Railned Normbladen en andere regelgeving zoals die van toepassing was tot inwerkingtreding van de spoorwegwet per 1 januari 2005

niet meer geldige regelgeving

REGLEMENT RAILVERKEER
Reglement Railverkeer
    Veiligheidsregels die voor de procesvoering van het railverkeerssysteem van belang waren
Toelichting op RRV        Toelichting op die regels in een apart document

INFRASTRUCTUUR

RnV-Normblad I-003        Baanvaksnelheden
RnV-Normblad I-004
        Tijdelijke automatische waarschuwingsapparatuur
RnV-Normblad I-006
        Beveiliging van werkwissels
RnV-Richtlijn I-007
          Concept Richtlijn voor de veiligheid van Light-Railverkeer
RnV-Normblad I-013
        Functionele specificaties voor dienstoverpaden
RnV-Normblad I-016
        Krukken van wissels

MATERIEEL

RnV-Normblad M-001        Toelatingseisen Rollend Materieel Spoorwegveiligheid
RnV-Standard M-001
         Railway Safety Admission Requirements Rolling Stock

RnV-Normblad M-002
        ARR Automatische Rit Registratie
RnV-Normblad M-003
        Reizigersinstapdeuren
RnV-Richtlijn M-004
          Erkenning van onderhoudsbedrijven voor spoorwegmaterieel
RnV-Richtlijn M-004          Anerkennung von
Fahrzeugwerkstätten für Eisenbahnrollmaterial
RnV-Normblad M-005
        Procedure voor de toelating van materieel op het nationale spoorwegnet

RnV-Standard M-005
        Procedure for the admission of rolling stock on the Dutch national railway network

RnV-Normblad M-005A
     Toelating Industrielocomotieven
RnV-Normblad M-006
       Indienststellingsaanschrijving
RnV-Richtlijn M-007
         Beremming en Remproeven
RnV-Normblad M-008
        Voertuigen met Beperkingen
RnV-Normblad M-009
        Afsluiten noodrem
RnV-Normblad M-010
       ATB-veiligheidsstoringen en ATB-beschikbaarheidsstoringen
RnV-Normblad M-011
        Veiligheidsstoringen Rollend materieel
RnV-Normblad M-012
        Treinradio en Veiligheidscommunicatie
RnV-Normblad M-013
        Technische Controle Veilige Loop
RnV-Richtlijn M-014
          Zichtbaarheid Treinfronten

PERSONEEL

P-Norm 001a     Medische en Psychologische eisen voor de machinist met minimale bevoegdheid
P-Norm 001b
     Medische en Psychologische eisen voor de machinist met beperkte bevoegdheid
P-Norm 001c
     Medische en Psychologische eisen voor de machinist met volledige bevoegdheid
P-Norm 002
       Medische en Psychologische eisen voor de rangeerder
P-Norm 003
       Medische en Psychologische eisen voor de chef van de trein
P-Norm 004a
     Medische en Psychologische eisen voor de treindienstleider
P-Norm 004b
     Medische en Psychologische eisen voor de brugwachter
P-Norm 005
       Medische en Psychologische eisen voor de opzichter
P-Norm 006
       Medische en Psychologische eisen voor de voorbereider werkplekbeveiliging
P-Norm 007
       Medische en Psychologische eisen voor de leider werkplekbeveiliging
P-Norm 008a
     Medische en Psychologische eisen voor de veiligheidsman
P-Norm 008b
     Medische en Psychologische eisen voor de storingsmonteur en spanningsdeskundige
P-Norm 009
       Medische en Psychologische eisen voor de alleenwerkende
P-Norm 010
       Waarschuwingskleding  

p-011

RnV-Normblad P-012    Erkenning Exameninstituten
RnV-Normblad P-013
    Gespreksdiscipline
RnV-Normblad P-014
    Algemene bepalingen voor personeel in het railverkeerssysteem
RnV-Normblad P-015
    Vakbekwaamheidsnormen voor de machinist met beperkte en met volledige bevoegdheid
RnV-Normblad P-016
    Vakbekwaamheidsnormen voor de machinist met minimale bevoegdheid
RnV-Normblad P-017
    Vakbekwaamheidsnormen voor de rangeerder en de werktreinbegeleider
RnV-Normblad P-018
    Vakbekwaamheidsnormen voor de chef van de trein bij reizigerstreinen
RnV-Normblad P-019
    Vakbekwaamheidsnormen voor de controle van treinen en krachtvoertuigen
RnV-Normblad P-020
    Vakbekwaamheidsnormen voor de treindienstleider, opzichter en brugwachter
RnV-Normblad P-022
    Vakbekwaamheidsnormen voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen
examenregeling normbladen P015, 017,020
keuring bij gehoorschade

Veiligheid

RnV-Normblad V-001    Norm voor veiligheidszorgsystemen van railvervoerders
RnV-Standard V-001
    Requirements for safety management systems for train operators
RnV-Normblad V-002
   Het veiligheidsattest voor railvervoerders Eisen, criteria, procesverloop
RnV-Standard V-002
    The safety certificate for train operators Requirements, criteria, process
RnV-Normblad V-003
   Meldingen en veiligheidsonderzoek na een bijzonder voorval