuwsbulletin over 2021
TSI's TAF en TAP
  ERA-website
juli 2021
EN        
Richtlijn voor de snelle voltooiing van het TEN-T netwerk 2021/1187
07.07.2021
L258/1
20.07.2021
NL

EN

       
Verordening tot vaststelling van de Connecting Europe Facility 2021/1153
07.07.2021
L249/38
14.07.2021
NL

EN

intrekking van 
1316/2013 (CEF-verordening) en 
283/2014 (telecom)
     
Wijziging bijlage 1 bij de Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg  2021/1171
30.06.2021
L255/7
16.07.2021
NL

EN

    vervangen door 2022/308 van 17.12.2021
L46 van 25.02.2022
vervangt de bijlage van 2021/35 van 11.12.2020
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
15.07.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     vervangen door lijst van 24.03.2022
Verordening waarmee de referentie periode voor verlaging van de gebruiksheffing uit 2020/1429 wordt verlengd tot 31 dec 2021 2021/1061
28.06.2021
L229/01
29.06.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide voor ECM, gebruik van SAIT (Safety Alert IT Tool)   ERA-website
17.06.2021
EN        
Safety Overview + Interoperability report   ERA-website
16.06.2021
EN        
Oprichting van een tijdelijk kenniscentrum Cybersecurity voor de periode 2021-2029 2021/887
20.05.2021
L202/1
08.06.2021
NL

EN

       
Guide behorend bij ECM Verordening 2019/779   ERA-website
20.05.2021
EN De eerdere guide behoorde bij voorgaande ECM Verordening 445/201. Deze guide werd gepubliceerd op 08.07.2015    
Recommendation Safety Level and Safety Performance operators REC1219
18.05.2021
ERA-website EN
report
aangepast door opinion 2022-12 van 16.01.2023     zie OPI van 16.01.2023
Herziene Verordening reizigersrechten 2021/782
29.04.2021
L172/1
17.05.2021
NL

EN

  typefout in titel aangepast NL geconsolideerde versie.
vervangt verordening 1371/2007
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
11.05.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     zie herziene versie van 15.07.2021
Herziening tabel II van het Besluit Voertuigregister 2011/665 2021/701
27.04.2021
L145/37
28.04.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide voor toepassing van de TSI-CCS, versie 7.1   ERA-website
08.04.2021
EN        
Safety Overview 2021
Main figures based on CSI data (up to 2019) March 2021
  ERA-website
08.04.2021
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
08.04.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     zie herziene versie van 11.05.2021
Evaluatie rapport van het gebruik van de gemeenschappelijke methode Common Safety Targets (CSM-CST)   ERA-website
24.03.2021
EN       vervangen door overzicht van 28.03.2022
Uitzondering van verlenging van termijnen voor vergunningen en certificaten op basis van 2020/698 en 2021/267 NB: link naar Publicatieblad C76I
05.03.2021
NL

EN

Veel Lidstaten hebben een verzoek ingediend om de verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen en certificaten niet toe te passen.

In C76I zijn er 23 besluiten van EC gepubliceerd. Ontbreken ItaliŽ, Malta (geen spoorweginfra) en TjsechiŽ.
In C78I voor Finland.

Verlenging voor spoorwegvergunningen en -certificaten wordt wel toegepast in Denemarken, Zweden, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Polen en Finland. In Nedernd alleen voor machinistenvergunningen.

  Verlengings termijn is verstreken
C78I
08.03.2021
NL

EN 

Verlenging van de termijnen voor geldigheid van vergunningen en certificaten. De verlenging komt bovenop de verlengingen van Verordening 20/698 van 25.05.2020 2021/267
16.02.2021
L60/1
22.02.2021
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen kan ook voor andere transportregels de geldigheidsduur worden verlengd

art 9, veiligheidscertificaten en vergunnuingen op basis van 16/798
art 10: idem, op basis 04/49
art 11: machinistenvergunningen op basis van 07/59
art 12 vergunningen spoorwegonderneming op basis van 2012/34

NB: LIdstaten kunnen op basis van 2020/698 De Europese Commissie verzoeken toestemming te geven deze verlengingen niet toe te passen

  Verlengings termijn is verstreken
Guide versie 3.0, behorende bij TSI-Loc & Pas   ERA-website
15.02.2021
EN       vervangt de TSI-LOC&PAS van 01.01.2015
Guide versie 3.0, behorende bij TSI-WAG   ERA-website
15.02.2021
EN       vervangt de TSI-WAG van 03.03.2015
aanpassing van bijlage 1 van de overeenkomst met Zwitserland op spoorgebied 2021/35
11.12.2021
L15/34
18.01.2020
NL

EN

      vervangt besluit 2020/40 van 13.12.2019
Guide for Allocatioin of Organisation Codes, behorend bij 2018/1614 (Europees Voertuig Register) 013PPS1131-04
V 1.5
14.12.2020
ERA-website
06.01.2021
EN        
Europees jaar van de Rail 2021 2020/2228
23.12.2020
L437/108
28.12.2020
NL

EN

       
Geldigheid vergunningen en certificaten na de Brexit 2020/2222
23.12.2020
L437/43
28.12.2020
NL

EN

NB 1: iets soortgelijks was al geregeld in 2019/503, maar die had als voorwaarde dat de Verordening van toepassing zou zijn zonder een Brexit akkoord.
NB 2: machinistenvergunningen worden niet meer genoemd, al geregeld in art 8 van 07/59 (machinistenrichtlijn)

Met verordening 2021/1701 van 21.09.2021 zijn de termijnen voor de geldigheidsduur van veiligheidscertifcaten en vergunningen voor gebruik van de Kanaaltunnel uit Verordening 2020/222 van 23.12.2020 verlengd tot 31.03.2022

  nog geen geconsolideerde versie
Verlenging referentieperiode uit 2020/1429 heffing infragebruik tot 30.06.2021 2020/2180
18.12.2020
L433/37
22.12.2020
NL

EN

  Er is een tweede verlenging tot 31.12.2021 gepubliceerd in Verordening 2021/1061 van 28.06.2021 (nog niet in geconsolideerde versie) NL

EN

geconsolideerde versie
Uitbreidingsbesluit van de goederen corridor Noordzee - Oostzee uit 913/2010 met een verbinding met de zeehavens Zeebrugge en Gent-Terneuzen en met de Pools - OekraÔnse grens in Medyka 2020/2168
17.12.2020
L431/72
21.123.2020
NL

EN

Deze uitbreiding is een aanvulling op 2017/178, herstel van 2015/1111.     nog geen geconsolideerde versie
OSS One Stop Shop User Guide for applicants v.1.21 ERA-DRO-010 ERA-website
17.12.2020
EN       vervangt eerdere versies
TSI-TAF technical documents   ERA-website
15.12.2020
EN ERA publiceert regelmatig nieuwe versies van de technical documents, de laatste versie is baseline 2.5.0 van 15.12.2020.      
TSI-TAP technical documents   ERA-website
15.12.2020
EN ERA publiceert regelmatig nieuwe versies van de technical documents, de laatste versie is baseline 1.4.0 van 15.12.2020.     vervangen door versie 1.4.2 van 15.06.2022
Wijziging van bijlage III van het Reglement van orde van de Raad  2009/937 (bevolking van de Unie ivm gekwalificeerde meerderheid) 2020/2030
10.12.2020
L419/24
11.12.2020
NL

EN

Dit is de 14e wijziging van het Reglement   NL

EN

geconsolideerde versie
Guide voor TSI-CCS 2020 versie 7.0
17.11.2020
ERA-website
24.11.2020
EN       vervangen door versie 7.1 van 08.04.2021
Guide, annex 10 van TSI-CCS, onafhankelijk assessment van CCS onderdelen (CCS-IC's) Annex 10
GUI/CCS TSI/2020

ERA-website
20.11.2020
EN       opgenomen in versie 7.1 van 08.04.2021
RID 2021
Appendix C Ė Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
  OTIF website
01.11.2020
EN van toepassing vanaf 01.01.2021 wijzigingen t.o.v. RID 2019 zijn gemarkeerd    
European Railway Safety Culture Model
version 2.0
  ERA-website
30.10.2020
NL

EN

       
Besluit om Frankrijk te mandateren om de onderhandelingen te voeren over het veiligheidsregime in de Kanaaltunnel na de Brexit 2020/1531
21.10.2020
L352/4
22.10.2020
NL

EN

  Mandaat blijft van kracht, maar is aangevuld met 2024/867 van 13.03.2024    
Verordening tot wijziging van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798, in verband met de veiligheid in de Kanaaltunnel na de Brexit 2020/1530
21.10.2020
L352/1
22.10.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening die verlaging van de heffingen door de infrastructuurbeheerder vanwege COVID-19 mogelijk maakt 2020/1429
07.10.2020
L333/1
12.10.2020
NL

EN

Met Verordening 2020/2180 van 18.12.2020 is de termijn uit art 1 verlengd tot 30.06.2021.

Vaker verlengd 
21/1061 tot 31.12.2021
22/312 tot 30.06.2022
22/1036 tot 31.12.2022

  NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2020/1833
02.10.2020
L408/1
04.12.2020
NL

EN

Dit is de 20e wijziging van de richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
3 partijen overeekomst tussen ERA, OTIF en DG-Move over praktische regelingen mbt interoperabiliteit, spoorwegveiligheid en vervoer gevaarlijke stoffen 29.09.2020 ERA-website
17.11.2020
EN overeenkomst inclusief annex      
Informatiebulletin van ERA over de ventilatie in rijtuigen ivm COVID19   ERA-website
28.09.2020
EN        
Verlenging geldigheid Franse machinisten vergunningen en bevoegdheidsbewijzen met extra 4 maanden tov 2020/698 2020/1282
31.08.2020
L301/9
15.09.2020
NL

EN

In verordening 2020/698 is in art 11 bepaald dat geldigheidsduur van macinistenvergunningen en bevoegdheidsbewijzen met 6 maanden wordt verlend. In dit Besluit wordt voor Franse documenten de termijn met 4 maanden extra verlengd.    
Voorbeeld risico inschatting, 
gebaseerd op een model van Zwitserland voor transport gevaarlijke stoffen langs meer van GenŤve.
  ERA-website
09.09.2020
EN        
Verklarende notitie over par 7.1.4 van de TSI Loc&Pas vwb speciale machines ERA1209/099
03.09.2020
ERA-website
03.09.2020
EN        
One Stop Shop User guide versie 1.20 ERA-DRO-010
31.08.2020
ERA-website
03.09.2020
EN       vervangt versie 1.10 van 19.08.2019
Vervoer gevaarlijke stoffen, wijziging van bijlage I en II van de richtlijn 2008/68 2020/1241
28.08.2020
L284/9
01.09.2020
NL

EN

NB: betreft Regeling vervoer huishoudelijk afval 2015
geen spoor regelgeving, maar voor de volledigheid van wijziging van de richtlijn bijlagen
  NL

EN

geconsolideerde versie
Verlenging geldigheid Engelse machinisten vergunningen en bevoegdheidsbewijzen met extra 4 maanden tov 2020/698 2020/1237
25.08.2020
L282/22
31.08.2020
NL

EN

In verordening 2020/698 is in art 11 bepaald dat geldigheidsduur van macinistenvergunningen en bevoegdheidsbewijzen met 6 maanden wordt verlend. In dit Besluit wordt voor Engelse documenten de termijn met 4 maanden extra verlengd.    
Introduction ETCS Braking Curves
version 1.5
ERTMS-040026
12.08.2020
ERA-website
13.08.2020
EN        
Elektronische informatie Goederenvervoer 2020/1056
15.07.2020
L249/33
31.07.2020
NL

EN

Gerelateerd aan vervoer gevaarlijke stoffen, RID      
Toepassing art 34 van 2014/25 in Zweden: plaatsen opdrachten voor o.a. passagiersvervoer 2020/1193
02.07.2020
L262/18
12.08.2020
NL

EN

       
Wijziging verordening 2016/1628 voor emissiegrenswaarden verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, als gevolg van COVID-19 2020/1040
15.07.2020
L231/1
17.07.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Application Guide voor Single Safety Certificaat voor aanvragers versie 1.2
04.05.2020
ERA website
04.08.2020
NL

EN

  vervangen door guide van 11.02.2022
vervangt versies van 29.06.2018
Application Guide voor Single Safety Certificaat voor authoriteiten versie 1.3
30.04.2020
ERA website
04.08.2020
NL

EN

      vervangt versies van 29.06.2018
Besluit Raad van Bestuur S2R: verwerking persoonsgegevens 1/2020
26.03.2020
L236/7
22.07.2020
NL

EN

Guide voor de TSI tunnelveiligheid voor de TSI-SRT versie 1303/2014 + 2019/776 versie 04
06.07.2020
ERA website
09.07.2020
EN vervangt versie 0.3 van 16.12.2019
wijziging overeenkomst van de Unie met Zwitserland, extra artikel ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19 2020/896
1/2020
19.06.2020
L206/65
30.06.2020
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2020/367
berekening omgevingslawaai
rectificatie C191/5
16.06.2020
NL wijziging van de formule op blz 135,
verplaatsing van ]
nog geen vervangt versie 0.3versie
Voornemen voor fusie tussen Alstom en Bombardier 2020/C 205/10 C205/21
19.06.2020
NL

EN

De Europese Commissie beslist hierover in juli 2020

Persbericht over akkoord met voorwaarden

Verordening tot aanpassing van Besluit 2012/757 vorige versie TSI-OPE. aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/783
12.06.2020
L188/16
15.06.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot aanpassing van Verordening 18/761 (toezicht) en Verordening 18/762 (veiligheidsmanagement), aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/782
12.06.2020
L188/14
15.06.2020
NL

EN

  2018/761 NL

EN

geconsolideerde versies
2018/762 NL

EN

Verordening tot aanpassing van Verordening 2018/545 praktische regelingen voertuigtoelating, aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/781
12.06.2020
L188/11
15.06.2018
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot aanpassing van ECM verordeningen 2019/779 en 445/2011
aanpassing termijnen ivm COVID-19
2020/780
12.06.2020
L188/8
15.06.2020
NL

EN

  2019/779 NL

EN

geconsolideerde versies
445/2011
NB: wijziging van niet meer geldende regelgeving
NL

EN

geconsolideerde versies
Verordening tot aanpassing van modellen certificaten 2019/250,
aanpassing termijnen ivm COVID-19
2020/779
12.06.2020
L188/6
15.06.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot aanpassing van TSI-OPE 2019/773, aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/778
12.06.2020
L188/4
15.06.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot aanpassing van Verordening 1018/763 inzake veiligheidscertificering.
aanpassing termijnen ivm COVID-19
2020/777
12.06.2020
L188/1
15.06.2020
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
EU standpunt in te nemen in technische werkgroep van OTIF inzake wijziging aanhangsel F (APTU) en G (ATMF) voor nationale voertuigregisters 2020/791
10.06.2020
L193/7
17.06.2020
NL

EN

       
User guide for One-Stop-Shop ERA-DRO-010 ERA-website
28.05.2020
EN        
Richtlijn tot verleging van de tweede termijn van omzetting van IOD (2016/797) en RSD 2016/798 in nationale regelgeving tot 31.10.2020, in verband met COVID-19 2020/700
25.05.2020
L165/27
27.05.2020
NL

EN

Extra artikel 27bis ingevoegd voor extra gedelegeerde handeling voor spoedprocedure

ERA overzicht van datum omzetting 4e spoorpakket

ERA toelichtende verklaring

Voor Nederland niet zo interessant omdat NL de richtlijnen al heeft omgezet IOD-NL

IOD-EN

RSD-NL

RSD-EN

 

geconsolideerde versies
Verordening voor verlenging van de geldigheidsduur van certificaten en vergunningen met 6 maanden  in onder andere RSD (2016/798), TDD (2007/59) en SERA (2012/34 2020/698
25.05.2020
L165/10
27.05.2020
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen worden ook voor andere transportregels de geldigheidsduur verlengd

ERA overzicht van datum omzetting 4e spoorpakket

ERA toelichtende verklaring

Op basis van art 11.5 kunnen uitzonderingen worden gemeld.
Geldigheid vergunningen machinisten wordt niet verlengd in
CI183 van 03.06:   Estland
C186 van 05.06: Cyprus, Luxemburg, Oostenrijk, Bulgarije
CI189 van 08.06: Polen, Denemarken
CI200 van 15.06.2020: SloveniŽ
nog geen geconsolideerde versies.

Termijnen zijn met 2021/267 nogmaals verlengd met 10 maanden

standpunt van de EU-lidstaten in OTIF tav wijziging RID in te nemen in de 56e vergadering van het comitť van deskundigen 2020/649
07.05.2020
L153/1
15.05.2020

CI167/1
15.05.2020

NL
tabel

EN
tabel

ERA uitleg over de aanvraag voor gebiedsuitbreiding al eerder toegelaten voertuigen ERA 1209/037
versie 1.2
ERA website
05.05.2020
EN Deze versie houdt verband met Verordening 2020/387 van 09.03.2020      
Rectificatie van 2019/776, de wijziging van een aantal TSI's ingevolge het 4e spoorpakket.
Deze rectificatie betreft TSI-CCS 2016/919
rectificatie L135/15
29.04.2020
NL Betreft regels voor overgangstermijn tot 31.12.2020 Alleen de NL tekst van TSI-CCS 2016/919 wordt aangepast. NL geconsolideerde versie
Verordening rapportage spoorweg ongevallen 2020/572
24.04.2020
L132/10
27.04.2020
NL

EN

NL-versie gerectificeerd op 20.07.2023 L183/61 NL geconsolideerde versie
CST assessment report 2020 24.03.2020 ERA-website
25.04.2020
EN vervangt rapport van 17.05.2019
UItvoeringsverordening voor de toepassing van herziene CEN en CENELEC normen 2020/453
27.03.2020
L95/1
30.03.2020
NL

EN

vervangten door Uitvoeringsbesluit 2023/2584 van 15.11.2023 
Uitvoeringsverordening waarmee Lidstaten ontheffing van TSIs kunnen aanvragen 2020/424
19.03.2020
L84/20
20.03.2020
NL

EN

overeenkomstig art 7 lid 4 van de IOD 2016/797
Uitvoeringsverordening voor uitbreiding voertuigtoelating als er al een vergunning voor in-dienst-stelling is van voor 15.06.2019 2020/387
09.03.2020
L73/6
10.03.2020
NL

EN

wijziging TSI-WAG 321/2013
wijziging TSI-L&P 1302/2014
wijziging TSI- CCS 2016/919
art 1+ bijlage I
art 2 + bijlage II
art 3 + bijlage III
LINK geconsolideerde versies staan bij de desbetreffende TSIs
Wijziging bijlage III van richtlijn 2002/49 inzake omgevingslawaai, waaronder spoorweglawaai. 2020/367
04.03.2020
L67/132
05.03.2020
NL

EN

Aan richtlijn 2002/49 is een methodiek toegevoegd voor de berekening van omgevingslawaai NL

EN

geconsolideerde versie
TSI Chronology tabel, versie maart 2020   ERA website EN       vervangt versie van 14.08.2019
Guide voor TSI-CCS versie 6.1 GUI/CCS-TSI/2019
05.02.2020
ERA-website
06.02.2020
EN vervangt versie 6.0 van 20.12.2019     vervangen door versie 7.0 van 17.11.2020
Geluidarme routes uit TSI-NOI 2019/774   ERA-website
29.01.2020
AT
BE
CZ
DE
ES
FR
HU
IT
NL
PL
RO
SK
SL
lijst     kaart
lijst     kaart
lijst     kaart
lijst     kaart
lijst
lijst     kaart
lijst
lijst     kaart
lijst     kaart
lijst
     kaart
lijst
lijst     kaart
lijst     kaart
     
Op basis van art 5bis t/m 5quater moeten de lidstaten zogenaamde stille routes aan ERA notificeren. ERA heeft de beschikbare notificaties nu gepubliceerd.

Lijst is periodiek aangevuld met latere ERA publicaties

TSI-TAP Technical Document B15
European Passenger Information Railway Station, Accessibility Profile
ANNEX B.15 of TAP TSI V 2.0 ERA-website EN Pas gepubliceerd op 01.12.2023      
TSI-TAP Technical Document B14
e-Ticket Exchange for Control
ANNEX B.14 of
TAP TSI V 2.0
ERA-website EN Pas gepubliceerd op 01.12.2023      
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2020/40
13.12.2019
L13/43
17.01.2020
NL

EN

vervangen door Besluit 2021/35 van 11.12.2020
Clarification note on safe integration. Gekoppeld aan CSM-RA 402/2013 ERA_1209/063
06.01.2020
ERA-website
06.02.2020
EN      
Stemverhoudingen voor en na BREXIT 2019/2209
16.12.2019
L332/152
23.12.2019
NL

EN

Bij stemmingen volgens VEU art 16 of VWEU art 238, leden 2 en 3 speelt de bevolkingsgrootte van lidsten een rol. Vanwege de Brexit zal dit criterium wijzigen.

Zie ook besluit 2018/936 voor zetelverdeling

Guide voor TSI-CCS versie 6.0   ERA-website
20.12.2019
EN zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
Geheel herziene versie vervangen door versie 6.1
Guide voor TSI-SRT versie 2019
versie 0.3
  ERA-website
16.12.2019
EN vervangt versie 0.2 van 12.06.2019 vervangen door versie 0.4 van 06.07.2020
Rectificatie van veiligheidsrichtlijn 2016/798   L317/114
09.12.2019
NL

EN

rectificatie van art 10, lid 7

besluitvorming door ERA na besluit Raad van Beroep

  NL

EN

geconsolideerde versie
Aanpassing MB Besluit 194 betreffende de besluitvorming ERA directeur bij materieeltoelating tot de markt, veiligheidscertificering en beoordeling ERTMS walzijde Decision 219
27.11.2019
ERA website
03.12.2019
EN nog geen geconsolideerde versie
Tweede rectificatie van de Nederlandse vertaling van TSI-OPE 2019/773   L303/45
25.11.2019
NL NL geconsolideerde versie
Verordening normen kabelbaaninstallaties behorend bij Verordening 2016/424 2019/1923
18.11.2019
L298/08
19.11.2019
NL

EN

      ingetrokken door 2024/354
EU-OTIF vergelijkingstabel versie van 25.10.2019 ERA-website
07.02.2020
EN vervangen door tabel van 05.10.2021
Guide for decision making Transport Dangerous Goods   ERA-website
18.10.2019
EN        
Clarification over de wederzijdse erkenning EU-CH (Zwitserland) inzake de erkenning van voertuigen ERA/1209/947
17.10.2019
ERA-website
06.02.2020
EN        
OSS User Guide for Applicants versie 1.10

 

ERA-DRO-010
19.08.2019
ERA-website
28.05.2020
EN       vervangt eerdere versies, o.a. versie 0.52
assessment report 2018 van CST/NRV gerelateerd aan CSM-RA, versie 1.10 17.05.2019 ERA-website
04.09.2019
EN vervangt versie 1.0 van 23.05.2018     vervangt versie 1.0 van 23.05.2018

op zijn beurt weer vervangen door versie 2020 van 24.03.2020

Rectificatie van Verordening 2016/1628 inzake  emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines   L231/79
06.09.2019
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide voor TSI-SRT versie 2019
versie 0.2
12.06.2019 ERA-website
28.08.2019
EN       vervangt guide van  28.05.2014
Chronologisch overzicht TSIs   ERA-website
14.08.2019
EN handig overzicht waarmee is aangegeven welke TSI versie op welk moment van toepassing is     vervangt overzicht van 14.06.2018,

vervangen door versie maart 2020

Verordening voor de wijziging van groot aantal richtlijnen en verordeningen inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 2019/1243
20.06.2019
L198/241
25.07.2019
NL

EN

wijzigt o.a.de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68
Zie pagina 300 voor deze wijziging
RL 2008/68, geconsolideerde versie
(18e wijziging van de RL)
NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening die de verordening 2008/765 voor productcertificering aanpast 2019/1020
20.06.2019
L169
25.06.2019
NL

EN

  geconsolideerde versie van 2008/765 NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie TSI-OPE 2019/773, wijziging van blz.75 pdf-versie
aanhangsel E taaleisen toegevoegd
  L190/20
16.07.2019
NL     NL

EN

geconsolideerde versie
One Stop Shop User guide voor Veiligheidscertifcering,
Voertuigtoelating en 
Infrakant van ERTMS
  ERA-website
08.07.2019
EN        
Guide voor TSI-OPE (2019-versie)   ERA-website
05.07.2019
EN        
ERTMS Marker Boards   ERA-website
05.07.2019
EN        
aanvulling Inter Institutioneel Akkoord art 290 en 291 van het Unie Verdrag voor
niet-bindende criteria
2019/C 223/01
18.06.2019
C223/1
03.07.2019
NL

EN

IIA zelf is van 13.04.2016, gepubliceerd in L123/01 van 12.05.2016      
               
Guide voor de beoordeling ERTMS infrastructuur door ERA   ERA-website
25.06.2019
EN Op basis van art 18+19 van de IOD moet ERA aanvragen voor ERTMS infrastructuur beoordelen      
assessment report 2018 van CST/NRV gerelateerd aan CSM-RA, versie 2.0   ERA-website
19.06.2019
EN vervangt versie 1.0 van 23.05.2018      
Uitvoeringsbesluit inzake toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2019/1094
17.06.2019
L173/52
27.06.2019
NL

EN

ontheffing vervoer KCA Klein Chemisch Afval
zie blz 78
NL

EN

geconsolideerde versie
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2019/1142
07.06.2019
L180/22
04.07.2019
NL vervangen door 2020/40 van 13.12.2019
Richtlijn voor de toegankelijkheid van produkten en diensten
Geen spoor regelgeving
2019/882
17.04.2019
L151/70
07.06.2019
NL

EN

gebruikt voor Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032
Stcrt 2023/9360 van 11.04.2023
     
Overzicht van class B systemen treinbeveiliging, versie 4.0
behorend bij TSI-CCS 2016/919 
  ERA-website
14.06.2019
EN        
Guide 2019 behorend bij TSI-NOI   ERA website
04.06.2019
EN        
Appendix A behorend bij TSI-CCS versie 5   ERA website
04.06.2019
EN Om deze appendix regelmatig te kunnen wijzigen wordt deze door ERA gepubliceerd en niet in OJ      
interoperabiliteitspakket: aanbeveling afgifte veiligheidsvergunning infrastructuur beheerders 2019/780
16.05.2019
LI 139/390
27.05.2019
NL

EN

een aanbeveling die geacht wordt opgevolgd te worden  
interoperabiliteitspakket: herziene ECM verordening Entity in Charge of Maintenance 2019/779
16.05.2019
LI 139/360
27.05.2019
NL

EN

termijnen gewijzigd in 2020/780 van 12.06.2020 ivm COVID-19 vervangt 454/2011

nog geen geconsolideerde versie et 2020/780

interoperabiliteitspakket: wijziging van TSI-TAF 1305/2014 telematica voorzieningen goederenvervoer 2019/778
16.05.2019
LI 139/356
27.05.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
interoperabiliteitspakket: herzien RINF besluit (nfrastructuur register) 2019/777
16.05.2019
LI 139/312
27.05.2019
NL

EN

Aangepast met Verordening 2023/1694 van 10.08.2023 NL

EN

vervangt 2014/880

geconsolideerde versie
interoperabiliteitspakket: wijziging van 
TSI-WAG (321/2013), 
TSI-INF (1299/2014), 
TSI-ENE (1301/2014), 
TSI-L&P (1302/2014), 
TSI-SRT (1303/2014), 
TSI-CCS (2016/919) en 
ERATV (2011/665)
2019/776
16.05.2019
LI 139/108
27.05.2019
NL

EN

geconsolideerde versies, zie de afzonderlijke documenten
interoperabiliteitspakket: wijziging TSI-TAP 454/2011 telematica voorzieningen reizigersvervoer 2019/775
16.05.2019
LI 139/103
27.05.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
interoperabiliteitspakket: wijziging TSI-NOI 1304/2014 geluidemissie 2019/774
16.05.2019
LI 139/89
27.05.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
interoperabiliteitspakket: 
Herziene TSI-OPE, exploitatie en verkeersleiding
2019/773
16.05.2019
LI 139/5
27.05.2019
NL

EN

Guide voor deze TSI is op 05.07.2019 door ERA gepubliceerd Inmiddels is de NL-versie tweemaal gerectificeerd

aangepast door 2020/778 van 12.06.2020 ivm COVID-19

aangepast door 2021/2238, uniformering van sluitseinen van goederentreinen.

wijziging TSI
10.08.2023
zie 2023/1693

NL

EN

vervangt 2012/757 en 2015/995

geconsolideerde versie tot en met 2021/2238

interoperabiliteitspakket: wijziging TSI-PRM 1300/2014 voorzieningen mindervaliden 2019/772
16.05.2019
LI 139/1
27.05.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Uitleg van ERA over toepassing art 18.4 en 18.5 van 2018/545 voertuigtoelating   ERA-website
23.05.2019
EN        
Rectificatie van TSI-ENE 1301/2014, Statisch omgrenzingsprofiel van pantografen bij een spoorbreedte van 1 520 mm L127/80
16.05.2019
NL niet voor alle talen beschikbaar verwerkt in  geconsolideerde versie van 2019/776
Schema wettelijk regiem veiligheidscertificering   ERA-website
26.04.2019
EN Dit schema hoort bij de Verordening Practical Arrangements Safety Certification 2018/763      
Schema wettelijk regiem voertuigtoelating ERA-website
26.04.2019
EN Dit schema behoort bij de Verordening Practical Arrangements 2018/545 zie ook de guide van 21.09.2018 van deze verordening 2018/545
Verordening voor de oprichting Security Agentschap ENISA 2019/881
17.04.2019
L151/15
07.06.2019
NL

EN

Agentschap is gevestigd in Athene      
Wijziging taalvereisten machinisten in internationaal verkeer 2019/554
05.04.2019
L97/1
08.04.2019
NL

EN

wijziging van paragraaf 8 van bijlage VI van de machinistenrichtlijn 2007/59 NL

EN

DE

geconsolideerde versie
Uitleg van ERA over toepassing art 18.4 en 18.5 van 2018/545 voertuigtoelating   ERA-website
23.05.2019
EN      
Clarification van ERA over gebruik OneStopShop voor voertuigtoelating tussen februari 2019 en 16.06.2019 ERA-website
28.03.2019
EN Als een aanvraag voor voertuigtoelating door de NSA niet voor 16.06.2019 kan worden afgehandeld stuurt NSA de aanvraag door naar het OSS loket van ERA. heeft na 16.06.2019 geen toepassing meer
Gevolgen Brexit op diverse vergunningen en certificaten 2019/503
25.03.2019
L85I/60
27.03.2019
NL

EN

Aanpassing van de geldigheidsduur van veiligheidscertificaten en vergunningen ingevolge 2004/49 cq 2016/798, machinistenvergunningen volgens 2007/59 en vergunningen voor spoorwegondernemingen volgens 2012/34, ingeval van een Brexit

Deze verordening treedt in werking als art 50 van het Verdrag wordt toegepast.

  VO niet van toepassing omdat er een Brexit akkoord is gesloten. Nu geregeld in 2020/2222 van 23.12.2020
Herziening CEF Verordening 1316/2013 na Brexit 2019/495
25.03.2019
L85I/16
27.03.2019
NL

EN

Het meerjarenwerkprogramma zal worden geevalueerd, na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie vervangen door 2021/1153
Clarification van ERA over TSI-WAG   ERA-website
15.03.2019
EN Door het tijdverschil in omzetting van het 4e spoorpakket is er een probleem met de toelating van voertuigen door ERA      
herziening regeling Spoorwegpersoneel 2011 IENW/BSK-2019/51312
20.03.2019
Staatscourant 15483
22.03.2019
NL Een deel van de examinering geschiedt nu door bedrijven in plaats van VVRV NL geconsolideerde versie
herziening van Besluit Spoorwegpersoneel 2011 Staatsblad 
2019/104
NL Een deel van de examinering geschiedt nu door bedrijven in plaats van VVRV NL geconsolideerde versie
aanwijzing leden van de permanente Raad van Beroep van ERA Decision 196
01.03.2019
niet gepubliceerd EN       Besluit aangepast door besluit 304/22
COTIF-Verdrag
Convention concerning International Carriage by Rail
01.03.2019 OTIF website EN incl corrigendum ATMF van 31.07.2019      
herziening van de spoorwegwet per 16.06.2019 Staatsblad 2019/61
18.02.2019
NL wijzigingswet van 30.01.2019 ter omzetting 4e spoorpakket (technische en politieke pijler) nog geen geconsolideerde versie
One Stop Shop Guide voor voertuigtoelating ERA-website
16.02.2019
EN guide verwijst hoe je een account moet aanmaken en hoe je een aanvraag voor voertuigtoelating moet doen zie ook de webpagina van ERA met alle gerelateerde documenten vervangen door versie 1.1 van 19.08.2019
Wijziging van bijlage III van de TEN-T Verordening 1315/2013 2019/254
09.11.2018
(3 maanden te laat)
L43/1
14.02.2019
NL

EN

wijziging of toevoeging van de kaarten in: ArmeniŽ, Azerbeidayan, GeorgiŽ, OekraÔne, Belarus en MoldaviŽ nog geen geconsolideerde versie
Modellen voor EG-keuringsverklaring van interoperabiliteitsonderdelen en subsystemen 2019/250
12.02.2019
L42/9
13.02.2019
NL

EN

in Nederland van toepassing vanaf 16.06.2019, vanwege de inwerkingtreding van de herziene spoorwegwet (in NL geen verlenging) NB in art 12 zit een typefout, voor landen die een verlenging hebben aangevraagd geldt de verordening vanaf 16.06.2020

termijnen aangepast in 2020/779 van 12.06.2020 ivm COVID-19

NL

EN

vervangt 201/2011

geconsolideerde versie met 2020/779

Besluit van de Management Board inzake ondertekeningsbevoegdheid bij voertuigtoelating tot de markt Decision 194
24.01.2019
ERA-website
07.02.2019
EN MB-decision aangepast door MB-Besluit 219 van 27.11.2019   nog geen geconsolideerde versie
Application Guide ERTMS trackside approval ERA-website
07.02.2019
EN
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA, versie 1.3 ERA-website
08.01.2019
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's vervanging van versie 1.0 van 12.05.2015
Report on the return of Experience (REX) with the use of the CSM for risk assessment (402/2013 and 2015/1136)   ERA-website
2019.01.03
EN Evaluatie en gebruik van beide CSM-RA methoden      
Uitvoeringsbesluit inzake toepassing van een  geharmoniseerde norm voor overheidswebsites op basis van Richtlijn 2016/2102 2018/2048
20.12.2018
L327/84
21.12.20-18
NL

EN

Toepassing van CEN- norm EN 301 549 V 2.1.2 van 2018-08 is verplicht van toepassing      
ETCS
Assignment of values to ETCS variables
ERA-website
17.12.2018
EN
Rectificatie van art 2 lid 14 van Interop richtlijn 2016/797 L327/102
21.12.2018
NL verbetering van de rectificatie van 28.11.2018. Die rectificatie wordt ingetrokken NL

 

geconsolideerde versie
Besluit tot benoeming experts voor de ERA kamers van beroep 2018/2022
17.12.2018
L323/29
19.12.2018
NL

EN

       
MB besluit criteria tot aanwijzing leden van de kamers van beroep MB-decision 184 ERA-website
28.11.2018
EN gerelateerd document
MB besluit 158 van 26.09.2017 ivm belangen-verstrengeling
EN vervangen door MB-besluit 286 van 03.03.2022    
MB besluit voor vergoedingen leden kamers van beroep MB-decision 185 ERA-website
28.11.2018
EN gerelateerde documenten
MB-besluit 187 van 28.11.2018 herziening van MB besluit 22 ivm kamers van beroep
EN
MB-besluit 22 van 28.10.2008, vergoedingen experts EN
Rectificatie van art 34, lid 2 van 2018/545 van 04.04.2018, praktische regelingen type goedkeuring spoorvoertuigen   L317/57
14.12.2018
NL alleen een kleine taalwijziging van de NL/versie (Nadat--> Indien in art 34)   NL geconsolideerde versie
Besluit van de Management Board van ERA om besluit 161 )29.11.2017' te herzien DECISION nį181
28.11.2018
ERA/website
14.12.2018
EN herdefiniering welke NSA taken onderwerp zijn van beoordeling door ERA vervangen door Management Besluit van 24.11.2021   n
Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen 2018/1725
23.10.2018
L295/39
21.11.2018
NL

EN

zie ook de AVG verordening 2016/679 en vervallen van Verordening 45/2001 en Besluit 1247/2002 Aangepast door 2023/C44/01 van 16.01.2023   nog geen geconsolideerde versie
Guide on Coordination between national safety authorities, a common approach to supervision 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN Guide voor de samenwerking tussen NSAīs bij grensoverschrijdende infra of treindiensten Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-413-7
   
Guide on Enforcement Management Model 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN Guide om te beoordelen of een nationaal veiligheidscertificaat mag worden afgegeven Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-418-2
   
Guide on Management Maturity Model, behorend bij 2018-762 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
NL

EN

Guide om te beoordelen of RU-IM hun verplichtingen nakomen Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-417-5
   
supervision guide
Safety certification
29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN

NL

Guide hoe de NSA zijn toezichtrol naar RU, IM en ECM moet uitvoeren.

Vanaf 23.08.2019 ook NL versie beschikbaar

Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-435-9
Oprichting security platform treinreizigers C232/03
29.06.2018
C232/10
03.07.2018
NL

EN

       
Rectificatie van art 2 lid 14 van Interop richtlijn 2016/797
(rectificatie is ingetrokken en vervangen op 21.12.2018)
L302/115
28.11.2018
NL verbetering van een typefout in de Nederlandse tekst. Op 21.12.2018 is deze rectificatie vervangen door een verbeterde versie NB er staan 2 rectificaties op deze pagina. De tweede rectifcatie betreft IOD zie herziene rectificatie van 21.12.2018
wijzigen van de  bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen 2018/1846
23.11.2018
L299/58
26.11.2018
NL

EN

o.a. het nieuwe RID-2019 wordt van toepassing verklaard in deze richtlijn NL

EN

geconsolideerde versie
Economisch evenwicht, Verordening behorend bij art 11 van 2012/34 Europese Spoowegruimte 2018/1795
20.11.2018
L294/5
21.11.2018
NL

EN

Uitvoeringsbesluit voor toezicht en rapportage overheids websites 2018/1524
11.10.2018
L256
12.10.2018
NL

EN

Uitvoeringsbesluit behorend bij Richtlijn 2016/2102 van 26.10,2016      
Guide for granting single safety certificate (applicants) 29.06.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/763 Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-406-9
14.12.2018
   
Guide for granting single safety certificate (authorities) 10.09.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/763 Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-409-0
14.12.2018
   
Guide on Safety Management System for management framework (v1.0) 29.06.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/762      
Guide on Safety Management System Requirements for safety certification (v1.2) 04.09.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/762 Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-427-4
14.12.2018
vervangen door versie 1.3 van 26.04.2021, gepubliceerd 11.03.2022
RID 2019 Bijlage C bij het OTIF verdrag = RID is gewijzigd. EN De verschillen met de vorige versie RID-2017 zijn aangegeven in de tekst geldig vanaf 01.01.2019 t/m 01.01.2021 door wijziging RL 2008/68 per 01.01.2021 vervangen door RID 2021
Uitvoeringsbesluit inzake de harmonisatie van het radiospectrum 2018/1538
11.10.2018
L257/57
15.10.2018
NL

EN

toepassing van de frequentiebanden 874-876 MHz en 915-921 MHz voor nationaal gebruik Harmonisatie op Europees niveau in vastgelegd in 2022/172 van 07.02.2022 NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit van de EC inzake het voertuigregister, op basis van art 47 IOD (2016/797) 2018/1614
25.10.2018
L268/53
26.09.2018
NL

EN

2007/756 wordt ingetrokken per 16.06.2021 Dit besluit wijzigt ook bijlage 1 van 2007/756. NL

EN

geconsolideerde versie van 2007/756
Guide behorend bij uitvoeringsverordening 2018/545 voertuig toelating   ERA website
21.09.2018
NL

EN

bijl. 18

In bijlage 18 van de guide staat een stroomschema voor het toelatingsproces van 2018/545 van 04.04.2018 Er is ook een schema van het wettelijk regiem, zie publicatie van 26.04.2019    
Technical document dat de interfaces tussen CCS-trackside en andere subsystemen weergeeft   ERA-website
20.09.2018
EN        
Voortgangsverslag van de voorbereiding van ERA op de uitbreiding van zijn bevoegdheden op grond van IOD (2016/797) betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem COM(2018)623
13.09.2018
  NL
annex

EN
annex

Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen interoperabiliteit 2018/C282/03
10.08.2018
C282/6
10.08.2016
NL

EN

zie ook uitvoeringsverordening 2020/453 van 27.03.2020 vervangt overzicht van 15.12.2017 C435/93
Handboek remcurve simulatie, versie 4.2 ERA-GUI-05
07.08.2018
  EN        
Door EC goedgekeurd ontwerp voor bovenleidingconstructie in kader van TSI-ENE 1301/2014 op voorstel van SNCF-Reseau 2018/C269/01
27.07.2018
C269/01
31.07.2018
NL

EN

betreft interpretatie van par. 4.2.11 van de TSI-ENE
Aanbeveling voor de geharmoniseerde implementatie van ERTMS 2018/C253/01
18.07.2018
C253/01
19.07.2018
NL

EN

Deze aanbeveling is een aanvulling op de goedkeurings- procedure voor de aanbesteding van ERTMS baan infrastructuur, zoals vermeld in art 19 van IOD (2016/797)
Guide, Safety management system requirements for safety certification
or safety authorisation (v1.1)
  ERA-website
10.07.2018
EN Guide behorend bij 2018/762     vervangen door versie 1.2
Rectificatie van 2018/762 
Gemeenschappeleijke Veiligheids Methode (CSM) voor SMS
  L172/7
09.07.2018
NL vertalingswijziging in de bijlage I bij deze Verordening, o.a. `omvang` in plaats van 'reikwijdte' NL geconsolideerde versie
Verklarende notitie over de eisen gesteld aan een RASBO (Risk Assessment Body) in het kader van art 6 van CSM-RA 402/2013   ERA-website
04.07.2018
EN        
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2019-2024 2018/937
28.06,2018
LI165/1
02.07.2018
NL

EN

afhankelijk van de Brexit, wijzigt de zetelverdeling voor de periode 2019-2024 zie ook besluit 2019/2209 van 16.12.2019 inzake bevolkingssamenstelling
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2018/936
29.06.2018
L165/42
02.07.2018
NL

EN

15e wijziging van de richtlijn NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit 178 van Management Board van ERA over de technische en functionele specificaties van de One Stop Shop DECISION nį178 ERA-website
26.06.2018
EN

annex

Besluit 174 van Management Board van ERA met aanwijzingen voor de te sluiten overeenkomst tussen ERA en de NSA's bij de certificering door ERA DECISION nį174 ERA-website
26.06.2018
EN

annex

  vervangen door nieuw Management Board Besluit van 24.11.2021    
assessment report 2018 van CST/NRV gerelateerd aan CSM-RA, versie 1.0 ERA-website
28.06.2018
EN vervangen door versie 2.0 van 23.05.2019

gepubliceerd 04.09.2019

Rectificatie van TSI-OPE 2015/995 waarmee 2012/757 wordt gewijzigd (snapt u net nog?) L158/56
22.06.2018
NL In NL-tekst van par. 4.7.1 wordt erkende arts vervangen door arts NL

EN

vervangen door 2019/773
Technische documenten behorend bij bijlage III van de TSI-TAP 454/2011   ERA-website
15.06.2018
link       vervangt overzicht van 25.07.2017
TSI-Chronology ERA-website
14.06.2018

EN

handig overzicht waarmee is aangegeven welke TSI versie op welk moment van toepassing is vervangen door nieuw overzicht van 14.08.2019 vervangt overzicht van 20.07.2016
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening 765/2008, Besluit nr. 768/2008 en Verordening 1221/2009 (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen 2018/C 209/02 C209/12
15.06.2018
NL

EN

verangt mededeling 2018/C 092/04 van 09.03.2018
Uitvoeringsverordening tot wijziging van TSI-ENE (1301/2014) en TSI-L&P (1302/2014) betreffende het energiemeetsysteem en het systeem voor gegevensverzameling 2018/868
13.06.2018
L149/16
14.06.2018
NL

EN

  TSI-ENE 1301/2014 NL

EN

geconsolideerde versies
TSI-L&P 1302/2014 NL

EN

vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2018/944
12.06.2018
L166/20
03.07.2018
NL vervangen door 2019/1142 van 07.06.2019
Uitvoeringsverordening inzake  het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het Spoorwegbureau 2018/867
13 juni 2018
L149/3
14.06.2018
NL

EN

Zie ook de guide behorend bij deze Verordening van 16.03.2022      
Bekijk de belangrijkste onderdelen van het Safety Management Systeem voor spoorwegen in de ERA app ERA-website
13.05.2018
link scan de QR-code in de link om de app te downloaden
Codification of restrictions in ERATV and ECVVR ERA/TD/2011-09?INT ERA-website
16.05.2018
EN
voortgangsrapport toepassing verordening 913/2010 inzake de rail goederen corridors COM(2018)189
16.04.2018
16.04.2018 NL

EN

bijlage (EN)
Verordening spoorwegstatistiek 2018/643
18.04.2018
L112/1
02.05.2018
NL

EN

vervangt verordening 91/2003
Nationaal Implementatieplan (NIP) TSI-CCS (2016/919)   publicatie op EC-website

05.05.2018

alle landen        
Nationaal Implementatieplan (NIP) TSI-OPE (2007/756)   publicatie op EC-website

05.05.2018

alle landen        
Nationaal Implementatieplan (NIP) TSI-PRM (1300/2014) publicatie op EC-website

05.05.2018

NL

andere
landen

Uitvoeringsverordening inzake de aan het Spoorwegbureau van de Europese Unie te betalen vergoedingen en kosten en de
betalingsvoorwaarden
2018/764
02.05.2018
L129/68
25.05.2018
NL

EN

  tarieven aangepast in Verordening 2021/1903 van 29.10.2021   nog geen geconsolideerde versie
Rectificatie van NL-versie van Interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797   L105/35
25.04.2018
NL geldt voor art 11 lid 1   NL geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening voor praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten 2018/763
09.04.2018
L129/49
25.05.2018
NL

EN

Er zijn 2 guides beschikbaar voor applicants en voor authorities. Zie publicatie van 09.11.2018

Er is ook een schema van het wettelijk regiem beschikbaar, zie publicatie van 26.04.2019

De termijnen van deze verordening zijn aangepast ivm COVID-19 door Verordening 2020/777 van 12.06.2020 NL

EN

vervangt verordening 653/2007

geconsolideerde versie met 2020/777

Praktische regelingen voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen  2018/545
04.04.2018
L90/66
06.04.2018
NL

EN

uitvoeringsverordening in het kader van het 4e spoorpakket voor de interoperabiliteitsrichtlijn 2016/797
NL-tekst is gerectificeerd op 14.12.2018

termijnen zijn aangepast door 2020/781 van 12.06.2020 ivm COVID-19

Er bestaat een guide van ERA met stroom schema. Zie aankondiging van 21.09.2018

Er is ook een schema van het wettelijk regiem, zie publicatie van 26.04.2019

Er is een uitleg van ERA over toepassing art 18.4 en 18.5 van 23.05.2019

NL geconsolideerde versie

nog geen geconsolideerde versie met 2020/781

Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens VO 2016/424 vanaf 21 april 2018,  2018/C114//04 C114/07
28.03.2018
NL

EN

ingetrokken door 2024/354
Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens RL 2000/09 tot 21 april 2018,  2018/C114/03 C114/03
28.03.2018
NL

EN

vervangt overzicht van 15.12.2017
inrichting van een extra goederencorridor in VO 913/2010
Alpen - Balkan
2018/500
22.03.2018
L82/13
26.03.2018
NL

EN

. nog geen geconsolideerde versie
Verlenging van Corridor Noordzee-Middellandse zee uit VO 913/2010 naar Geneve 2018/491
21.03.2018
L81/23
23.03.2018
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008, Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009  2018/C 092/04 C92/101
09.03.2018
NL

EN

vervangen door C209-02 van 15.06.2018 vervangt publicatie van 12.08.2016 in C293/68
Gedelegeerde verordening met gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen 2018/762
08.03.2018
L129/26
25.05.2018
NL

EN

vervangt verordeningen SMS eisen in 1158/2010 (spoorwegonderneming) en 1169/2010 (infrastructuurbeheerder)

rectificatie van NL-tekst

Er zijn 2 guides beschikbaar, voor SMS-requirements en voor management framework

termijnen aangepast door 2020/782 van 12.06.2020  ivm COVID-19

NL geconsolideerde versie

nog geen geconsolideerde versie met 2020/782

Guide voor de aanwijzing van Risk Assessment Body (RASBO) in kader van CMS-RA 402/2013 ERA/GUI/01-2014/SAF
28.02.2018
ERA-website EN Dit document was de basis vaoor aanpassing van 402/2013 via Verordening 2015/1136
UItvoeringsverordening tot wijziging bijlage I berichtenstructuur van TSI-TAF 1305/2014 2018/278
23.02.2018
L54/11
24.02.2018
NL

EN

    NL

EN

TAF is in met 19/778 wederom aangepast
Uitvoeringsverordening met gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale veiligheidsinstanties 2018/761
16.02.2018
L129/16
25.05.2018
NL

EN

vervangt Verordening 1077/2012 termijnen aangepast door 2020/782 van 12.06.2020  ivm COVID-19   nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit voor aanpassing van Atlantic corridor van VO 913/2010 2018/300
11.01.2018
L56/66
28.02.2018
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2018/217
31.01.2018
L42/52
15.02.2018
NL

EN

14e wijziging van de richtlijn NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening risicobeheer netwerk en informatiesytemen op basis van RL 2016/1148 2018/151
30.01.2018
L26
31.01.2018
NL

EN

       
Rectificatie Verordening 2017/2177 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten L13/27
18.01.2018
NL wijziging van de Nederlandse taalversie NL geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2015/996, berekeningsmethodiek lawaai L005/35
10.01.2018
NL

EN

Deze richtlijn is een uitwerking van richtlijn 2002/49 en bevat de meetmethoden hoe o.a.spoorweglawaai te meten geconsolideerde versie van 2002/49
Zie voor alle wijzigingen RL 2002/49
NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging beschikbaar budget voor transport in CEF Verordening 1316/2013 2017/2396
13.12.2017
L345/34
27.12.2017
NL

EN

In art 2 van deze Verordening staat de overdracht van 11,5 mld Euro vanuit het Cohesiefonds naar CEF Transport
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen interoperabiliteit 2017/C435/93
C435/93
15.12.2017
NL

EN

vervangen door overzicht van 10.08.2018 C282/03     vervangt overzicht van 08.07.2016
C249/191
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen kabelbaaninstallaties 2000/09 2017/C435/01
C435/01
15.12.2017
NL

EN

vervangt overzicht van 11.12.2015 C412/44
RAMS norm 50126
Deel 1: Algemene activiteiten en procedures in het kader van RAMS
NEN-EN 50126-1:2017 
01.10.2017
te koop bij NEN voor
110,--
EN Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer - De specificatie en het bewijs van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS)      
RAMS norm 50126
Deel 2: Systeembenadering van veiligheisgerelateerde aspecten
NEN-EN 50126-2:2017 
01.10.2017
te koop bij NEN voor
98,50
EN
Management Board Besluit over monitoringsbeleid van NSA(s) DECISION nį161
11.12.2017
ERA website
11.12.2017
EN

annex I
annex II
annex III
annex IIIbis
aqnnex IV

vastgesteld door MB op basis van art 33 lid 2 van ERA Verordening 2015/796 Dit MB besluit is geaqmendeerd op 28.11.2018 dmv MB/besluit no 188

Dit management besluit is vervangen door een nieuw besluit van 24.11.2021 voor een nieuwe toezichtperiode van 2022-2024

 
Uitvoeringsbesluit toegang en gebruik van bijkomende diensten 2017/2177
22.11.2017
L307/1
23.11.2017
NL

EN

Uitvoeringshandeling op basis van art 13.9 van richtlijn 2012/34 rectificatie van NL-text NL
Delegatiebesluit tijdschema capaciteit aanvragen 2017/2075
04.09.2017
L295/69
14.11.2017
NL

EN

Gedelegeerde handeling op basis van art 43.2 van 2012/34 Vervanging van bijlage VII van richtlijn 2012/34/EU NL

EN

geconsolideerde versie 2012/34
verdrag tot oprichting van de Vervoergemeenschap ZO-Europa L278/3
27.10.2017
NL

EN

De bijlagen I.1 t/m I.7 (excl de kaarten) zijn gewijzigd in 2021 en gepubliceerd op 29.03.2023 als 2023/697 in L91/66 nog geen geconsolideerde versie
Multimodate reisinformatie 2017/1926
31.05.2017
L272/1
21.10.2017
NL

EN

  aangepast door 2024/490
van 29.11.2023
NL

EN

geconsolideerde versie
inrichting van de One Stop Shop (loket) bij ERA MB-decision 159/2017
26.09.2017
ERA-website
29.09.2017
EN

annex

Op basis van het 4e spoorwegpakket in Verordening 2016/796 krijgt ERA de coordinerende rol voor het verlenen van veiligheidscertificaten, materieeltoelating en ERTMS specs Dit MB besluit geeft weer hoe ERA per juni 2018 het loket gaat inrichten
overzicht TSI-tekortkomingen ERA
31.08.2017
EN
rectificatie van Verordening 2016/1628, emissie eisen diesel motoren L223
30.08.2017
NL geen spoorse wijziging, 
schip --> vaartuig
Alleen NL-versie NL geconsolideerde versie
Mandaatsbesluit van EC aan ERA om nieuwe TSIs op te stellen 2017/1474
08.06.2017
L210
15.08.2017
NL

EN

Op grond van art 5.1 van de IOD kan de EC via een gedelgeerde handeling opdracht geven aan ERA om TSIs te maken. Op basis van IOD art 5.11 worden daarna deze TSIs als uitvoeringshandeling vastgesteld uitwerking van gedelegeerde handeling IOD art 5.1
Guide voor het gebruik van ontsporingsdetectoren voor treinen met gevaarlijke stoffen ERA-website
02.08.2017
 

EN

Final report with track changes of the incomming remarks
Technische documenten behorend bij bijlage III van de TSI-TAP 454/2011 ERA-webiste
25.07.2017
 

EN

  vervangen door nieuwe set gepubliceerd op ERA website op 15.06.2018 vervangt overzicht van 06.10.2016
toezicht op aanwijzing en op uitvoering van de werkzaamheden nobo's door ERA DECISION nį156
27.06.2017
ERA
11.07.2017
besluit
bijlage
toelichting
Op basis van art 27 van IO-RL16/797 wijzen LS nobo's aan via erkenning of accreditatie. Op basis van art 34 van ERA-VO 2015/796 houdt ERA toezicht op de aanwijzing en taakuitvoering    
Guide (Technical Document) van ERA met Requirements voor notified bodies 000MRA1044
ver 1.1
14.06.2017
ERA-website
EN (zie ook besluit van ERA-MB 156/2017)     vervangen door versie 2.0 van 13.12.2022
Verklarende notitie over de eisen gesteld aan een RASBO (Risk Assessment Body) in het kader van art 6 van CSM-RA 402/2013   ERA-website
04.07.2017
EN        
overzicht TSI tekortkomingen ERA
30.06.2017
EN/FR
ERA Brochure
ERTMS Deployment Action Plan
  ERA
22.06.2017
EN uitgereikt tijdens SERA Convention over 4e spoorpakket te Brussel      
Multimodate reisinformatie 2017/1926
31.05.2017
L272/1
21.10.2017
         
wijzigen TEN-T Verordening 1315/2013, met name vervanging van kaartbijlage I en lijstbijlage II 2017/849
07.12.2016
L128 I
19.05.2017
NL

EN

NB 31 Mb groot bestand   !!!!

geconsolideerde versie 100Mb

NL

EN

geconsolideerde versie
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2017/695
07.04.2017
L101/37
13.04.2017
NL

EN

Rectificatie van Nerderlandse tekst van TSI-OPE
Bijlage C, par 6.2 
L098/44
11.04.2017
NL vertaalfoutje:
rol schriftelijke aanwijzing tov baanseinen en/of DMI
NL vervangen door 2019/773
Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken L59/42
2e deel bladzijde

07.03.2017

NL

EN bestaat niet

nog geen geconsolideerde versie
administratieve  voorschriften van VO 2016/1628 mbt emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines  2017/656
19.12.2016
L102/364
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/988

NL

EN

geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/655
19.12.2016
L102/334
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/987
aangepast door VO 2022/2387

NL

EN

geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/654
19.12.2016
L102/01
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast met 2019/236 en 2018/989

NB: 334 blz!

NL

EN

geconsolideerde versie
Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/798 van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor L59/41
07.03.2017
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
uitbreiding Noordzee-Oostzee corridor met TsjechiŽ
2017/178
31.01.2017
L28/71
02.02.2017
NL

EN

      vervangt 2015/1111
nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
nieuwe corridor Amber
2017/177
31.01.2017
L28/69
02.02.2017
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Verordening procedures samenwerking beveiliging netwerk en informatiesystemen 2017/179
01.02.2017
L28/73
02.02.2017
NL

EN

       
Uitvoeringsverordening implementatieplan ERTMS voor kernnetwerk corridors (TEN-T) 2017/06
05.01.2017
L003
06.01.2017
NL

EN

deploymentplan
wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2338
14.12.2016
L354/22
23.12.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2337
14.12.2016
L354/20
23.12.2016
NL

EN

       
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, mbt de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2370
14.12.2016
L352/1
23.12.2016
NL

EN

richtlijnwijziging 2020/698 van 25.10.2020 ivm verlenging vergunningstermijn en certificaten vanwege COVID-19 (nog niet in geconsolideerde versie opgenomen) NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/2309
16.12.2016
L345/48
20.12.2016
NL

EN

kleine wijzigingen in bijlagen I, II en III NL

EN

geconsolideerde versie
5e voortgangsverslag ontwikkeling van de spoormarkt COM(2016)780
08.12.2016
  NL

EN

       
Richtlijn voor eisen aan toegankelijkheid van overheidswebsites 2016/2102
26.10.2016
L327/1
02.12.2016
NL

EN

Bij deze richtlijn hoort een uitvoeringsbesluit 2018/1524 van 11.10.2018 voor toezicht en rapportage

en een uitvoeringsbesluit 2018/2048 van 20.12.2018 waarmee CEN-norm 
EN 301 549 V2.1.2 van 2018-08 verplicht wordt gesteld

De richtlijn is in NL omgezet in Tijdelijk Besluit digitale toegang

Te vinden op wetten.nl

   
wijziging Statistiek Verordening spoorvervoer 91/2003 2016/2032
26.10.2016
L317/105
23.11.2016
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van TSI-CCS 2016/919 L279/54
15.10,2016
NL

EN

In par 6.1.1.2 pt 4 moet verwezen worden naar par 7.6 NL

EN

geconsolideerde versie
Set of Technical Documents TSI-TAP as described in Annex III of  454/2011 ERA-website
06.10.2016
EN link naar ERA website pagina van 06.10.2016 nieuwe lijst gepubliceerd op 25.07.2017
rectificatie Kabelbaan Verordening L266/8
30.09.2016
NL

EN

In Bijlage II par 4.1.2 zijn oorzaak en gevolg duidelijker aan elkaar gekoppeld NL

EN

geconsolideerde versie
Raadsstandpunt spoorwegstatistiek
aanpassing van Verordening 91/2003
15/2016
18.07.2016
C358/1
29.09.2016
NL

EN

NB op 10 oktober 2016 bespreekt EP-TRAN
Motivering Raadsstandpunt spoorwegstatistiek C358/
29.09.2016
NL

EN

Emissie grenswaarden voor interne verbrandingsmotoren van niet weggebonden voertuigen (o.a. dieseltreinen en locomotieven) 2016/1628
14.09.2016
L252/53
16.09.2016
NL

EN

VO is een vervanging van Richtlijn 97/68. Daar waren echter treinen uitgesloten van toepassing (bijlage 1, par 1C). Nu niet meer.
Tevens wijziging IMI-Verordening 1024/2012 met verplichting voor de Lidstaten om gegevens uit te wisselen

gerectificeerd alleen NL-versie 30.08.2018 L223

gerectificeerd (alle talen) 08.09.2019 in L231/79
(nog niet in geconsolideerde versie)

aangepast ivm COVID-19 door verordening 2020/1040 van 15.07.2020

Verlenging termijn gedelegeerde handelingen met 5 jaar, zie Verordening 2022/922

NL

EN

geconsolideerde versie
Aanvulling op CEF Verordening 1316/2013, tbv financieringsprioriteiten vervoer 2016/1649
08.07.2016
L247/1
15.09.2016
NL

EN

vervangt Verordening 275/2014 die door het Hof nietig is verklaard nieuwe CEF verordening 2021/1153

nog geen geconsolideerde versie

Standpunt ERA over de toepassing van PRM voorzieningen aan trappen ERA-OPI-2015-7 ERA-website
16.08.2016
EN ERA standpunt, geen officieel besluit
Request for an opinion on ERTMS on-board equipment for regional lines under CCS TSI ERA-OPI-2015-9 ERA-website
16.08.2016
EN ERA standpunt, geen officieel besluit
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/200 , Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 2016/C293/06 C293/68
12.08.2016
NL

EN

vervangt eerdere publicaties,

vervangen door publicatie van 09.03.2018 in C92/101

Blue Guide foor product certificering 2016/C 272/01 C272
26.07.2016
NL

EN

van toepassing op alle producten met een CE markering (New Legislative Framework)
eerder gepubliceerd op website van DG-Enterprise als C(2016)1958 van 05.04.2016 EN-versie vervangt eerdere versie uit 2014
Op 29.06. 2022 vervangen
herziening overzicht voorzitterschap van de Raad t/m 2030 2016/1316
26.07.2016
L208/42
02.08.2016
NL

EN

herzien overzicht door mogelijk vertrek UK uit de Unie (was voorzien om in 2e helft 2017 voorzitter te zijn) vervangt bijlage uit 2009/908
TSI-chronologie
juli 2016
  ERA website
20 juli 2016
 

EN

  vervangen door nieuw overzicht van 14.06.2018   vervangt overzicht van juli 2015
wijziging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en  Zwitserland 2016/1119
10.06.2016
[2/2016]
L186/38
09.07.2016
NL

EN

Zwitserland zal spoorse regelgeving toepassen (zie deel 4). vervangen door 2018/944 van 12.06.2018
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 2016/C 249/04 C249/191
08.07.2016
NL

EN

vervangt eerder gepubliceerde lijsten 2013/C249/03
Guide behorend bij TSI-CCS   ERA-website
01.07.2016
 

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. BESLUIT COM(2016)3301
30.05.2016
EN

Annex 1-8

Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. FRAMEWORK COM(2016)3300
30.05.2016
EN
European Union Agency for Railways
Rules of procedure Management Board
DECISION nį134
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN        
European Union Agency for Railways
Rules of procedure Executive Board
DECISION nį135
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN        
European Union Agency for Railways
appointment of members Executive Board
DECISION nį136
23.06.2016
ERA-website
30.06.2016
EN
Rail Freight
Sector Statement
    EN zowel de spoor sector als de Ministers van de Lidstaten hebben op 21 Juni een verklaring aangenomen om het goederenvervoer op de 9 corridors te verbeteren    
Rail Freight
Ministerial Declaration
EN
Richtlijn beveiliging netwerk en informatiesystemen 2016/1148
06.06.2016
L194
19.07.2017
NL

EN

  ingetrokken door 2022/2555 per 18.10.2024   ingetrokken door 2022/2555
Lijst van Class B systemen ERA/TD/2011-11 versie3
04.12.2015
ERA website
01.06.2016
EN art 2.2 van TSI-CCS beslissing verwijst naar dit document     vervangen door versie 4.0 van 19.06.2019
Nieuwe TSI-CCS Command & Control and Signalling
VERORDENING
2016/919
27.05.2016
L158/1
15.06.2016
NL

EN

vervangt vorige versie 2012/88

op zijn beurt weer vervangen door 2023/1695

rectificatie van 15.10.2016

gewijzigd via verordening 
2019/776 van 16.05.2019
2020/387 van 09.03.2020
rectificatie NL-tekst 29.04.2020

NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2023/1695

wijziging TSI-Tunnelveiligheid 1303/2014 2016/912
09.06.2016
L153/28
10.06.2016
NL

EN

Onterecht was in art 7 van de TSI-beslissing de verplichting tot het maken van een uitvoeringsplan CCS opgenomen. Met de wijziging is in de TSI-SRT deze verplichting hier geschrapt NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de Verordeningen voor productcertificering 765/2008 en 768/2008 C209/09
10.06.2016
NL

EN

vervangt eerdere publicaties
Update van het Unie Verdrag, Wijzigingen t/m maart 2016 zijn bijgewerkt C202
07.06.2016
C400/01
28.10.2016
NL

EN

De verklaringen over gedelegeerde en uitvoeringshandelingen  van 13.05 2016 zijn nog niet verwerkt! NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging machinisten richtlijn 07/59 inzake taaleisen grensbaanvakken 2016/882
01.06.2016
L146/22
03.06.2016
NL

EN

DE

  NL

EN

DE

 
veiligheidsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/798
11.05.2016
L138/102
26.05.2016
NL

EN

richtlijnwijziging 2020/700 van 25.10.2020 ivm verlenging vergunningstermijn en certificaten vanwege COVID-19

wijziging ivm Kanaaltunnel
2020/1530 van 21.10.2020

 

De richtlijn is tweemaal gerectificeerd (kleine wijzigingen) op 
07.03.2017 L59/41 en
09.12.2019 L317/114
NL

EN

vervangt
richtlijn 04/49
Interoperabiliteitsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/797
11.05.2016
L138/44
26.05.2016
NL

EN

  Rectificatie van art 11 lid 1
Rectificatie van art 2 lid 14 (3x gerectificeerd)

aangepast ivm COVID-19
2020/700 van 25.05.2020

rectificatie van 21.12.2021 alleen NL-versie

NL

EN

geconsolideerde versie
vervangt richtlijn 2008/57
ERA-Verordening herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/796
11.05.2016
L138/1
26.05.2016
NL

EN

  verrvangt VO881/2004
standpunt van de Unie, in te nemen bij bespreking wijziging aanhangsel C van COTIF = RID 2016/833
17.05.2016
L140/12
27.05.2016
NL

EN

       
Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor C186/3
25.05.2016
NL

EN

rapport van de Europese rekenkamer over internationaal goederenvervoer
Wijziging van bijlage III van TEN-T Veordenug 2016/758
04.02.2016
L126/3
14.05.2016
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Verklaring van de Europese Commissie en het Parlement over het Inter Institutioneel Akkoord CELEX_32016C0513 L124/1
13.05.2016
NL

EN

Verklaring dat het kader akkoord (L304/47 van 20.11.2010) zoals geregeld op basis van art 295 van het Verdrag van Lissabon niet wordt aangetast door dit Inter Institutioneel Akkoord..    
Interinstitutioneel Akkoord tussen Raad, Parlement en Commissie over beter wetgeven CELEX_32016Q0512
13.04.2016
L123/1
12.05.2016
NL

EN

Het verdrag van Lissabon bierdt in art 290 ruimte voor gedelegeerde handelingen. De drie wetgevende organen Raad, Parlement en Commissie waren het al sinds het afsluiten van dit Verdrag oneens over de toepassing van dit artikel. Dit akkoord moet daarvoor nu een oplossing bieden

zie aanvulling voor niet bindende criteria in 2019/C223/1 van 03.07.2019

Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG: algemene verordening gegevensbescherming) 2016/679
27.04.2016
L119/1
04.05.2016
NL

EN

Bedrijven moeten per 25.05.2018 aan de voorwaarden van deze Verordening voldoen vwb privicy data Zie ook verordening 2018/1725 voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen vervanging van 95/46
Uitvoeringsbesluit voor afwijkingen van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/629
20.04.2016
L106/26
22.04.2016
NL

EN

bijlage I deel I.3 en bijlage II deel II.3 van RL 2008/68 worden aangepast aan de bijlagen bij dit besluit NL

EN

geconsolideerde versie
criteria voor kaderovereenkomsten tot toewijzing van spoorinfrastructuur capaciteit 2016/545
07.04.2016
L94/1
08.04.2016
NL

EN

wijziging bijlage III TSI-TAP 2016/527
04.04.2016
L86/26
05.04.2016
NL

EN

vervangt bijlage III, verwijzing naar externe technische documenten link naar technische documenten op ERA website (06.10.2016) NL

EN

geconsolideerde versie
Kabelbaanverordening 2016/424
09.03.2016
L81/1
31.03.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2000/09 van 20.03.2000 rectificatie van 30.09.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie TSI-ENE voor rijdraadhoogte bij overwegen L72/75
22.03.2016
NL rectificatie alleen voor de  Nederlandse tekst NL

EN

geconsolideerde versie
ontheffing voor lagere snelheid op Havenspoorlijn C(2016)971
22.02.2016
NL

 

tijdeijke publicatie tot OJ de definitieve publicatie verzorgt
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen behorend bij harmonisatie besluit 768/2008 2016/C054/02 C054/09
12.02,2016
NL

EN

vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
rectificatie
L33/38
10.02.2016
NL vervangen door 2016/1119 van 09.07.2016
Guide behorend bij TSI INF
versie 3.0
ERA/GUI/07-2011/INT
14.12.2015
ERA-website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
vervangt guide INF versie 2.0 van 16.10.2014
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C412/44 C412/44
11.12.2015
NL

EN

vervangt overzicht van 14.08.2015
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de modulebesluit 2008/768 2015/C412/01 C412/01
11.12.2015
NL

EN

vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
16.12.2015
L23/82
29.01.2016
NL gerectificeerd in L33/38 van 10.02.2016
rectificatie NL-versie richtlijn overheidsopdrachten 2014/25 L324/45
10.12.2015
NL NL

EN

geconsolideerde versie
TSI chronologie
juli 2015
ERA website
27.11.2015
 

EN

handig overzicht waarmee is aangegeven welke TSI versie op welk moment van toepassing is vervangt overzicht van januari 2015
Uitvoeringsbesluit tot wijziging van de klassificatie van nationale voorschriften 2015/2299
17.11.2015
L324/15
10.12.2015
NL

EN

wijziging van 2009/965   NL

EN

vervangt de bijlage van 2009/965
Gedelegeerde handeling Verordening overheidsopdrachten 2015/2171
24.11.2015
L307/7
25.11.2015
NL

EN

wijzigt de bedragen in art 15 van 2014/15 per 01.01.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Unie standpunt ten aanzien van wijzigingen van het COTIF Verdrag en de aanhangsels 2015/1734
18.09.2015
L252/43
29.09.2015
NL

EN

Richtlijn informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 2015/1535
09.09.2015
L241/1
17.09.2015
NL

EN

vervangt 98/34
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C267/1 C267/1
14.08.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 17.09.2013
MoU ERA-OSJD ERA-website
24.07.2015

EN
Verordening ivm wijziging CSM-RA (402/2013) 2015/1136
13.07.2015
L185/6
14.07.2015
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 08.07.2015
ERA/GUI-100-2015
08.07.2015
ERA-website
08.07.2015
EN   Op 21.05.2021 vervangen door guide behorende bij 2019/779 vervangt versie 1 uit 2013
Besluit uitbreiding goederen corridor noordzee-oostzee 2015/1111
07.07.2015
L181/82
09.07.2015
NL

EN

wijziging van art 5 van Verordening 913/2010     vervangen door 2017/178
Uitvoeringsverordening toezicht op de spoormarkt 2015/1100
07.07.2015 
L181/1
09.07.2015
NL

EN 

       
wijziging CEF Verordening 2015/1017
25.06.2015
L169/1
01.07.2015
NL

EN

geen specifieke spoorregelgeving   NL

EN

geconsolideerde versie
interpretative mededeling, guidelines bij VO 1371/2007   C220/1
04.07.2015
NL

EN

       
Gemeenschappelijke berekeningsmethodiek voor geluid in kader RL 2002/49 2015/996
19.05.2015
L168
01.07.2015
NL

EN

       
Guide behorend bij TSI-OPE   ERA-website
30.06.2015
NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangen door guide van 05.07.2019 bij 2019/773
wijziging van TSI-OPE Besluit en vervanging van de tekst van de TSI-OPE bijlage 2015/995
08.06.2015
L165/1
30.06.2015
NL

EN

    NL

EN

vervangen door 2019/773
Infrastructuur Register (RINF)
application guide
ERA/GUI/RINF/IU
version 1.1
ERA website
25.06.2015
 

EN

Guide behorend bij uitvoeringsbesluit 2014/880 van 26.11.2014     vervangt RINF guide 1.0 van 16.12.2014
Uitvoeringsbesluit Commissie voor vaststellen afwijkingen tbv vervoer gevaarlijke stoffen 2015/974
17.06.2015
L157/53
23.06.2015
NL

EN

Wijziging van bijlage I, deel I.3, bijlage II, deel II.3, en bijlage III, deel III.3, bij Richtlijn 2008/68/EG   NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot wijziging van TSI-WAG 2015/924
08.06.2015
L150/10
17.06.2015
NL

EN

GE-markering + keuring composiet remblokken   NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien 2015/909
12.06.2015
L148/17
13.06.2015
NL

EN

       
vacature melding uitvoerend directeur van Shift2Rail COM/2015/20006 C127A
27.05.2015
NL

EN

hernieuwde poging      
Guide behorend bij TSI-PRM ERA/GUI/02-2013/INT
16.12.2014
ERA-website
18.05.2015
NL

EN
appendix

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
     
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA   ERA-website
12.05.2015
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's   vervangen door versie 1.3 van 08.01.2019 
rectificatie van bijlage 1 van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57   L103/11
22.04.2015
NL EN-versie van de wijziging bestaat niet   NL

EN

vervangen door 2016/797
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt heffingen geluidhinder 2015/429
13.03.2015
L070/36
14.03.2015
NL

EN

      ingetrokken door 2024/327
Rectificatie van richtlijn Instelling van ťťn Europese spoorwegruimte 2012/34   L067/32
12.03.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide behorend bij TSI-WAG   ERA-website
03.03.2015
NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangen door versie 3.0 van 15.02.2021
wijziging bijlage III van TSI-TAP (454/2011) 2015/302
25.02.2015
L055/2
26.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Commissie Besluit met toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen in 2008/68 2015/217
10.04.2014 
(geen typefout)
L044/1
18.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Intrekking van voorstellen om PRAC procedure (comitologie procedure) om te zetten in gedelegeerde handelingen.   C80/17
07.03.2015
NL

EN

pers-
bericht

op 30.10.2013 heeft EC voorstel gedaan om in groot aantal wetgeving de comitologie procedure aan te passen aan verdrag van Lissabon naar gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, waaronder de spoorregelgeving

Omdat over de voorstellen geen overeenstemming was te bereiken heeft EC de voorstellen ingetrokken

NB: op uitvoeringshandelingen is de comitologieverordening van toepassing (niet ingetrokken)

COM(2013)451 NL

EN

 
COM(2013)452 NL

EN

 
COM(2013)751 NL

EN

 
comitlogie verordening 182/2011 NL

EN

 
vaststelling S2R masterplan 2015/214
10.02.2015
L036/7
12.02.2015
NL

EN

ontwerp masterplan 24.09.2014

vastgesteld masterplan Shift2Rail
Besluit 4/2015 van 31.03.2015

     
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt procedure vergunning verlening aan spoorwegondernemingen 2015/171
04.02.2015
L029/3
05.02.2015
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 17, lid 5, van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte      
TSI Chronologisch overzicht   ERA-website  

EN

- niet vermeld: wijziging van bijlage III van TAP 
   (nog in procedure)
  vervangen door nieuw schema van 07.10.2015
rectificatie TSI-ENE   L013/13
20.01.2015
NL

EN

NB: Nederlandse rectificatie verschilt van Engels corrigendum   NL

EN

 
rectificatie TSI L&P, hernoeming titels van de aanhangsels A t/m J   L10/45
16.01.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt criteria aanvrager spoorwegcapaciteit 2015/10
06.01.2015
L3/34
07.01.2015
NL

EN

nb: met 870/2014 was abusievelijk de verkeerde versie gepubliceerd     vervangt 870/2014
wijziging TSI-CCS, o.a. bijlage III van 2012/88 en bijlage A 2015/14
05.01.2015
L003/44
07.01.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide behorend bij TSI Loc&Pas ERA/GUI/07-2011/INT
01.01.2015
ERA website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
vervangen door versie 3.0 van 15.02.2021   vervangt guide versie 1.0 van 26.08.2011
nummering gepubliceerde documenten     NL

EN

Vanaf 1 januari 2015 zullen de documenten, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Unie  opvolgend worden genummerd, onafhankelijk van het soort document    
voortgangsverslag veiligheidsrichtlijn 2004/49 COM(2014)740
17.12.2014
  NL

EN

bijlage = SWD(2014)355
alleen EN-versie beschikbaar
     
Guide behorend bij TSI-PRM ERA/GUI/02-2013/INT
16.12.2014
ERA website NL

EN


appendix

Guide behorend bij TSI-PRM van 18.11.2014 1300/2014

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum

     
Infrastructuur Register (RINF)
application guide
ERA/GUI/RINF/IU
version 1.0
ERA website
16.12.2014
 

EN

Guide behorend bij uitvoeringsbesluit 2014/880 van 26.11.2014     vervangt guide van 21.08.2014
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 werkprogramma
nieuwe initiatieven
in te trekken/wijzigen
te herziene regelgeving
wetgeving van kracht in 2015
speech timmermans
         
subsidietoezegging ERTMS inbouw locomotieven C(2014)9258
03.12.2014
  NL

bijlage

       
Guide behorend bij TSI-NOI   ERA-website
21.11.2014
 

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangen door guide van 04.06.2019
TSI-TAF Verordening Telematica voorzieningen goederenvervoer 1305/2014
11.12.2014
L356/438
12.12.2014
NL

EN

gewijzigd door verordening 2019/778 van 16.05.2019   NL

EN

geconsolideerde versie
TSI Geluid
VERORDENING
1304/2014
26.11.2014
L356/421
12.12.2014
NL

EN

gewijzigd door verordening 2019/774 van 16.05.2019

gewijzigd via Verordening 2023/1694 van 10.08.2023

  NL

EN

geconsolideerde versie t/m 2023/1694
TSI Veiligheid in spoortunnels
VERORDENING
1303/2014
18.11.2014
L356/394
12.12.2014
NL

EN

gewijzigd via Verordening 2019/776 van 16.05.2019   NL

EN

geconsolideerde versie
TSI Locomotieven en passagiersrijtuigen
VERORDENING
1302/2014
18.11.2014
L356/228
12.12.2014
NL

EN

Rectificatie L10/45 van 16.1.2015

Gewijzigd via Verordening 2018/868

gewijzigd via Verordening 2019/776 van 16.05.2019

gewijzigd via Verordening 2023/1694 van 10.08.2023

  NL

EN

geconsolideerde versie t/m 2019/776
TSI Energie voorziening
VERORDENING
1301/2014
18.11.2014
L356/179
12.12.2014
NL

EN

NB: Nederlandse rectificatie verschilt van Engels corrigendum

rectificatie NL-versie ivm foutief  normnummer ((rijdraadhoogte)

Gewijzigd via Verordening 2018/868 van 13.06.2018

gewijzigd via Verordening 2019/776 van 16.05.2019

aangepast door 2023/1694 van 10.08.2023


 

NL

EN

vervangt 2008/284 en 2011/274 per 01.01.2015

geconsolideerde versie t/m 2023/1694

TSI Voorzieningen mindervaliden
VERORDENING
1300/2014
18.11.2014
L356/110
12.12.2014
NL

EN

aangepast door 2019/772 van 16.05.2019

aangepast door 2023/1694 van 10.08.2023

  NL

EN

vervangt 2008/164 per 01.01.2015
geconsolideerde versie t/m 2023/1694
TSI Infrastructuur 
VERORDENING
1299/2014
18.11.2014
L356/1
12.12.2014
NL

EN

aangepast door 2019/776 van 16.05.2019

aangepast door 2023/1694 van 10.08.2023

  NL

EN

geconsolideerde versie t/m 2023/1694
Aanbeveling van de Commissie ivm indienststelling van subsystemen van structurele aard en voertuigen 2014/897
05.12.2014
L355/59
12.12.2014
NL

EN

document in discussie geweest onder nummer DV29bis     vervangt aanbeveling 2011/217
Richtlijn van de Commissie tot wijziging bijlagen V en VI van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 2014/106
05.12.2014
L355/42
12.12.2014
NL

EN

document in discussie geweest onder nummer DV70   NL

EN

vervangen door 2016/797
Aanbeveling van de Commissie ivm procedure om aan te tonen dat bestaande spoorlijnen voldoen aan basis parameters in TSIs  2014/881
18.11.2014
L356/520
12.12.2014
NL

EN

      vervangt aanbeveling 2011/622
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over register infrastructuur (RINF) 2014/880
26.11.2014
L356/489
12.12.2014
NL

EN

vervangen door 2019/777 van 16.05.2019     vervangen door 2019/777
Besluit van de Raad inzake goedkeuring protocol internationale zekerheden rollend materieel 2014/888
04.12.2014
L353/9
10.12.2014
NL

EN

goedkeuring door de Unie van het protocol, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007.
zie ook 2009/940 dd 30.09.2009
     
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over informatie van Lidstaten mbt zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/896
10.12.2014
L355/55
12.12.2014
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over format verstrekken gegevens zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/895
10.12.2014
L355/51
12.12.2014
NL

EN

ingetrokken door 2022/1979 van 31.08.2022. Pas gepubliceerd op 20.10.2022 in L272/14     ingetrokken per 31.12.2025
3e aanpassing bijlagen richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2014/103
21.11.2014
L335/15
22.11.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Guide bij TSI-INF ERA/GUI/07-2011/INT
16.10,2014
ERA-website  

EN

  vervangen door guide versie 3.0 van 14.12.2015   vervangt versie 1.0 van 28.08.2011
Guide bij TSI-ENE ERA/GUI/07-2011/INT
16.10.2014
ERA-website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangt 
versie 1.0
Rectificatie van Richtlijn zware ongevallen met gevaarlijke stoffen   L291
07.10.2014
NL alleen NL-versie gerectificeerd      
Besluit van de Raad tbv standpunt herzieningscommissie OTIF 2014/699
24.06.2014
L293/26
09.10.2014
NL

EN

rectificatie van richtlijn 2012/18, zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn L291/20
07.10.2014
NL

EN

alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst NL geconsolideerde versie
RINF Application Guide
version 0.82
ERA/GUI/RINF/IU
21.08.2014
ERA-website EN        
Uitvoeringsverordening voor criteria die IM mag stellen aan een aanvrager voor netwerkcapaciteit 870/2014
11.08.2014
L239/11
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 41 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte     vervangen door 2015/10
Uitvoeringsverordening met criteria voor onderzoek naar verstoring openbare dienstcontracten door nieuwe vervoerdiensten 869/2014
11.08.2014
L239/1
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 10 van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte     vervangen door 2018/1795
vacaturemelding S2R directeur COM/2014/10363 25.07.2014
C242A/1
NL

EN

opnieuw gepubliceerd op 27.05.2015      
Guide monitoring CSM 1078/2012 ERA-GUI-05-2012-SAF
17.07.2014
ERA-website EN vervangen door ERA/GUI?01-2014/SAF      
Richtlijn tot wijziging bijlage 1 (CSI - Common Safety Indicators) van de veiligheidsrichtlijn 2004/49 2014/88
09.07.2014
L201/9
10.07.2014
NL

EN

Lidstaten moeten nationale regelgeving aanpassen zodat deze dfinities uiterlijk  per 10 juli 2015 in werking treden   NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 206/798

wijziging van de bijlagen II, IV en VI bij de machinisten richtlijn (2007/59) 2014/82
24.06.2014
L184/11
25.06.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
oprichten gemeenschappelijke onderneming shift to rail (Shift2Rail) 642/2014
16.06.2014
L177/9
17.06.2009
NL

EN

      Vervangen door 2021/2085
rectificatie van wijzigingsverordening TSI-TAP, art 5 en art 6 inzake NCP Nationaal Contact Punt   L175/54
14.06.2014
NL

 

 

EN-versie behoeft geen rectificatie

  NL  
Guide TSI-SRT (tunnelveiligheid) ERA/GUI/01-2013/INT
28.05.2014
ERA website NL

EN

zie ook het algemne gedeelte van de application guide van 30.11.2012
NL     EN     erratum
    vervangen door versie 0.2 gepubliceerd op 28.08.2019
standpunt Unie wijziging bijlage C van het COTIF-Verdrag (vervoer gevaarlijke stoffen) 2014/327
06.05.2014
L166/27
05.06.2014
NL

EN

OTIF landen kunnen mogelijk tot een lichtelijk afwijkend besluit komen      
Richtlijn voor aanbieden geharmoniseerde radio apparatuur 2014/53
16.04.2022
L153/62
22.05.2014
NL

EN

Normen gebaseerd op deze richtlijn zijn ook van toepassing op spoorwegapparatuur, zie 2022/2191 van 08.11.2022 Richtlijn is aangepast door:
2018/1139 04.07.2018
2022/2380 23.11.2022
2023/1717 27,06,2023
NL

EN

geconsolideerde versie
gedelegeerde Verordening bij TEN-T Verordening, wijziging kaarten bijlage III 473/2014
17.01.2014
L136/10
09.05.2014
NL

EN

indicatieve kaarten voor oostelijke partnerlanden: Belarus, OekraÔne, MoldaviŽ, GeorgiŽ, ArmeniŽ en Azerbeidzjan   NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van TSI-OPE, aanpassing van de landcode van voertuigen uit Zweden    L101/15
04.04.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 2014/C92/01 C92/1
29.03.2014
NL

EN

       
wijziging bijlage III van interoperabiliteitsrichtlijn 2008/57 ivm besrtijding geluidhinder 2014/38
10.03.2014
L70/20
11.03.2014
NL

EN

    NL

EN

vervangen door 2016/797
Guide voor product regels 2014
New Legislative Framework (768/2008)
maart 2014   NL

EN

      vervangen door blue guide van 2016, gepubliceerd op 26.07.2016
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25
26.02.2014
L94/243
28.03.2014
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/17

rectificatie van NL-versie, gepubliceerd op 10.12.2015 L324/45

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringshandeling voor uitwisseling IMI gegevens tbv machinistenrichtlijn 2014/89
14.02.2014
L45/36
15.02.2014
NL

EN

       
Verordening wijziging bijlage 1 van de CEF Verordening 275/2014
07.01.2014
19.03.2014
L80/1
NL

EN

bezwaar van EP tegen deze gedelegeerde handeling met voorstel van de Raad om EP te steunen en de wijziging in te trekken   NL

EN

vervangen door 2016/1649
ERTMS deployment Plan SWD(2014)48 final
14.02.2014
   

EN

Commission Staff Working Document on the state of play of the implementation of the ERTMS deployment Plan    
vacature melding ERA directeur COM/2014/10345 C006A/1
10.01.2014
NL

EN

       
Besluit tot oprichting INE Agentschap 2013/801
23.12.2013
L352/65
24.12.2013
NL

EN

INEA = Innovation and Networks Executive Agency     vervangt TEN-T agentschap
Richtlijn tot wijziging beroepskwalificaties en van het IMI-systeem 2013/55
20.11.2013
L354/132
28.12.2013
NL

EN

DE

richtlijn wijzigt RL 2005/36 en 
IMI Verordening 1024/2012
  NL

EN

 
Verordening voor Trans-Europees vervoersnetwerk TEN-T 1315/2013
11.12.2013
L348/1
20.12.2013
NL

EN

NB: bestanden 119 Mb groot! gewijzigd met Verordeningen 2014/473, 2016/758, 2017/849 en 2019/254 (nog niet verwerkt) NL

EN

intrekking van Besluit 661/2010
Verordening financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen,  1316/2013
11.12.2013
L348/129
20.12.2013
NL

EN

tevens wijziging van Verordening 913/2010 (RFCs) en tot intrekking van Verordeningen 680/2007 en 67/2010 gewijzigd via 275/2014, ook gewijzigd door 2015/1017, 2017/1953 (beiden geen spoorregelgeving) en 2017/2396 NL

EN

vervangen door 2021/1153

geconsolideerde versie
Verordening voor vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) 1291/2013
11.12.2013
L347/104
20.12.2013
NL

EN

kaderprogramma dat op Shift to Rail van toepassing is zie Verordening 642/2014 van 16.06.2014 aangepast door 2015/1017 van 25.06.2015 NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor verspreiding resultaten van onderzoek in het kader van Horizon 2020 projecten 1290/2013
11.12.2013
L347/81
20.12.2013
NL

EN

Uitvoeringsbesluit van Commissie 3e reeks Common Safety Targets (CST) 2013/753
11.12.2013
L334/37
13.12.2013
NL

EN

vervangt deel I (NRW) van de bijlage bij Commissie Besluit 2012/226   NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging TSI-TAP, inclusief de bijlagen I, III, IV, V en VI 1273/2013
06.12.2013
L328/72
07.12.2013
NL

EN

    NL

EN

 
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2013/804
06.12.2013
L352/79
24.12.2013
NL

EN

DE

wederzijdse erkenning tussen CH en landen van de EU van interoperabiliteits- en veiligheidscertificaten uit respectievelijk 2008/57 en 2004/49 overeenkomst 21.06.1999, gepubliceerd in L114/91+128 van 30.04.2002
NL   EN   DE
  bijlage 1 vervangen door 2016/122 van 16.12.2015
wijziging TSI-OPE, 
vervanging aanhangsel A door 
ERTMS/ETCS en ERTMS/GSM-R exploitatievoorschriften.
2013/710
02.12.2013
L323/35
04.12.2013
NL

EN

technisch document "operational principles and rules - version 3

draft gepubliceerd op ERA website
recommendation, operational principles and report

  NL

EN

vervangen door 2019/773
wijziging TSI-WAG ivm verplichte certificering van nieuwe sluitseinen per 01.01.2015 1236/2013
02.12.2013
L322/23
03.12.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

 

 
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2013/C345/03 C345/3
26.11.2013
NL

EN

 

 

 

 

 

 

vervangt eerder gepubliceerde lijsten 2011/C214/02
20.07.2011
FinanciŽle kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 1271/2013
30.09.2013
L328/42
07.12.2013
NL

EN

Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2013/C268/01 C268/01
17.09.2013
NL

EN

vervangen door nieuw overzicht van 14 .08.2015
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 10.05.2011
ERA-GUI-100-2013
12.07.2013
ERA-website
20.08.2013
EN        
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2014-2019 2013/312
28.06.2013
L181/57
29.06.2013
NL

EN

Guide for use of CSI Common Safety Indicators ERA/GUI/09-2013
24.05.2013
ERA-website
24.05.2013
EN       vervangt Guide ERA/GUI/12-2011
afwijkingen richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2013/218
06.05.2013
L130/26
15.05.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
tweede set CSM Risico-Analyse 402/2013
30.04.2013
L121/8
03.05.2013
NL

EN

vervangt per 21.05.2015 de CSM-RA 352/2009 van 24.05.2009 aangepast met 2015/1136 NL

EN

geconsolideerde versie
TSI-TAP Masterplan   ERA-website
28.04.2013
EN        
Rectificatie van Nederlandse tekst van TSI-HS-RST 2008/232 L109/30
19.04.2013
NL  

 

 

 

NL geconsolideerde versie
Nieuwe versie van TSI-WAG.Nu als verordening 321/2013
13.03.2013
L104/1
12.04.2013
NL

EN

  aangepast door 
1236/2013 dd 02.12.2013
2015/924 dd 08.06.2015
2019/776 dd 16.05.2019
2023/1694 dd 10.08.2023
NL

EN

vervangt per 01.01.2014 2006/861

geconsolideerde versie t/m 2023/1694

Wijziging bijlage A van TSI-TAF Verordening 62/2006 280/2013
22.03.2013
L84
23.03/17
NL

EN

 

 

geconsolideerde versie

 

NL

EN

vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
Wijzigingsrichtlijn voor bijlage III van de interoperabiliteitsrichtlijn i.v.m. toegankelijkheid 2013/09
11.03.2013
L68/55
12.03.2013
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

vervangen door 2016/797

 

Verordening elektronische publicatie in publicatieblad 216/2013
07.03.2013
L69/1
13.03.2013
NL

EN

rechtsgeldigheid van de elektronische publicatie in het publicatieblad (Official Journal)  

 

 

 

 

 

kader voor capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors nr. 1 en nr. 2 20 december 2012 C65/04
06.03.2013
NL

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

toetreding van Kroštie tot de Unie 2013/519
21.02.2013
L158/74
10.06.2013
NL

EN

gevolgen voor machinisten richtlijn, naamgeving op vergunning in 36/2010   NL

EN

geconsolideerde versie van modellen 36/2010
4e spoorpakket, voorstellen van de Europese Commissie 30.01.2013  

 

link omvangrijk pakket dat zowel markwerking, veiligheid als interoperabilietit en personeel betreft amendeert
2004/49 vh
881/2004 era
2007/59 tdd
2008/57 io
1370/2007 mrkt
2007/58 lib
2012/34 mrkt
1192/69 fin
 

 

 

 

TSI-TAF Masterplan   ERA-website
13.01.2013
EN       vervangt versie van 10.05.2012
TSI-OPE, combinatie HS+CR 2012/757
14.11.2012
L345
15.12.2012
NL

EN

vervangt per 01.01.2014
TSI-CR-OPE nr. 2011/314
TSI-HS-OPE nt. 2008/231

tevens wijziging van 2007/756
NVR-register

gewijzigd door 2013/710 + rectificatie 04.04.2014

gewijzigd door Verordening 2015/995 van 08.06.2015 +
rectificatie van 22.06.2018

termijnen herzien met 2020/783 van 12.06.2020 ivm COVID-19

NL

EN

 

NL

EN

 

vervangen door 2019/773

 

geconsolideerde versie met 2020/783

recast van het 1e spoorpakket 2012/34
21.11.2012
L343/32
14.12.2012
NL

EN

vervangt o.a.91/440, 95/18 en 01/14
tevens groot aantal wijzigingen van andere richtlijnen. (zie art 65 en bijlage IX)
gerectificeerd op 12.03.2015

gewijzigd door Verordening 2016/2370 van 14.12.2016

vervangende bijlage VII door Verordening 2017/2075

NL

EN

 

geconsolideerde versie 
ijziging bijlage bij RL 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2012/45
03.12.2012
L332/18
04.12.2012
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders 1078/12
16.11.2012
L320/8
17.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het toezicht door de nationale veiligheidsinstanties 1077/12
16.11.2012
L320/3
17.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

 

 

vervangen door 2018/761 van 16.02.2018

 

Normalisatie Verordening
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1025/2012
25.10.2012
L316/12
14.11.2012
NL

EN

aangepast met Richtlijn 2015/1535 van 09.09.2015

 

 

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie 

 

administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt

IMI-Verordening

1024/2012
25.10.2012
L316/1
14.11.2012
NL

EN

tbv pilot uitwisseling gegevens registers machinisaten

kleine wijziging via 
RL 2013/55 van 20.11.2013
RL 2014/60 van 28.05.2014
RL 2014/67 van 28.05.2014
VO 2016/1628 van 14.09.2016

 

 

NL

EN

 

geconsolideerde versie (nog 

 

Baseline 3, wijziging TSI-CCS (2012/88) 2012/696
06.11.2012
L311/3
10.11.2012
NL

EN

 

 

 

 

NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2012/88
Verdrag van Lissabon
hernieuwde publicatie
  C326
26.10.2012
NL

EN

      nieuwe publicatie op 07.06.2016
Commissiebesluit tot aanpassing van diverse CR en HS TSIs

omnibus 3

2012/464
23.07.2012
L217/20
14.08.2012
NL

EN

wijzigt geconsolideerd geconsolideerde versie zie ook de originele TSI's
2006/861: TSI-WAG NL     EN
vervangen per 01.01.2014
2008/163: TSI-SRT NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/164: TSI-PRM NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/217: TSI-INS/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/231: TSI-OPE/HS NL     EN
2008/232: TSI-RST/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2008/284: TSI-ENE/HS NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2011/229: TSI-NOI/CR NL     EN
vervangen per 01.01.2015
2011/274: TSI-ENE/CR NL     EN
vervangen per 01.01.2015
Commissiebesluit tot aanpassing van TSI-CCS

omnibus 2

2012/463
23.07.2012
L217/11
14.08.2012
NL

EN

wijzigt geconsolideerd geconsolideerde versies voor vervallen regelgeving
2006/679: TSI-CCS/CR NL     EN
2006/860: bijl A van TSI-CCS/HS NL     EN
Commissiebesluit tot aanpassing van HSL-TSI's uit 2002

omnibus 1

2012/462
23.07.2012
L217/1
14.08.2012
NL

EN

wijzigt
2002/731: TSI-CCS/HS
2002/732: TSI-INS/HS
2002/733: TSI-ENE/HS
2002/735: TSI-RST/HS
2006/66: TSI-NOI
  geconsolideerde versies voor vervallen regelgeving
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2012/18
04.07.2012
L197
24.07.2012
NL

EN

  alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst
C1: 07.10.2014
C2: 07.03.2017
C3: 22.12.2017
 NL trekt per 01.06.2015 richtlijn 96/82 in
Wijziging van bijlage III van TSI-TAP Verordening (454/2011) 665/2012
20.07.2012
L194/1
21.07.2012
NL

EN

NB: bijlage bij de NL-versie is in het engels   NL

EN

 
ECVVR application guide ERA/GUI/01-2012/INT ERA-website
10.07.2012
NL

EN

       
Guide for application Cross Acceptance 2011/155 part 1   ERA-website
21.06.2012
EN        
Guide for accreditation of ECM Entity in Charge of Maintenance ERA-GUI-10-2011
23.02.2012
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Maintenance Workshops
ERA-GUI-11-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Freight Wagons
ERA-GUI-09-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Mededeling van Commissie tbv uitvoering 765/2008/EG en 768/2008/EG (accreditatie Verordening en conformiteitsbesluit) 2012/C149/01 C149/01
25.05.2012
NL

EN

      alleen opsomming, geen toegang tot de normen
TSI-TAF Masterplan   ERA-website
10.05.2012
EN
bijlagen
      vervangen door versie van 13.01.2013
Commissie Besluit over 2e set Common Safety Targets 2012/226/EU
23.04.2012
L115/27
27.04.2012
NL

EN

Besluit 2010/409 wordt ingetrokken deel I van de bijlage (NRW) is vervangen dmv 2013/753 NL

EN

vervangt 2010/409
Wijziging Verordening van TSI-TAF 62/2006 328/2012/EU
17.04.2012
L106/14
18.04.2012
NL

EN

      vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
uitvoeringsbesluit, afwijkingen richtlijn 2008/68 inzake vervoer gevaarlijke stoffen 2012/188/EU
04.04.2012
L101/18
11.04.2012
NL

EN

wijziging van bijlagen I, II en II van 2008/68/EC     Zie 2008/68 voor geconsolideerde versie
rectificatie van de Nederlandse versie van 2011/765 C(2012)2055
22.03.2012
notificatie aan PV
nog niet gepubliceerd
NL   geconsolideerde versie nog niet gepubliceerd NL  
rectificatie van de Nederlandse versie van 36/2010, ivm een fout op het bevoegdheidsbewijs   L71/55
09.03.2012
NL EN-versie bestaat niet     geconsolideerde versie zie 36/2010
TSI Command en Control voor hoge snelheid en conventioneel verkeer 2012/88/EU
25.01.2012
L51/1
23.02.2012
NL

EN

De TSI vervangt bestaande TSI's voor zowel Conventioneel spoor 2006/679 en Hoge snelheid 2006/860

Deze TSI wijzigt TSI-Loc&Pas 2011/291
TSI-CCS aangepast voor baseline 3, op 06.11.2012, 
nr. 2012/696

aangepast met wijziging bijlage III in 2015/14

NL

EN

vervangt TSI 2006/679 en 2006/860
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť over de vooruitzichten voor duurzame werkgelegenheid in de spoorwegsector 2012/C25/05
27.10.2011
C024/25
28.01.2012
NL

EN

       
Proces verbaal van verbetering van de Nederlandstalige tekst van het Lissabon verdrag   C378/3
23.12.2011
NL        
Guide for use of CSI Common Safety Indicators ERA/GUI/12-2011 ERA-website
15.12.2011
EN       vervangen door ERA/GUI/09-2013
Commissie Besluit met criteria voor de erkenning van opleidingscentra en voor examinatoren voor machinisten 2011/765/EU
22.11.2011
L314/36
29.11.2011
NL

EN

Nederlandse vertaling aangepast aan terminologie van machinistenrichtlijn C(2012)2055
22.03.2012
NL niet gepubliceerd door EC in OJ
Commissie Aanbeveling voor de procedure voor de erkenning opleidingscentra en examinatoren voor machinisten 2011/766/EU
22.11.2011
L314/41
29.11.2011
NL

EN

       
specificaties voor het register van spoorwegvoertuig type ERATV 2011/665/EU
04.10.2011
L264/32
08.10.2011
NL

EN

gewijzigd door verordening 2019/776 van 16.05.2019
Voor wijzigingen zie art 7 en bijlagen VII en VII van 2019/776

gewijzigde tabel II via Besluit 2021/701 van 27.04.2021

gewijzigd bij besluit 2023/1696

  NL

EN

geconsolideerde versie met 2023/1696
Verklaring van Lidstaten en Commissie over de nauwkeurige omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving 2011/C369/02
28.09.2011
C369/14
17.12.2011
NL

EN

       
specificaties spoorweginfrastructuur register 2011/633/EU
15.09.2011
L256
01.10.2011
NL

EN

vervangen door 2014/880 van 26.11.2014     Dit is de publicatie van DV49/EN02
Procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit 2011/622/EU
20.09.2011
L243/23
21.09.2011
NL

EN

  vervangen door aanbeveling 2014/881 van 18.11.2014   invulling van paragraaf 7.3.4 van TSI-INS
Overzicht nationale technische  regels ERA/TD/2011-01/XA
02.08.2011
ERA-website
08.08.2011
NL Vandaag is een webpagina op de ERA-site gepubliceerd met links naar de reference documenten van 23 landen      
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de interoperabiliteitsrichtlijn 2011/C214/02 C214/54
20.07.2011
NL

EN

vervangen door 2013/C345/03     vervangt eerder gepubliceerde lijsten
Besluit van de Raad van 16 juni 2011 tot ondertekening van de overeenkomst van toetreding van de Unie tot het COTIF-Verdrag 2013/103/EU
16.06.2011
L51/1
23.02.2013
(nee geen typefout)
NL

EN

Overeenkomst 
L51/8 van 23.02.2013

NL  EN

 

 

 

 

onbekend waarom publicatie bijna 2 jaar duurde
ondertekening door EU van COTIF verdrag.

website OTIF

niet wetgevings handeling
23.06.2011
L183/1
13.07.2011
NL

EN

gewijzigd OTIF-verdrag van Vilnius 03.06.1999
NL
   EN
ratificaties
     
TSI-OPE Exploitatie en verkeersleiding 2011/314/EU
12.05.2011
L144/1
31.05.2011
NL

EN

  vervangt integraal 2006/920   vervangen door 2012/757 per 01.01.2014
TSI-L&P Locomotieven en Reizigerstreinen 2011/291/EU
26.04.2011
L139/1
26.05.2011
NL

EN

Deze TSI wijzigt ook TSI-Tunnels
2008/163
Deze TSI is gewijzigd door TSI-CCS 2012/88 NL

EN

vervangen door 1302/2014 per 01.01.2015
TSI-INS Infrastructuur 2011/275/EU
26.04.2011
L126/53
14.05.2011
NL

EN

      vervangen door 1299/2014 per 01.01.2015
TSI-ENE Energievoorziening 2011/274/EU
26.04.2011
L126/1
14.05.2011
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1301/2014 per 01.01.2015
TSI-TAP Telematica Applications Passengers 454/2011/EU
05.05.2011
L123/11
12.05.2011
NL

EN

voor overzicht technische bijlagen zie aparte tabel (12.05.2011) bijlage III aangepast met 665/2012

Verordening en bijlagen aangepast met 1273/2013

gewijzigde bijlage III
2015/302

gewijzigde bijlage III
2016/527

gewijzigde TSI 2019/775

NL

EN

geconsolideerde versie (excl 2019/775)
ECM gecertificeerde bedrijven voor onderhoud goederen wagens 445/2011/EU
10.05.2011
L122/22
11.05.2011
NL

EN

tevens aanpassing 653/2007 inzake veiligheidscertificering

Zie Guides ECM, door ERA gepubliceerd op 15.06.2012

termijnen gewijzigd door 2020/780 van 12.06.2020 ivm COVID-19 NL

EN

ECM verordening vervangen door 2019/779 van 16.05.2019

nog geen geconsolideerde versie et 2020/780

Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
492/2011/EU
05.04.2011
L141
27.05.2011
NL

EN

      vervangt 1968/1612
Application Guide voor interoperabiliteit ERA/GUI/07-2011/INT
28.04.2011
26.08.2011
ERA website link Op 26 augustus 2011 zijn extra bijlagen voor 5 TSI's gepubliceerd      
TSI-NOI, aanpassing voor meetcriteria 2011/229/EU
04.04.2011
L99/1
13.04.2011
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
vervangt 2006/66 NL

EN

vervangen door 1304/2014 per 01.01.2015
Aanbeveling van de Commissie voor vergunningverlening bij indienststelling van subsytemen van structurele aard en van voertuigen 2011/217/EU
29.03.2011
L95/1
08.04.2011
NL

EN

vervangen door aanbeling 2014/897 van 05.12.2014     publicatie van het document DV29
Application Guide for Safety Management Systems ERA/GUI/06-2011/SAF
07.04.2011
ERA website EN       Voor meer SMS documenten zie SMS-pagina
Guide for investigation accidents and incidents
version 07
ERA/GUI/04-2010/SAF
14.03.2011
ERA website EN        
referentie document voor art 27.4 van interop-richtlijn 2011/155/EU
09.03.2011
L63/22
10.03.2011
NL

EN

zie application guide 
part 1  NL  en EN tekst
link naar part 2 en 3
     
wijziging bijlagen II, V en VI van de interoperabiliteitsrichtlijn 2011/18/EU
01.03.2011
L57/21
02.03.2011
NL

EN

    NL

EN

zie bij 08/57

vervangen door 2016/797

model voor verklaring conformiteit voor een spoorvoertuig 201/2011/EU
01.03.2011
L57/8
02.03.2011
NL

EN

      vervangen door 2019/250 van 12.02.2019
Comitologie/ 
uitvoeringshandelingen
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
182/2011/EU
16.02.2011
L55/13+19
28.02.2011
NL
annex

EN
annex

      vervangt comitologiebesluit 1999/468
Wijziging van het besluit over voertuigregister 2011/107/EU
10.02.2011
L43/33
17.02.2011
NL

EN

aanpassing van de bijlage bij  2007/756 geconsolideerde tekst NL

EN

zie ook application guide ECVVR
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45/EU
22.12.2010
L19/34
22.01.2011
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
Commissie Besluit over afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC 2011/26/EU
14.01.2011
L13/64
18.01.2011
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2011/45
22.12.2010
L19/34
22.01.2011
NL vervangen door 2013/804 van 06.12.2013
interpretatieve mededeling van Commissie, hoe de liberaliserings richtlijn te implementeren   C353/1
28.12.2010
NL

EN

       
CSM voor conformity veiligheidsvergunning
infrastructuurbeheerders
1169/2010/EU
10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

  Hiervoor bestaat een guide zie SMS-pagina   vervangen door 2018/762
CSM voor conformity veiligheidscertificaat
spoorwegondernemingen
1158/2010/EU
09.12.2010
L326/11
10.12.2010
NL

EN

  Hiervoor bestaat een guide zie SMS-pagina   vervangen door 2018/762
Kader akkoord over de betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement 32010Q1120(01) L304/47
20.11.2010
NL

EN

zie ook: Inter Institutioneel Akkoord van 13.04.2016, gepubliceerd in L123/1 van 12.05.2016      
Herzien module besluit
aanvulling op 768/2008
2010/713/EU
09.11.2010
L319
04.12.2010
NL

EN

      van toepassing op alle TSI's die na 01.01.2011 in werking treden
ontheffing TSI-CCS door TjechiŽ 2010/691/EU
15.11.2010
L298/86
16.11.2010
NL

EN

       
Recificatie Duitse vertaling van 2010/36/EU   L286/22
04.11.2010
NL

EN

  wijziging verwerkt NL

EN

 
Besluit tot wijziging TSI-OPE
machinisten eisen zijn eruit gehaald
2010/640/EU
21.10.2010
L280/29
26.10.2010
NL

EN

  3 versies geintegreerd:

2006/920
2009/107
2010/640

NL

EN

vervangen door 2011/314 van 12.05.2011
Verordening voor goederenvervoer corridors 913/2010/EU
22.09.2010
L276/22
20.10.2010
NL

EN

Gewijzigd door Verordening 1316/2013 van 11.12.2013, uitbreiding van de goederen corridors

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/178, uitbreiding corridor naar TsjechiŽ en Zuid-Polen

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/177 voor extra corridor Amber HU+PL+SV+SK


Gewijzigd door 2018/300 van 11.01.2018
Gewijzigd door 2018/491 van 21.03.2018
Gewijzigd door 2018/500 van 22.03.2018
Gewijzigd door 2020/2168 van 17.12.2020

  NL

EN

wijzigingen van de corridors kunnen niet worden verwerkt omdat de verordening daarvoor geen ruimte biedt.
Richtlijn tot 1e wijziging van de bijlagen bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen 2010/61
02.09.2010
03.09.2010
L233/27
NL

EN

       
Rectificatie van de NL tekst van Richtlijn 09/149, wijziging bijlage 1 van veiligheidsrichtlijn   12.08.2010
L211/48
NL       zie 04/49 voor geconsolideerde versie
TEN-richtsnoeren 2010/661
07.07.2010
05.08.2010
L204
NL

EN

NB: bestanden zijn 75Mb groot ingetrokken door Verordening 1315/2013   vervangt 96/1692
Besluit Commissie betreffende Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen 2010/409
19.07.2010
22.07.2010
L189/19
NL

EN

      vervangen door 2012/226 van 23.04.2012
ontheffing geluidseisen
Frankrijk
2010/245
28.04.2010
29.04.2010
L107/24
NL

EN

       
ontheffing geluidseisen Luxemburg 2010/234
26.04.2010
27.04.2010
L105/112
NL

EN

       
Overzicht referentienummers geharmoniseerde normen van Conventionele richtlijn 01/16 2010-C97-03 16.04.2010
C97/18
NL

EN

      vervangen door 2011/C214/02 gepubliceerd op 20.07.2011
Overzicht referentienummers geharmoniseerde normen van Hogesnelheids richtlijn 96/48 2010-C97-02 16.04.2010
C97/11
NL

EN

      vervangen door 2011/C214/02 gepubliceerd op 20.07.2011
Complete verdrag van Lissabon   30.03.2010
C83
NL

EN

Nederlandse tekst is gewijzigd in een proces verbaal van verbetering dd 23.12.2011 C378/3 hernieuwde publicatie op 26.10.2012    
Aanpassing uitzonderingen in Lidstaten (vervoer gevaarlijke stoffen) 2010/187
25.03.2010
30.03.2010
L83/24
NL

EN

      zie Richtlijn 2008/68 gevaarlijke stoffen
Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2010/79
19.10.2009
10.02.2010
L037/74
NL

EN

Cie Beschikking 2006/860
Cie Beschikking 2007/153
Cie Beschikking 2008/386
Cie Beschikking + rectificatie
2009/561
Cie Beschikking
2010/79
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Verordening financiŽle bijstand trans Europese netwerken 67/2010
30.11.2009
30.01.2010
L27/10
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.12.2013      
Model voor vergunning en bevoegdheidsbewijs
RL-07/59
2010/36
03.12.2009
19.01.2010
L013/1
NL

EN

gewijzigd door L286/22 van 04.11.2010 en door 
L71/55 van 09.03.2012
  NL

EN

 
Reglement van orde van de Raad, o.a. bevolkingssamenstelling ivm gekwalificeerde meerderheid 2009/937
01.12.2009
L325/35
11.12.2009
NL

EN

  Besluit wordt jaarlijks aangepast: geconsolideerde versie t/m 2019/2209, 13 e wijziging NL

EN

geconsolideerde versie excl 2020/2030
Voorzitterschap Raad van Ministers 2009/908
01.12.2009
09.12.2009
L322/28
NL

EN

corrigendum
23.12.2009
  NL

EN

bijlage is vervangen bij besluit 2016/1316 van 26.07.2016
Reference document art 27.4 van RL-08/57, klassificatie van nationale regels 2009/965
30.11.2009
22.12.2009
L341/1
NL

EN

    NL

EN

bijlage is vervangen door 2015/2299 van 17.11.2015
Protocol inzake internationale zekerheden op rijdend spoorwegmaterieel 2009/940
30.11.2009
16.12.2009
L331/1
NL

EN

       
Basis parameters voor register machinisten vergunningen RL-07/59 2010/17
29.10.2009
13.01.2010
L008/17
NL

EN

       
aanpassing bijlage I (veiligheidsdoelen) van RL-04/49 CSI 2009/149
27.11.2009
28.11.2009
L313/65
NL

EN

vervangen door 2014/88 en 
door 2016/798
    geconsolideerde versie zie 2004/49
Besluit van de Raad
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
2010/48
26.11.2009
L23/35
27.01.2010
NL

EN

amending annex VII van RL-08/57 2009/131
16.10.2009
17.10.2009
L237/12
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
2008/57

vervangen door 2016/797

Rectificatie NL-versie
corridor C, blz 68
  10.02.2010
L037/82
NL        
Commissie Beschikking tot wijziging hoofdstuk 7 van
TSI-CR-CCS nr.2006/679 i.v.m. het ERTMS Masterplan
2009/561
22.07.2009
25.07.2009
L194/60
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2009/763
16.06.2009
L273/15
17.10.2009
NL       vervangen door 2011/45 van 22.12.2010
aanpassing Besluit 99/468, comitologie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2009/219
11.03.2009
31.3.2009
L87/109
NL

EN

      van toepassing op VO statistieken 91/2003
Besluit CSM voor CST/NRV 2009/460
05.06.2009
13.06.2009
L150/11
NL

EN

       
Voorbeeldenboek CSM ERA/GUI/02
-2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Guide voor CSM ERA/GUI/01
-2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Verordening CSM risico-evaluatie 352/2009
24.04.2009
29.04.2009
L108/14
NL

EN

      ingetrokken door 402/2013
Verordening mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
169/2009
26.02.2009
L61/1
05.03.2009
NL

EN

       
Wijziging TSI WAG en TSI-OPE 2009/107
23.01.2009
14.02/2009
L45
NL

EN

  geconsolideerde versie van 2006/861 NL

EN

TSI-WAG 2006/861 is verangen door 321/2013 en TSI-OPE 2006/920 is vervangen door 2012/757
Aanpassing Verordening Spoorweg Agentschap 2008/1335
16.12.2008
31.12.2008
L354/51
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
881/04

vervangen door 2016/796

Aanpassing veiligheids Richtlijn 2008/110
16.12.2008
23.12.2008
L345/62
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
04/49

vervangen door 2016/798

Kritische Infrastructuur 2008/114
08.12.2008
23.12.2008
L345/75
NL

EN

     

 

 

 

Wijziging comitologie 99/468
i.v.m. richtlijn omgevingsgeluid 02/49
2008/1137
22.08.2008
21.11.2008
L311/1
NL

EN

Bij 99/468 is deze wijziging niet te vinden     vervangen door 182/2011
Vervoer gevaarlijke stoffen over land - Richtlijn 2008/68
24.09.2008
30.09.2008
L260/13
NL

EN

Cie Besluit / wijziging RL
2009/240
2010/187
2010/61
2011/26
2012/188
2012/45
2013/218
2014/103
2015/217
2015/974
2016/629
2016/2309
2017/695
2018/217
2018/936
2018/1846
2019/1094
2019-1243 (omnibus)
2020-1241
2020/1833
2021/1436
2022/1095
2022/2407

04.03.2009
25.03.2010
02.09.2010
14.01.2011
04.04.2012
03.12.2012
06.05.2013
21.11.2014
10.04.2014
17.06.2014
20.04.2016
16.12.2016
07.04.2017
31.01.2018
29.06.2018
23.11.2018
17.06.2019
20.06.2019
28.08.2020
02.10.2020
31.08.2021
20.06.2022
20.09.2022
NL

EN

 

nb: 23/1198 betreft alleen weg vervoer

intrekking van 96/49

 

 

Guide voor staatssteun spoorwegondernemingen 2008/C184/07 C184/13
22.07.2008
NL

EN

Wijziging looptijd TEN- Agentschap 2008/593
11.07.2008
18.07.2008
L190/35
NL

EN

  zie 2007/60 voor consolidatie NL

EN

vervangen door INEA
2013/801 van 23.12.2013
Gemeenschappelijk kader voor verhandelen van produkten (harmonisatiebesluit)
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/768
09.07.2008
13.08.2008
L218/82
NL

EN

Richtlijn is aangevuld voor interoperabiliteit spoorwegen met richtlijn 2010/713 van 09.11.2010

zie ook bekendmaking normen van 12.02.2016

    intrekken van 93/465
Accreditatie eisen
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/765
09.07.2008
13.08.2008
L218/30
NL

EN

  gewijzigd door 2019/1020, welke weer is gerectificeerd op 17.11.2022 NL

EN

intrekken van 93/339
Wederzijdse erkenning van produkten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2008/764
09.07.2008
13.08.2008
L218/21
NL

EN

      intrekken van 3052/95
Interoperabiliteits Richtlijn 2008/57
17.06.2008
18.07.2008
L191
NL

EN

Cie Beschikking (2009/131)

wijziging van bijlagen II, V en VI (2011/18)

wijziging bijlage III ivm toegankelijkheid 2013/09

wijziging bijlage III ivm geluidhinder 2014/38

wijziging bijlage V+VI ivm toelating voertuigen 2014/106

rectificatie bijlage 1

16.10.2009

01.03.2011

11.03.2013

10.03.2014

05.12.2014

22.04.2015

NL

EN

intrekking
96/48
2001/16
2004/50

vervangen door 2016/797 van 11.05.2016

Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2008/386
23.04.2008
24.05.2008 
L136/11
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Rectificatie van 
2008/231 HS-TSI-OPE
2008/232 HS-TSI-RST
  14.04.2008
L104/80
NL       zie geconsolideerde versie
Cie Beschikking
TSI-HS Energie (2) ter vervanging van 2002/733
2008/284
06.03.2008
14.04.2008 
L104/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1301/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI-HS Rollend materieel (2) ter vervanging van 2002/735
2008/232
21.02.2008
26.03.2008 
L084/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464

gewijzigd: rectificatie par 7
L109/30 van 19.04.2013

gewijzigd door 1304/2014
TSI-NOI

geconsolideerde versie


geconsolideerde versie nog zoeken

NL

EN

vervangen door 1302/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI-HS Exploitatie (2) ter vervanging van 2002/734
2008/231
01.02.2008
26.03.2008 
L084
NL

EN

rectificatie NL-tekst

wijziging 2010/640 van 21.10.2010 in L280/29

geconsolideerde versie tbv NL-tekst NL

EN

vervangen door 2012/757 per 01.01.2014
Cie Beschikking
TSI-HS Infrastructuur(2) ter vervanging van 2002/732
2008/217
27.12.2007
19.03.2008 
L077/1
NL

EN

gewijzigd omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1299/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI MIndervaliden
2008/164
21.12.2007
07.03.2008 
L064/72
NL

EN

gewijzigd door omnibus 3
2012/464
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1300/2014 per 01.01.2015
Cie Beschikking
TSI Tunnelveiligheid
2008/163
20.12.2007
07.03.2008 
L064/1
NL

EN

gewijzigd door 
TSI Loc&Pas 2011/291
omnibus 3 2012/464

26.04.2011
23.07.2012
NL

EN

vervangen door 1303/2014 per 01.01.2015
Commissie Beschikking specificaties voertuigregister 2007/756
09.11.2007
23.11.2007 
L305/30
NL

EN

bijlage is gewijzigd bij Commissiebesluit 2011/107/EU van 10.02.2011

gewijzigd door TSI-OPE
2012/757 van 14.11.2012 

gewijzigd bij toetreding Kroatie 519/2013 (staat niet op de site)

ingetrokken per 16.06.2021 op basis van nieuwe specificaties in 2018/1614 van 25.10,2018 NL

EN

geconsolideerde versie  
Richtlijn Certificering machinisten 2007/59
23.10.2007
03.12.2007 
L315/51
NL

EN

wijziging bijlagen II, IV en V 2014/82
wijziging taaleisen in bijlage VI 2016/882
wijziging taaleisen in bijlage VI
2019/554

richtlijnwijziging 2020/698 van 25.10.2020 ivm verlenging vergunningstermijn en certificaten vanwege COVID-19

 

 

(nog niet in geconsolideerde versie opgenomen)

(nog niet in geconsolideerde versie opgenomen)

NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn Wijzigingen 91/440 en 2001/14 
liberalisatie reizigersvervoer
2007/58
23.10.2007
03.12.2007 
L315/44
NL

EN

vervangen door 2012/34     zie 91/440 en 01/14 voor geconsolideerde versies
Verordening Reizigersrechten 1371/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/14
NL

EN

      vervangen door 2021/782 van 29.04.2021
Verordening Openbare Dienstverlening, vervanging van 1191/69 1370/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/1
NL

EN

  gewijzigd via Verordening 2016/2338 van 14.12.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Algemene regels financiŽle bijstand TEN's 680/2007
20.06.2007
22.06.2007
L162
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.1.2.2013      
Verordening model veiligheidscertificaat en aanvraagformulier 653/2007
13.06.2007
14.06.2007
L153/9
NL

EN

gewijzigd met Verordening 445/2011/EU voor ECM   NL

EN

vervangen door 2018/763
MOU ERA-ESOs
CEN + CENELEC +ETSI
10.05.2007 ERA-website
24.07.2015
 

EN

      beetje laat gepubliceerd, 8 jaar
Verordening Technische regelingen statistieken spoorvervoer 332/2007
27.03.2007
29.03.2007 
L88/16
NL

EN

       
Commissie Richtlijn tot wijziging bijlage VI van de interoperabiliteitsrichtlijnen 2007/32
01.06.2007
02.06.2007 
L141/63
NL

EN

      vervallen ivm vervallen van 96/48 en 01/16
Commissie Beschikking tot wijziging bijlage A van
TSI-CR-CCS nr. 2006/679 TSI-HS-CCS nr. 2006/860
2007/153
06.03.2007
07.03.2007 
L067/13
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Wijziging van 91/440, 01/12 en 04/51 ivm toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/103
20.11.2006
20.12.2006
L363/344
NL

EN

      vervangen door 2012/34
rectificatie van Verordening 884/2004   04.08.2007
L204/30
NL

EN

       
Verordening tot wijziging van veel regelingen waaronder 96/1692 (Transeuropese netwerken) vanwege toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/1791
20.11.2006
20.12.2006
L363/1
NL

EN

nb: 80 bladzijden!   NL

EN

geconsolideerde versie van 96/1692

vervangen door 661/2010

Cie Beschikking TSI-HS Besturing en seingeving (2) ter vervanging van 2002/731 en tot wijziging bijlage A van 2006/679 2006/860
07.11.2006
07.12.2006 
L342
NL

EN

      vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Commissie Besluit tot oprichting TEN-agentschap 2007/60
26.10.2006
06.02.2007 
L32/88
NL

EN

Besluit 08/593 verlenging termijn to 2015 NL

EN

vervangen door INEA
2013/801 van 23.12.2013
Cie Beschikking
TSI-CR Exploitatie
2006/920
11.08.2006
18.12.2006 
L359/1
NL

EN

Beschikking 09/107 23.01.2009 NL

EN

vervangen door 2011/314 van 12.05.2011
Besluit wijziging comitologie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2006/512
17.07.2006
22.07.2006
L200/11
NL

EN

      zie 99/468 voor geconsolideerde versie
Cie Beschikking
TSI-CR Goederenwagens
2006/861
28.07.2006
08.12.2006 
L344/1
NL

EN

Beschikking 09/107
omnibus 3 12/464
23.01.2009
23.07.2012
NL

EN

per 01.01.2014 vervangen door 321/2013 van 13.03.2013
Verordening voor vaststelling inhoud boekhoudkundige posten als bedoeld in Verordening 1108/70 851/2006
09.06.2006
L158/3
10.06.2006
NL

EN

vervangt Verordening 2598/70 ingetrokken door VO2023/144 van 18.01.2023
Cie Beschikking
TSI-CR Beheersing en Beveiliging
2006/679
28.03.2006
16.10.2006 
L284/1
NL

EN

Cie Beschikking 2006/860
Cie Beschikking 2007/153
Cie Beschikking 2008/386
Cie Beschikking
2009/561
Cie Beschikking
2010/79
19.10.2009 NL

EN

vervangen door geÔntegreerde TSI HS en CR
2012/88
Cie Beschikking
TSI-CR Geluid
2006/66
23.12.2005
08.02.2006 
L037/1
NL

EN

gewijzigd door omnibus 1
2012/462
  NL

EN

vervangen door 2011/229/EU
dd 04.04.2011
Cie Verordening TSI-CR Telematica goederenvervoer (TAF) 2006/62
23.12.2005
18.01.2006 
L013/1
NL

EN

voor overzicht technische bijlagen zie aparte tabel gewijzigd door 328/2012 van 17.04.2012 NL

EN

vervangen door 1305/2014 per 01.01.2015
gewijzigd door 280/2013 van 22.03.2013 NL

EN

Richtlijn beroepscompetenties 2005/36
07.09.2005
30.09.2005
L255/22
NL

EN

geconsolideerde versie tot 27.04.2009

ingrijpend gewijzigd door RL 2013/55 van 20.11.2013

27.04.2009 NL

EN

 
Richtlijn arbeidsvoorwaarden mobiele werknemers 2005/47
18.07.2005
27.07.2005
L195/15
NL

EN

       
overeenkomst tussen CER en ETF over mobiele werkers 27.01.2004 27.07.2005
L195/18
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2005/249
22.06.2004
22.03.2005
L75/60
NL vervangen door 2009/763 van 16.06.2009
Wijziging 91/440
liberalisatie goederenvervoer
2004/51
29.04.2004
21.06.2004 
L220/58
NL

EN

      ingetrokken door 2012/34
Wijziging interoperabiliteits richtlijnen 2004/50
29.04.2004
21.06.2004 
L220/40
NL

EN

      vervangen door 08/57
Richtlijn spoorwegveiligheid 2004/49
29.04.2004
21.06.2004 
L220/16
NL

EN

Interop richtlijn 2008/57
Richtlijn 08/110
wijziging bijlage 1 CSI 2009/149
wijziging bijlage 1 CSI 2014/88
27.11.2009 NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Verordening Spoorwegbureau 881/2004
29.04.2004
21.06.2004 
L220/3
NL

EN

Verordening 1335/08 16.12.2008 NL

EN

vervangen door Verordening 16/796
Beschikking wijziging TEN-besluit 1692/96 884/2004
29.04.2004
07.06.2004 
L201/1
NL

EN

nb: documenten zijn in niet OJ opmaak eerder gepubliceerd op 29 april. De dag voor toetreding van 10 nieuwe lidstaten     zie 1692/96 voor consolidatie
Wijziging bijlage A van de TSI-HS-CCS 2004/447
29.04.2004
01.06.2004 NL

EN

      zie 2002/731 geconsolideerde versie
Fundamentele parameters voor geluidemissies goederenwagens en telematica goederenvervoer 2004/446
29.04.2004
L155/1
30.04..2004
NL

EN

      ingetrokken door TSI-NOI, TSI-TAF en TSI-WAG
Aanbeveling formaat vergunning spoorwegonderneming 2004/358
07.04.2004
20.04.2004 
L113/37
NL

EN

       
Procedure voor plaatsing opdrachten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2004/17
31.03.2004
30.04.2004
L134
  vele malen gewijzigd NL

EN

vervangen door 2014/25 van 26 februari 2014
Verordening voor het delegatie statuut uitvoerende taken aan Agentschappen 58/2003
19.12.2002
L011
16.01.2003
NL

EN

Resolutie Accreditatie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
10.11.2003 25.11.2003 
C282/3
NL

EN

      zie 2008/765 van 09.07.2008
Organisatie van arbeidstijd (waaromder die van spoorweg medewerkers) 2003/88
04.11.2003
18.11.2003
L299/09
NL

EN

       
Verordening tot aanpassing comitologie besluit 99/468
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1882/2003
29.09.2003
31.10.2003 
L284/1
NL

EN

Verordening 06/512     vervangen door 182/2011
Wijziging Verordening statistieken 1192/2003
03.07.2003
04.07.2003 
L167/13
NL

EN

     

 

Verordening statistieken spoorvervoer 91/2003
16.12.2002
21.01.2003 
L14/1
NL

EN

gewijzigd
Verordening 1192/2003 van 03.07.2003 inL167/13
Verordening 1304/2007 van 07.11.2007 in L290/14
Verordening 219/2009 van 11.03.2009 in L87/109 
Verordening 2016/2032 van 26.10.2016 in L317/105
NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2018/643 van 18.04.2018

Mededingingsregels 01/2003
16.12.2002
04.01.2003
L1
  gewijzigd
VO 411/2004 26.02.2004
VO 1419/2006 25.09.2006
  NL

EN

geconsolideerde versie
Cie Beschikking ingangsdatum dienstregeling tot wijziging van 2001/14 2002/844
23.10.2002
26.10.2002 
L289/30
NL

EN

      vervangen door 2012/34
Richtlijn van DG-Environment inzake omgevingsgeluid. 
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2002/49
25.06.2002
18.07.2002
L189/12
  Richtlijn is inmiddels enige malen herzien:
M1: 1137/2008 van 22.10.2008
M2: 2015/996 van 19.05.2015
C1: rectificatie van 10.01.2018
M3: 2019/1010 van 05.06.2019
M4: 2019/1243 van 20.06.2019
M5: 2020/367 van 04.03.2020
M6: 2021/1226 van 21.12.2020
alleen M2, M5en M6 hebben invloed op de inhoud, andere wijzigingen zijn stelsel wijzigingen

M6 pas op 28.07.2021 gepubliceerd

NL

EN

geconsolideerde versie t/m M6
rectificatie van hogesnelheids TSI's, toevoegen inhoudsopgave   11.10.2002
L275
NL

EN

link naar Official Journal      
Cie Beschikking
TSI-HS Rollend materieel
2002/735
30.05.2002
12.09.2002 
L245/402
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.09.2008 vervangen door 2008/232
Cie Beschikking
TSI-HS Exploitatie
2002/734
30.05.2002
12/09.2002 
L245/370
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.09.2008 vervangen door 2008/231
Cie Beschikking
TSI-HS Energievoorziening
2002/733
30.05.2002
12.09.2002 
L245/280
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.10.2008 vervangen door 2008/284
Cie Beschikking
TSI-HS Infrastructuur
2002/732
30.05.2002
12.09.2002 
L245/143
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

per 01.07.2008 vervangen door 2008/217
Cie Beschikking
TSI-HS Besturing en seingeving
2002/731
30.05.2002
12.09.2002 
L245/37
NL

EN

wijziging bijlage A: 04/447 inhoudsopgave toegevoegd

29.04.2004

NL

EN

per 07.11.2006 vervangen door 2006/860
Cie Beschikking
TSI-HS Onderhoud
2002/730
30.05.2002
12.09.2002 
L245/1
NL

EN

  inhoudsopgave toegevoegd NL

EN

ingetrokken, vervangen door TSI's-HS uit 2008
Verordening openbaarheid van documenten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1049/2001
30.05.2001
31.05.2001 
L145/43
NL

EN

       
Fundamentele parameters voor subsysteem besturing en seingeving 2001/260
21.03.2001
L93/53
03.04.2001
NL

EN

      ingetrokken door TSI-CCS-HS 2002/731
Richtlijn interoperabiliteit conventionele trans-europese spoorwegsysteem 2001/16
19.03.2001
20.04.2001 
L110/1
NL

EN

Richtlijn 2004/50 en Commissie richtlijn 2007/32 02.06.2007 NL

EN

vervangen door 08/57
Richtlijn toewijzing capaciteit, gebruikers- heffing en veiligheidscertificering 2001/14
26.02.2001
15.03.2001 
L75/29
NL

EN

Beschikking 2002/844
Richtlijn 2004/49
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 95/18 2001/13
26.02.2001
15.03.2001 
L75/26
NL

EN

Richtlijn 2004/49 30.04.2004   zie 95/18 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 91/440 2001/12
26.02.2001
15.03.2001 
L75/1
NL

EN

      ingetrokken door 2012/34
Verordening bescherming persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
45/2001
18.12.2000
12.01.2001
L8
NL

EN

  vervallen door Verordening 2018/1725 van 23.10.2018    
Richtlijn kabelbaansinstallaties 2000/9
20.03.2000
03.05.2000 
L106/21
NL

EN

  vervangen door Verordening 2016/424 van 09.03.2016    
Raadsbesluit: comitologie procedure
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
99/468
28.06.1999
17.07.1999 
L184/23
NL

EN

Raadsbesluit 2006/512 23.07.2006 NL

EN

vervangen door 182/2011 van 16.02.2011
Overeenkomst tussen EU en Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg 21.06.1999 30.04.2002
L114/91 + 128
3 jaar later!
NL

slotverklaring

EN

De bijlage 1 bij deze overeenkomst wordt regelmatig aangepast

Overeenkomst zelf aangepast met
2020/896 van 19.06.2020 (L206/65 van 30.06.2020) ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19

2005/249 L75/60
2009/763 L273/15
2011/45 L19/34
2013/804 L352/79
2016/122 L23/82
2016/1119 L186/38
2018/944 L166/20
2019/1142 L180/22
2020/40 L13/43 
2021/35 L15/34
2021/1171 L265/7
2022/308 L46/125
2023/143 L19/144
err bestaat geen geconsolideerde versie
Richtlijn notificatie van technische voorschriften
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
98/34
22.06.1998
21.07.1998 
L204/37
NL

EN

Richtlijn 98/48
Richtlijn 2006/96
01.01.2007 NL

EN

vervangen door 2015/1535 van 09.09.2015
Oprichting comitť sociale dialoog 98/500
12.08.1998
12.08.1998
L225/27
NL

EN

vervanging van 72/172/EEG en
85/13/EEG

aangepast 1792/2006 van 23.10.2006

wordt gebruikt in veiligheidsrichtlijn NL

EN

oudere versies niet opgeslagen, alleen geconsolideerde versie
Beschikking Transeuropees vervoersnet 1692/96
23.07.1996
09.09.1996 
L228/1
NL

EN

Beschikking 1346/2001
Beschikking 884/2004
Beschikking 1791/2006
20.05.2004 NL

EN

vervangen door 2010/661
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
96/82
09.12.2006
14.01.2007
L10
NL

EN

1882/2003 29.09.2003 L284
2003/105 16.12.2003 L345/97
1137/2008 22.10.2008 L311
22.10.2008 NL

EN

wordt per 01.06.2015 vervangen door 2012/18
Fundamentele parameters voor subsysteem besturing en seingeving 1999/569
28.07.1999
L216/23
14.08.1999
NL

EN

      ingetrokken door besluit 2001/260
Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 96/49
23.07.1996
17.09.1996 
L235/25
NL

EN

Cie Richtlijn 96/87
bijlage 96/49
Cie Richtlijn 99/48
Richtlijn 2000/62
Cie Richtlijn 2001/06
Cie Beschikking 2002/885
Cie Richtlijn 2003/29
Cie Richtlijn 2004/89
Cie Richtlijn 2004/110
Cie Richtlijn 2006/90
24.11.2006 NL

EN

vervangen door 2008/68
Richtlijn interoperabiliteit hoge-snelheids spoorwegsysteem 96/48
23.07.1996
17.09.1996 
L235/1
NL

EN

Verordening 1882/2003
Richtlijn 2004/50
Cie Richtlijn 2007/32
02.06.2007 NL

EN

vervangen door 08/57
Richtlijn verwerking persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
95/46
24.10.1995
23.11.1995
L281/31
NL

EN

aangepast door Richtlijn 1882/2003
L284 van 31.10.2003
29.09.2003 NL

EN

vervangen door Verordening 2016/679 van 27.04.2016
Richtlijn voor toewijzing infrastructuur capaciteit 95/19
19.06.1995
27.06.1995
L143/75
NL

EN

      vervallen
Richtlijn vergunning verlening spoorweg ondernemingen 95/18
19.06.1995
  NL

EN

Richtlijn 2001/13
Richtlijn 2004/49
30.04.2004 NL

EN

vervangen door 2012/34
Raadsbesluit: module besluit 93/465
22.07.1993
30.08.1993 
L220/23
NL

EN

      vervangen door 08/768
Richtlijn ontwikkeling spoorwegen 91/440
29.07.1991
24.08.1991 
L237
NL

EN

Richtlijn 2001/12
Richtlijn 2004/51
Richtlijn 2006/103
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

ingetrokken door 2012/34
Verordening boekhouding spoorqwegen: bijlage I 70/2598
18.12.1970
23.12.1970
L278
  bijgewerkt tot 30/04/2004 ingetrokken met Verordening 851/2006 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorwegen 70/1108
04.06.1970
15.06.1970
L130/4
bijgewerkt tot
10.06.2013
NL

EN

ingetrokken door VO 2023/144 van 23.01.2023
Steunmaatregelen spoorwegen 70/1107
04.06.1970
15.06.1970
L130/1
  bijgewerkt tot
27.11.1996
  NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening voor rekeningstelsels van spoorwegondernemingen 69/1192
26.06.1969
28.06.1969 
L156/8
  2006/1791 20.12.2006 NL

EN

 
Verordening openbare dienst verplichting 69/1191
26.06.1969
28.6.1969
L156/1
  VO_3572/90
VO_1893/91
Akte toetreding div LS
geconsolideerde versie NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
68/1612
15.10.1968
19.10.1968
L257/2
  aangepast
312/76 van 09.02.1976
2434/96 van 27.07.1992
publicatie
L39/2 van 14.02.76
L245 van 26.08.92
NL

EN

vervangen door 492/2011