BelgiŽ

datum onderwerp
9 november 1867 Besluit van den 12den Januarij 1868, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Belgie op den 9den November 1867 te 'sGravenhage gesloten overeenkomst tot regeling der aansluiting van spoorwegen op grondgebied der beide Rijken.
23 april 1897 Besluit van den 2den Mei 1898, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de, den 23sten April 1897 te Brussel gesloten overeenkomst betreffende overneming van de Nederlandsche gedeelten van eenige in Nederland gelegen spoorwegen, benevens het daarbij behoorend slotprotocol met bijlage.
18 november 1911 Besluit van den 16den April 1913, tot bekendmaking in het Staatsblad van het op 18 November tusschen Nederland en BelgiŽ gesloten verdrag, betreffende aanwijzing van het station Esschen als overgangsstation.
13 april 1948 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands - Belgische grens; 's-Gravenhage, 13 April 1948.

Staatsblad 1954 No 173

13 april 1948 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands - Belgische grens; 's-Gravenhage, 13 April 1948.

Staatsblad 1955 No 79

13 april 1948 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands - Belgische grens; 's-Gravenhage, 13 April 1948.

Staatsblad 1957 Nr. 226

1 mei 1948 Wet van 1 mei 1948, houdende goedkeuring van het op 13 April 1948 te 's-Gravenhage tussen Nederland en Belgiť gesloten verdrag nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands - Belgische grens.
26 augustus 1950 Besluit van 26 Augustus 1950, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de op 8 Mei 1948 te Brussel, de op 13 Mei 1949 te 's-Gravenhage gewisselde nota's tot uitvoering van het op 13 April 1948 te 's-Gravenhage tussen Nederland en BelgiŽ gesloten Verdrag nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlandsch - Belgische grens.
21 december 1996 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, met Bijlage.
   
   
   

Duitsland

datum onderwerp
14 oktober 1846 Vaststelling van het punt van overgang der grenzen van den spoorweg van Aken naar Maastricht.
18 juli 1851 Besluit van 4 april 1852, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de overeenkomst tussen Nederland en Pruissen, van den 18den Julij 1851, tot aaneensluiting van de in beide Staten bestaande IJzerbanen.
6 februari 1864 Besluit van den 6den Februarij 1864, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de overeenkomst tussen Nederland en Hannover gesloten, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg Almelo - Salzbergen.
14 maart 1864 Besluit van den 24swten Mei 1864, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van den op den 14den Maart 1864 gesloten overeenkomst, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg Nijmegen - Kleef.
14 maart 1864 Besluit van den 24swten Mei 1864, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van den op den 14den Maart 1864 tussen Nederland en Pruissen gesloten overeenkomst, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg Venlo naar Vierssen en Kempen.
12 mei 1864 Besluit van den 30sten Junij 1864, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de op den 12den Mei 1864 gesloten overeenkomst, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg Enschedť - Rheine - Munster.
28 november 1867 Besluit van den 20sten Januarij 1868, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Pruisen op 28sten November 1867 te Berlijn gesloten overeenkomst wegens aansluiting van den spoorweg Venlo naar OsnabrŁck.
18 augustus 1871 Besluit van den 7den October 1871, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en het Duitsche Keizerrijk op den 18den Augustus 1871 te Berlijn gesloten overeenkomst, wegens aansluiting van den spoorweg van Boxtel langs Gennep over Kleef naar Wezel.
13 november 1874 Besluit van den 17den Februarij 1875, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op 13 November 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst tot regeling der aansluiting aan de Nederlandsch - Duitsche grens van eenen spoorweg van Antwerpen naar Gladbach.
13 november 1874 Besluit van den 28sten Februarij 1875 bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op 13 November 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst tot wijziging van die van 18 Agustus 1871, betreffende de aanleg van eenen spoorweg van Boxtel over Gennep naar Kleef en langs Gogh naar Wezel
3 juni 1874 Besluit van den 8sten September 1874, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op den 3den Junij 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst tot regeling van den aanleg van eenen spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove.
27 juni 1874 Besluit van den 25sten September 1874, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Oldenburg op den 27sten Junij te 'sGravenhage gesloten overeenkomst tot regeling van den aanleg en de exploitatie van eenen spoorweg van Nieuwe Schans naar Ihrhove.
13 november 1874 Besluit van den 28sten Februarij 1875, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op 13 November 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst tot regeling van den aanleg van eenen spoorweg van Enschedť naar Dortmund.
13 november 1874 Besluit van den 28sten Februarij 1875, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op 13 November 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst tot wijziging van die van 18 Augustus 1871, betreffende den aanleg van eenen spoorweg van Boxtel over Gennep naar Kleef en langs Gogh naar Wezel.
31 juli 1875 Besluit van den 1sten October 1875, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van de tusschen Nederland en Duitschland op 31 Julij 1875 te Berlijn gesloten conventie, betrekkelijk den spoorweg van Zutphen langs Winterswijk en Borken tot nabij Gelsenkirchen met eenen zijtak naar BOcholt.
28 november 1892 Besluit van den 22sten Maart 1893, bepalende de plaatsing in het Staatsblad van den op 28 November 1892 te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland gesloten overeenkomst tot regeling der aansluiting van den lokaalspoorweg Sittard - Herzogenrath op de Nederlandsch - Pruissische grens.
27 juni 1899 Besluit van den 8sten December 1899, bevelende de plaatsing in het Staatsblad van het tusschen Nederland en Duitschland op den 27sten Juni 1899 gesloten verdrag betreffende den aanleg van een locaalspoorweg van Enschede naar Ahaus.
30 mei 1958 Gesetz zu dem Abkommen vom 30.Mai 1958 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem K÷nigreich der Niederlande Łber die Zusammenlegung der Grenzabfertigung und Łber die Einrichtung von Gemeinschafts- oder BetribswechselbahnhŲfen an der deutsch - niederlŠndischen Grenze.
30 mei 1958 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de samenvoeging van de grenscontrole en de instelling van gemeenschappelijke spoorwegstations of van grensaflosstations aan de Nederlands - Duitse grens
22 september 1966 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens de regeling van de spoorweggrensovergangen, met bijlagen