spoorwegwet 1875
niet meer geldige regelgeving sinds 01.12.2015

spoorwegwet 1875

locaalspoor en tramweg wet

wet aanleg locaalspoor


aanwijzingsbesluit locaalspoor

besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegwet 1875

metro reglement
tramwegreglement
reglement raccordementen

reglement dienst hoofd en locaalspoorwegen RDHL
wijzigingsbesluit RDHL (Randstadrail)

wet op de zwerfstromen
reglement zwerfstromen

algemeen reglement vervoer
besluit spoorwegbruggen