spoorwegwet 202X
In het kader van de moderniksering van de spoorwegwet is er in april 2021 een wetsvoorstel gepresenteerd.
Tot 31 mei 2021 verlengd tot 14 juni 2021 bestaat er gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken over dit wetsvoorstel.

Website voor de consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/nieuwe_spoorwegwet

Er zijn diverse documenten gepresenteerd:

WETSVOORSTEL spoorwegwet 202X

Concept MEMORIE van TOELICHTING

Concept artikelsgewijze TOELICHTING

IAK Modernisering spoorregelgeving

Beknopte uitleg van het wetsvoorstel Spoorwegwet 202X

Nieuwsbrief modernisering spoorregelgeving

 

Zienswijze van NS op de wetsvoorstellen

Reactie van DB-Cargo op de wetsvoorstellen