NL-WETGEVING, geldig per 1 januari 2009
spoorwegwet, concessiewet, ongevallenraad
spoorwegwet

spoorwegwet NL

spoorwegwet onofficiŽle engelse vertaling
besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     toelichting
besluit aanwijzing toezichthouders

regeling eisen keuringsinstellingen     toelichting
regeling eisen keuringsinstellingen aanvraag formulier
regeling tarieven spoorwegwet  

besluit alcoholonderzoeken
wijziging VROM-besluiten

spoorwegwet 1875

spoorwegwet 1875
locaalspoor en tramweg wet
wet aanleg locaalspoor
aanwijzingsbesluit locaalspoor

metro reglement
tramwegreglement
reglement raccordementen
reglement dienst hoofd en locaalspoorwegen RDHL
reglement zwerfstromen

algemeen reglement vervoer
besluit spoorwegbruggen

ondernemingen

besluit bedrijfsvergunning en veiligheid     toelichting  
wijzigingsbesluit bedrijfsvergunning en veiligheidsattest

regeling veiligheidsattest hoofdspoorweg     toelichting

infrastructuur

besluit spoorweg infrastructuur     toelichting
regeling hoofdspoorweg infrastructuur     toelichting

regeling hoofdspoorweginfrastructuur, bijlage 1-8
besluit mandaat en machtiging ProRail
netverklaring (link naar website ProRail)

verkeer

besluit spoorverkeer    toelichting
regeling spoorverkeer     toelichting
bijlage 1: controle goederenwagens
bijlage 2/3: beremming
bijlage 4: seinen
bijlage 5: sluitseinbord
bijlage 6: emplacementen
bijlage 7: uitbreiding emplacementen
bijlage 8: rode meetgebied

personeel

besluit spoorwegpersoneel     toelichting  
regeling spoorwegpersoneel     toelichting  
bijlage 1/2

machinisten grensbaanvakken met Duitsland
machinisten in lange afstandsverkeer Duitsland

voertuigen

besluit keuring spoorvoertuigen     toelichting
regeling keuring spoorvoertuigen     toelichting

bijlage 1-6 en 8-11
bijlage 7/8 aanvraagformulier

aanwezigheidsplicht ATB

wederzijdse werkplaatserkenning NL/DE

besluit typekeuring luchtverontreiniging
regeling besluit typekeuring

capaciteit en gebruik

besluit capaciteitsverdeling     toelichting

tarief regeling gebruiksvergoeding

besluit spoorwegen in bijzondere omstandigheden

Wet Personenvervoer

wet personenvervoer 2000
besluit personenvervoer 2000

besluit aanwijzing hoofdspoorwegen     toelichting
besluit hoofdrailnet
besluit hoofdrailnet =kaartbijlage

Concessiewet

concessiewet personenvervoer per spoor

beheersconcessie 2005
beheersconcessie 2007
beheerplan 2005
beheerplan 2006

vervoerconcessie
vervoerplan 2005
vervoerplan 2006

Wet Kabelbaaninstallaties

Wet kabelbaaninstallaties
Besluit aanwijzing ambtenaren van toezicht
MinisteriŽle regeling aanwijzing normen
MinisteriŽle Regeling tarief kabelbaaninstallaties
Vereiste documenten voor aanvraag vergunning

mandaten

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Nederlandse Mededings Autoriteit NMa
Prorail 
HSL-Z en BR

instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat

ongevallenraad

rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid
rijksbesluit onderzoeksraad (benoeming leden Raad etc)
besluit onderzoeksraad

regeling onderzoeksraad voor veiligheid

informatiestatuut onderzoeksraad