NL-WETGEVING
spoorwegwet, ongevallenraad
spoorwegwet

spoorwegwet NL
spoorwegwet onofficiŽle engelse vertaling
besluit aanwijzing hoofdspoorwegen  toelichting
besluit aanwijzing toezichthouder

regels eisen keuringsinstellingen  toelichting
regels eisen keuringsinstellingen bijlage
tarieven uitvoering spoorwegwet
besluit alcoholonderzoeken
wijziging VROM-besluiten

spoorwegwet 1875

spoorwegwet 1875
locaalspoor en tramweg wet
wet aanleg locaalspoor
aanwijzingsbesluit locaalspoor

metro reglement
tramwegreglement
regeling raccordementen

ondernemingen

besluit bedrijfsvergunning en veiligheid  toelichting
regeling veiligheidsattest  toelichting

infrastructuur

besluit spoorweg infrastructuur  toelichting
regeling hoofdspoorweg infrastructuur  toelichting

besluit mandaat en machtiging ProRail

verkeer

besluit spoorwegverkeer  toelichting
regeling spoorwegverkeer  toelichting
bijlage 1: controle goederenwagens
bijlage 2/3: beremming
bijlage 4: seinen
bijlage 5: sluitseinbord
bijlage 6/7: emplacementen

personeel

besluit spoorwegpersoneel  toelichting
regeling spoorwegpersoneel  toelichting
bijlage 1/2: keuringseisen

machinisten grensbaanvakken met Duitsland
machinisten in lange afstandsverkeer Duitsland

voertuigen

besluit keuring spoorvoertuigen  toelichting
regeling keuring spoorvoertuigen  toelichting
bijlage 1-6 en 8-11
bijlage 7 aanvraagformulier

aanwezigheidsplicht ATB

capaciteit en gebruik

besluit capaciteitsverdeling  toelichting

tarief regeling gebruiksvergoeding

besluit spoorwegen in bijzondere omstandigheden

Wet Personenvervoer

wet personenvervoer 2000
besluit personenvervoer 2000

besluit aanwijzing hoofdrailnet  toelichting
kaart hoofdrailnet

Concessiewet

concessiewet

beheersconcessie 2005
beheersconcessie 2007
beheerplan 2005
beheerplan 2006

vervoerconcessie
vervoerplan 2005
vervoerplan 2006

mandaten

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Nederlandse Mededings Autoriteit NMa
Prorail 
HSL-Z en BR

ongevallenraad

rijkswet onderzoeksraad
rijksbesluit onderzoeksraad (benoeming leden Raad etc)
besluit onderzoeksraad