Kamerdossiers op spoorgebied
Onderstaande koppelingen verwijzen naar 
Kamerstukken op de website Officiële Bekendmakingen

Regelmatig worden er door de Minister documenten (brieven, rapporten e.d.) aan de 2e Kamer gestuurd. Op de website van de 2e kamer worden deze documenten in dossiers gerangschikt. Via onderstaande link is dat dossier te raadplegen 

dossier onderwerp
dossier 21501-33 Transportraad (EU)
dossier 22026 HSL (o.a. Fyra-dossier)
dossier 23645 Regionaal OV + OV-chipkaart
dossier 29 893

Veiligheid van het railverkeer

dossier 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan
dossier 30373 Vervoer gevaarlijke stoffen
dossier 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer
dossier 32 666 Spoorwegwet
dossier 32 707 Parlementair onderzoek Cie. Kuiken
dossier 33904 tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen
dossier 33 324 Wet lokaal spoor
dossier 33 546 Vierde spoorpakket
dossier 33 678 Parlementaire Enquète Commissie Fyra (PEF)

dossier 33965

Wijziging Spoorwegwet ivm implementatie richtlijn 2012/34/EU
 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
dossier 34474 Nadere implementatie van 2004/49 (spoorwegveiligheid), 
2008/57 (interoperabiliteit en 2012/34 (één spoorwegruimte)
dossier 34914 wijziging van de spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie het 4e spoorwegpakket:
2016/796 (ERA-VO), 2016/797 (IOD), 2016/798 (RSD)
2016/2370 (wijz 2012/34) en 2016/2338 (wijz 2007/1370) 
website ministerie van Infrastructuur en Milieu spoorvervoer
spoor- en openbaar vervoer