onderwerp nummer
+ datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
               
Formulier voor terugbetalingsaanvragen bij verstoring van de dienst op basis van Verordening 2021/782 2024/949
27.03.2024
L-deel OJ
02.04.2024
NL

EN

Zie: art. 18, lid 6, en art. 19, lid 5, van Verordening (EU) 2021/782      
Multimodate reisinformatie
aanpassing van VO 2017/1926
2024/490
29.11.2023
L-deel OJ
13.02.2024
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Aanpassing TEN-netwerk op de Westelijke Balkan. waaronder het spoorwegnetwerk van ServiŽ: (zie bijlage III, kaart 13.3 van Verordening 1315/2013) 2024/751
11.12.2023
L-deel OJ
27.02.2024
NL

EN

Verordening inclusief kaarten van de andere TEN-netwerken     nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening tot intrekking van verordening steun geluidhinder maatregelen 2015/429 van 13.03.2015 2024/327
19.01.2024
L-deel OJ
22.01.2024
NL

EN

De verordening 2015/429 wordt ingetrokken omdat er bij de evaluatie is gebleken dat er weinig gebruik van is gemaakt.      
Uitvoeringsbesluit behorend bij 1315/2013, TEN-T richtsnoeren, corridor Brussel - Luxemburg 2023/2699
27.11.2023
L-deel OJ
01.12.2023
NL

EN

       
Wijziging van de kaart van het spoorwegnetwerk UkraÔne van TEN-T Verordening 1315/2013 2023/1176
14.07.2022
L156/1
19.06.2023
NL

EN

  publicatie een jaar na het besluit!
NB: groot bestand 120 Mb
NL

EN

geconsolideerde versie
Rectificatie van Verordening reizigersrechten 2021/782   L148/130
08.06.2023
NL verbetering typefout in titel:
reizigerss naar reizigers
  NL geconsolideerde versie
Burgerinitiatief geregistreerd voor een hogesnelheidsnetwerk tussen Europese hoofdsteden 2023/856
18.04.2023
L110/37
25.04.2023
NL

EN

website informatie [LINK]
HSR-website [LINK]
     
Analyse van het goederenvervoer, zijn de Europese instrumenten effectief? Rekenkamer
30.03.2023
C115/04
30.03.2023
NL

EN

       
Horizontale staatssteun maatregelen voor o.a. spoorvervoer 2022/2586
19.12.2022
L338/35
30.12.2022
NL

EN

Deze verordening is een bewerking van verordening 2015/1588 van 13.07.2015 (L248/1 van 24.09.2015) Spoorvervoer viel toen niet onder het toepassingsbereik van deze verordening 2015/1588    
Wijziging referentieperiode heffing infragebruik ivm COVID-19 t/m 31.12.2022, wijziging van 20/1429 2022/1036
29.06.2022
L173/50
30.06.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging referentieperiode heffing infragebruik ivm COVID-19 t/m 30.06.2022, wijziging van 20/1429 2022/312
24.02.2022
L55/1
24.02.2022
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening met eisen aan infrastructuurprojecten te financieren via CEF 2021/1153 2021/1328
10.08.2021
L288/37
11.08.2021
NL

EN

Uitvoeringshandeling op basis van art 12, lid 2 van CEF verordening 2021/1153      
Richtlijn voor de snelle voltooiing van het TEN-T netwerk 2021/1187
07.07.2021
L258/1
20.07.2021
NL

EN

       
Verordening tot vaststelling van de Connecting Europe Facility 2021/1153
07.07.2021
L249/38
14.07.2021
NL

EN

intrekking van 
1316/2013 (CEF-verordening) en 
283/2014 (telecom)
     
Verordening waarmee de referentie periode voor verlaging van de gebruiksheffing uit 2020/1429 wordt verlengd tot 31 dec 2021 2021/1061
28.06.2021
L229/01
29.06.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Herziene Verordening reizgersrechten 2021/782
29.04.2021
L172/1
17.05.2021
NL

EN

  Typefout in titel aangepast NL geconsolideerde versie.
vervangt Verordening 1370/2007
Uitzondering van verlenging van termijnen voor vergunningen en certificaten op basis van 2020/698 en 2021/267 NB: link naar Publicatieblad C76I
05.03.2021
NL

EN

Veel Lidstaten hebben een verzoek ingediend om de verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen en certificaten niet toe te passen.

In C76I zijn er 23 besluiten van EC gepubliceerd. Ontbreken ItaliŽ, Malta (geen spoorweginfra) en TjsechiŽ.

Verlenging voor spoorwegvergunningen en -certificaten wordt wel toegepast in Denemarken, Zweden, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Polen en Finland. In Nedernd alleen voor machinistenvergunningen.

  Verlengings termijn is verstreken
C78I
08.03.2021
NL

EN

Verlenging van de termijnen voor geldigheid van vergunningen en certificaten. De verlenging komt bovenop de verlengingen van Verordening 20/698 van 25.05.2020 2021/267
16.02.2021
L60/1
22.02.2021
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen worden ook voor andere transportregels de geldigheidsduur verlengd

art 9, veiligheidscertificaten en vergunnuingen op basis van 16/798
art 10: idem, op basis 04/49
art 11: machinistenvergunningen op basis van 07/59
art 12 vergunningen spoorwegonderneming op basis van 2012/34

NB: LIdstaten kunnen op basis van 2020/698 De Europese Commissie verzoeken toestemming te geven deze verlengingen niet toe te passen

  Verlengings termijn is verstreken
Geldigheid vergunningen en certificaten na de Brexit 2020/2222
23.12.2020
L437/43
28.12.2020
NL

EN

NB 1: iets soortgelijks was al geregeld in 2019/503, maar die had als voorwaarde dat de Verordening van toepassing zou zijn zonder een Brexit akkoord.
NB 2: machinistenvergunningen worden niet meer genoemd, al geregeld in art 8 van 07/59 (machinistenrichtlijn)
   
Verlenging referentieperiode uit 2020/1429 heffing infragebruik tot 30.06.2021 2020/2180
18.12.2020
L433/37
22.12.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitbreidingsbesluit van de goederen corridor Noordzee - Oostzee uit 913/2010 met een verbinding met de zeehavens Zeebrugge en Gent-Terneuzen en met de Pools - OekraÔnse grens in Medyka 2020/2168
17.12.2020
L431/72
21.12.2020
NL

EN

Deze uitbreiding is een aanvulling op 2017/178, herstel van 2015/1111.     nog geen geconsolideerde versie
Verordening die verlaging van de heffingen door de infrastructuurbeheerder vanwege COVID-19 mogelijk maakt 2020/1429
07.10.2020
L333/1
12.10.2020
NL

EN

Met Verordening 2020/2180 van 18.12.2020 is de termijn uit art 1 verlengd tot 30.06.2021.

Vaker verlengd 
21/1061 tot 31.12.2021
22/312 tot 30.06.2022
22/1036 tot 31.12.2022

  NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor verlenging van de geldigheidsduur van certificaten en vergunningen met 6 maanden  in onder andere RSD (2016/798), TDD (2007/59) en SERA (2012/34 2020/698
25.05.2020
L165/10
27.05.2020
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen worden ook voor andere transportregels de geldigheidsduur verlengd

ERA overzicht van datum omzetting 4e spoorpakket

zie art 12 en 13 van deze Verordening voor de wijziging van de nrichtlijn Single European Railway Area   nog geen geconsolideerde versie

Termijnen zijn met 2021/267 nogmaals verlengd met 10 maanden

Gevolgen Brexit op diverse vergunningen en certificaten 2019/503
25.03.2019
L85I/60
27.03.2019
NL

EN

Aanpassing van de geldigheidsduur van vergunningen voor spoorwegondernemingen volgens 2012/34, ingeval van een Brexit Deze verordening treedt in werking als art 50 van het Verdrag wordt toegepast.   VO niet van toepassing omdat er een Brexit akkoord is gesloten. Nu geregeld in 2020/2222 van 23.12.2020
Herziening CEF Verordening 1316/2013 na Brexit 2019/495
25.03.2019
L85I/16
27.03.2019
NL

EN

Het meerjarenwerkprogramma zal worden geevalueerd, na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie     vervangen door 2021/1153
Wijziging van bijlage III van de TEN-T Verordening 1315/2013 2019/254
09.11.2018
(3 maanden te laat)
L43/1
14.02.2019
NL

EN

wijziging of toevoeging van de kaarten in: ArmeniŽ, Azerbeidayan, GeorgiŽ, OekraÔne, Belarus en MoldaviŽ     nog geen geconsolideerde versie
Economisch evenwicht, Verordening behorend bij art 11 van 2012/34 Europese Spoowegruimte 2018/1795
20.11.2018
L294/5
21.11.2018
NL

EN

       
voortgangsrapport toepassing verordening 913/2010 inzake de rail goederen corridors COM(2018)189
16.04.2018
16.04.2018 NL

EN

bijlage (EN)      
inrichting van een extra goederencorridor in VO 913/2010
Alpen - Balkan
2018/500
22.03.2018
L82/13
26.03.2018
NL

EU

route:: Salzburg ó Villach ó Ljubljana ó/ 
Wels/Linz ó Graz ó Maribor ó Zagreb ó Vinkovci/Vukovar ó Tovarnik ó Belgrado ó Sofia ó Svilengrad (Bulgaars-Turkse grens)
  nog geen geconsolideerde versie
Verlenging van Corridor Noordzee-Middellandse zee uit VO 913/2010 naar Geneve 2018/491
21.03.2018
L81/23
23.03.2018
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit voor aanpassing van Atlantic corridor van VO 913/2010 2018/300
11.01.2018
L56/66
28.02.2018
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
Rectificatie Verordening 2017/2177 betreffende de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten   L13/27
18.01.2018
NL wijziging van de Nederlandse taalversie   NL geconsolideerde versie
Wijziging beschikbaar budget voor transport in CEF Verordening 1316/2013 2017/2396
13.12.2017
L345/34
27.12.2017
NL

EN

In art 2 van deze Verordening staat de overdracht van 11,5 mld Euro vanuit het Cohesiefonds naar CEF Transport     vervangen door 2021/1153
Uitvoeringsbesluit toegang en gebruik van bijkomende diensten 2017/2177
22.11.2017
L307/1
23.11.2017
NL

EN

Uitvoeringshandeling op basis van art.13.9 van richtlijn 2012/34      
Delegatiebesluit tijdschema capaciteit aanvragen 2017/2075
04.09.2017
L295/69
14.11.2017
NL

EN

Gedelegeerde handeling op basis van art 43.2 van 2012/34

Vervanging van bijlage VII van richtlijn 2012/34/EU

NL

EN

geconsolideerde versie
Multimodate reisinformatie 2017/1926
31.05.2017
L272/1
21.10.2017
NL

EN

  Aangepast door 2024/490 van 29.11.2023 NL

EN

geconsolideerde versie
wijzigen TEN-T Verordening 1315/2013, met name vervanging van kaartbijlage I en lijstbijlage II 2017/849
07.12.2016
L128 I (afwijkend nr)
19.05.2017
NL

EN

NB 31 Mb groot bestand  !!!!

geconsolideerde versie 100Mb

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
uitbreiding Noordzee-Oostzee corridor met TsjechiŽ
2017/178
31.01.2017
L28/71
02.02.2017
NL

EN

      vervangt 2015/1111
nog geen geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit corridor verordening 913/2010
nieuwe corridor Amber
2017/177
31.01.2017
L28/69
02.02.2017
NL

EN

      nog geen geconsolideerde versie
wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2338
14.12.2016
L354/22
23.12.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2337
14.12.2016
L354/20
23.12.2016
NL

EN

       
wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, mbt de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
politiekepijler 4e spoorpakket
2016/2370
14.12.2016
L352/1
23.12.2016
NL

EN

   

NL

EN

geconsolideerde versie
5e voortgangsverslag ontwikkeling van de spoormarkt COM(2016)780
08.12.2016
  NL

EN

       
aanvulling op CEF Verordening 1316/2013, tbv financieringsprioriteiten vervoer 2016/1649
08.07.2016
L247/1
15.09.2016
NL

EN

vervangt Verordening 275/2014 die door het Hof nietig is verklaard     vervangen door 2021/1153
Rail Freight
Sector Statement
    EN zowel de spoor sector als de Minisaters van de Lidstaten hebben op 21 Juni een verklaring aangenomen om het goederenvervoer op de 9 corridors te verbeteren    
Rail Freight
Ministerial Declaration
    EN    
Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor   C186/3
25.05.2016
NL

EN

rapport van de Europese rekenkamer over internationaal goederenvervoer      
Wijziging van bijlage III van TEN-T Veordenug 2016/758
04.02.2016
L126/3
14.05.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
criteria voor kaderovereenkomsten tot toewijzing van spoorinfrastructuur capaciteit 2016/545
07.04.2016
L94/1
08.04.2016
NL

EN

       
Besluit uitbreiding goederen corridor noordzee-oostzee 2015/1111
07.07.2015
L181/82
09.07.2015
NL

EN

wijziging van art 5 van Verordening 913/2010     vervangen door 2017/178
Uitvoeringsverordening toezicht op de spoormarkt 2015/1100
07.07.2015
L181/1
09.07.2015
NL

EN

       
wijziging CEF Verordening 2015/1017
25.06.2015
L169/1
01.07.2015
NL

EN

geen specifieke spoorregelgeving   NL

EN

geconsolideerde versie
interpretative mededeling, guidelines bij VO 1371/2007   C220/1
04.07.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsverordening voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien 2015/909
12.06.2015
L148/17
13.06.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt heffingen geluidhinder 2015/429
13.03.2015
L070/36
14.03.2015
NL

EN

      ingetrokken door 2024/327
Rectificatie van richtlijn Instelling van ťťn Europese spoorwegruimte 2012/34   L067/32
12.03.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt procedure vergunning verlening aan spoorwegondernemingen 2015/171
04.02.2015
L029/3
05.02.2015
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 17, lid 5, van richtlijn 2012/34, ťťn Europese spoorwegruimte      
uitvoeringsverordening van richtlijn 2012/34 mbt criteria aanvrager spoorwegcapaciteit 2015/10
06.01.2015
L3/34
07.01.2015
NL

EN

nb: met 870/2014 was abusievelijk de verkeerde versie gepubliceerd     vervangt 870/2014
Uitvoeringsverordening voor criteria die IM mag stellen aan een aanvrager voor netwerkcapaciteit 870/2014
11.08.2014
L239/11
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 41 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte     vervangen door 2015/10
Uitvoeringsverordening met criteria voor onderzoek naar verstoring openbare dienstcontracten door nieuwe vervoerdiensten 869/2014
11.08.2014
L239/1
12.08.2014
NL

EN

Uitvoeringsverordening behorend bij art 10 van richtlijn 2012/34, Eťn Europese spoorwegruimte     vervangen door 2018/1795
gedelegeerde Verordening bij TEN-T Verordening, wijziging kaarten bijlage III 473/2014
17.01.2014
L136/10
09.05.2014
NL

EN

indicatieve kaarten voor oostelijke partnerlanden: Belarus, OekraÔne, MoldaviŽ, GeorgiŽ, ArmeniŽ en Azerbeidzjan   NL

EN

geconsolideerde versie
Interpretatieve richtsnoeren bij Verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg 2014/C92/01 C92/1
29.03.2014
NL

EN

       
Verordening wijziging bijlage 1 van de CEF Verordening 275/2014
07.01.2014
19.03.2014
L80/1
NL

EN

bezwaar van EP tegen deze gedelegeerde handeling met voorstel van de Raad om EP te steunen en de wijziging in te trekken   NL

EN

vervangen door 2016/1649 van 08.07.2016
Verordening voor Trans-Europees vervoersnetwerk TEN-T 1315/2013
11.12.2013
L348/1
20.12.2013
NL

EN

NB: bestanden 120 Mb groot! gewijzigd met Verordeningen 2014/473, 2016/758, 2017/849, 2019/254, 2023/1176 NL

EN

intrekking van Besluit 661/2010
Verordening financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen,  1316/2013
11.12.2013
L348/129
20.12.2013
NL

EN

tevens wijziging van Verordening 913/2010 (RFCs) en tot intrekking van Verordeningen 680/2007 en 67/2010 gewijzigd via 275/2014, ook gewijzigd door 2015/1017, 2017/1953 (beiden geen spoorregelgeving) en 2017/2396 NL

EN

vervangen door 2021/1153

geconsolideerde versie
kader voor capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors nr. 1 en nr. 2 20 december 2012 C65/04
06.03.2013
NL

EN

       
Recast van het 1e spoorpakket 2012/34
21.11.2012
L343/32
14.12.2012
NL

EN

vervangt o.a.91/440, 95/18 en 01/14
tevens groot aantal wijzigingen van andere richtlijnen. (zie art 65 en bijlage IX)
rectificatie van 12.03,2015

gewijzigd door Verordening 2016/2370 van 14.12.2016

vervangende bijlage VII door Verordening 2017/2075

wijziging geldigheidsduur vergunningen en certificaten ivm COVID-19 in 2020/698
nog niet in geconsolideerde versie

NL

EN

geconsolideerde versie
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comitť over de vooruitzichten voor duurzame werkgelegenheid in de spoorwegsector 2012/C25/05
27.10.2011
28.01.2012
C024/24
NL

EN

       
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45
22.12.2010
22.01.2011
L19/34
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
interpretatieve mededeling van Commissie, hoe de liberaliserings richtlijn te implementeren 2010/C353/01 28.12.2010
C353/1
NL

EN

       
Verordening voor goederenvervoer corridors 913/2010
22.09.2010
20.10.2010
L276/22
NL

EN

Gewijzigd door Verordening 1316/2013 van 11.12.2013, uitbreiding van de goederen corridors

Gewijzigd door Uuitvoeringsbesluit 2017/178, uitbreiding corridor naar TsjechiŽ en Zuid-Polen

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/177 voor extra corridor Amber HU+PL+SV+SK

Gewijzigd door Uitvoeringsbesluit 2017/177 voor extra corridor Amber HU+PL+SV+SK


Gewijzigd door 2018/300 van 11.01.2018
Gewijzigd door 2018/491 van 21.03.2018
Gewijzigd door 2018/500 van 22.03.2018
Gewijzigd door 2020/2168 van 17.12.2020

  NL

EN

wijzigingen van de corridors kunnen niet worden verwerkt omdat de verordening daarvoor geen ruimte biedt.
TEN-richtsnoeren 2010/661
07.07.2010
05.08.2010
L204
NL

EN

NB: bestanden van 75Mb ingetrokken door Verordening 1315/2013   vervangt 96/1692
Verordening financiŽle bijstand trans Europese netwerken 67/2010
30.11.2009
30.01.2010
L27/10
NL

EN

ingetrokken door CEF Verordening 1316/2013 van 11.12.2013      
Verordening mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
169/2009
26.02.2009
L61/1
05.03.2009
NL

EN

       
Wijziging looptijd TEN- Agentschap 2008/593
11.07.2008
18.07.2008
L190/35
NL

EN

      zie 2007/60 voor consolidatie
Richtlijn Wijzigingen 91/440 en 2001/14 
liberalisatie reizigersvervoer
2007/58
23.10.2007
03.12.2007 
L315/44
NL

EN

vervangen door 2012/34     zie 91/440 en 01/14 voor geconsolideerde versies
Verordening Reizigersrechten 1371/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/14
NL

EN

      vervangen door 2021/782
Verordening Openbare Dienstverlening, vervanging van 1191/69 1370/2007
23.10.2007
03.12.2007 
L315/1
NL

EN

  gewijzigd door Verordening 2016/2338 van 14.12.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Algemene regels financiŽle bijstand TEN's 680/2007
20.06.2007
22.06.2007
L162
NL

EN

       
Commissie Besluit tot oprichting TEN-agentschap 2007/60
26.10.2006
06.02.2007
 L32/88
NL

EN

Besluit 08/593   NL

EN

verlenging termijn to 2015
Wijziging van 91/440, 01/12 en 04/51 ivm toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/103
20.11.2006
20.12.2006
L363/344
NL

EN

       
rectificatie van Verordening 884/2004   04.08.2007
L204/30
NL

EN

       
Verordening tot wijziging van veel regelingen waaronder 96/1692 (Transeuropese netwerken) vanwege toetreding Bulgarije en RoemeniŽ 2006/1791
20.11.2006
20.12.2006
L363/1
NL

EN

NB: 80 bladzijden!.   NL

EN

geconsolideelde versie

vervangen door 661/2010

Wijziging 91/440
liberalisatie goederenvervoer
2004/51
29.04.2004
21.06.2004 
L220/58
NL

EN

      zie 91/440 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Beschikking wijziging TEN-besluit 1692/96 884/2004
29.04.2004
07.06.2004
 L201/1
NL

EN

nb: documenten zijn in niet OJ opmaak eerder gepubliceerd op 29 april. De dag voor toetreding van 10 nieuwe lidstaten     zie 1692/96 voor consolidatie
Aanbeveling formaat vergunning spoorwegonderneming 2004/358
07.04.2004
20.04.2004 L113/37 NL

EN

       
Mededingingsregels 01/2003
16.12.2002
04.01.2003
L1
  gewijzigd
VO 411/2004 26.02.2004
VO 1419/2006 25.09.2006
  NL

EN

geconsolideerde versie
Cie Beschikking ingangsdatum dienstregeling tot wijziging van 2001/14 2002/844
23.10.2002
26.10.2002 
L289/30
NL

EN

      vervangen door 2012/34
Richtlijn toewijzing capaciteit, gebruikers- heffing en veiligheidscertificering 2001/14
26.02.2001
15.03.2001 
L75/29
NL

EN

Beschikking 2002/844
Richtlijn 2004/49
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Richtlijn wijziging 91/440 2001/12
26.02.2001
15.03.2001 
L75/1
NL

EN

      zie 91/440 voor consolidatie
vervangen door 2012/34
Beschikking Transeuropees vervoersnet 1692/96
23.07.1996
09.09.1996 
L228/1
NL

EN

Beschikking 1346/2001
Beschikking 884/2004
20.05.2004 NL

EN

vervangen door 2010/661
Richtlijn voor toewijzing infrastructuur capaciteit 95/19
19.06.1995
27.06.1995
L143/75
NL

EN

      vervallen
Richtlijn ontwikkeling spoorwegen 91/440
29.07.1991
24.08.1991 
L237
NL

EN

Richtlijn 2001/12
Richtlijn 2004/51
Richtlijn 2006/103
Richtlijn 2007/58
04.12.2007 NL

EN

vervangen door 2012/34
Verordening voor rekeningstelsels van spoorwegondernemingen 69/1192
26.06.1969
28.06.1969 
L156/8
  2006/1791 20.12.2006 NL

EN

 
Verordening openbare dienst verplichting 69/1191
26.06.1969
28.6.1969
L156/1
  VO_3572/90
VO_1893/91
Akte toetreding div LS
geconsolideerde versie NL

EN

vervangen door 1370/2007