onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
Verordening voor aanpassing Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2022/1095
29.06.2022
L176/33
01.07.2022
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
Blue Guide (blauwe gids) voor produkt certificering 2022/C247/01
29.06.2022
C247/1
29.06.2022
NL

EN

vervangt versies uit 2014 en 2016
Verlenging termijn gedelegeerde handelingen voor VO 16-1628 met 5 jaar, VO emissieeisen niet-voor-de-weg bestemde machines 2022/992
08.06.2022
L169/43
27.06.2022
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Toelichting op de voertuigtoelating gerelateerd aan de overeenkomst met Zwitserland ERA-website
17.05.2022
EN Hoort bij de aangepaste overeenkomst tussen de EU en Zwitserland (aangepast op 17.12.2021)
Besluit tot wijziging van bijlage 1 bij de overeenkomst  tussen de EU en Zwitserland voor het personenverkeer en goedereneverkeer per spoor en over de weg 2022/308
17.12.2021
L46/125
25.02.2022
NL

EN

ERA heeft op 17.05.2022 een toelichtend document geschreven vervangt besluit 2021/1171 van 30.06.2021
ERA-OTIF equivalentie tabel
versie van 05.10.2021
ERA-website
21.12.2021
EN
Wijziging van de bijlagen I, II en III van de richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2021/1436
31.08.2021
L312
03.09.2021
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn waarmee methode voor de geluidsbepaling van o.a. spoorweglawaai wordt vastgesteld, wijziging bijlage II van richtlijn 2002/49 2021/1226
21.12.2020
L269/65
28.07.2021
NL

EN

wijzigt bijlage II van RL 2002/49 NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging bijlage 1 bij de Overeenkomst tussen de EU en de Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg  2021/1171
30.06.2021
L255/7
16.07.2021
NL

EN

vervangen door 2022/308 van 17.12.2021
L46 van 25.02.2022
vervangt de bijlage van 2021/35 van 11.12.2020
Oprichting van een tijdelijk kenniscentrum Cybersecurity voor de periode 2021-2029 2021/887
20.05.2021
L202/1
08.06.2021
NL

EN

Aanpassing van bijlage 1 van de overeenkomst met Zwitserland op spoorgebied 2021/35
11.12.2020
L15/34
18.01.2021
NL

EN

vervangt besluit 2020/40 van 13.12.2019
Europees jaar van de Rail 2021 2020/2228
23.12.2020
L437/108
28.12.2020
NL

EN

Wijziging van bijlage III van het Reglement van orde van de Raad  2009/937 (bevolking van de Unie ivm gekwalificeerde meerderheid) 2020/2034
10.12.2020
L419/24
11.12.2020
NL

EN

Dit is de 14e wijziging van het Reglement NL

EN

geconsolideerde versie
Wijziging van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2020/1833
02.10.2012
L408/1
04.12.2020
NL

EN

Dit is de 20e wijziging van de richtlijn NL

EN

geconsolideerde versie
RID 2021
Appendix C Ė Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail
OTIF website
01.11.2020
EN van toepassing vanaf 01.01.2021 wijzigingen t.o.v. RID 2019 zijn gemarkeerd
Vervoer gevaarlijke stoffen, wijziging van bijlage I en II van de richtlijn 2008/68 2020/1241
28.08.2020
L284/9
01.09.2020
NL

EN

NB: betreft Regeling vervoer huishoudelijk afval 2015
geen spoor regelgeving, maar voor de volledigheid van wijziging van de richtlijn bijlagen
NL

EN

geconsolideerde versie
Toepassing art 34 van 2014/25 in Zweden: plaatsen opdrachten voor o.a. passagiersvervoer 2020/1193
02.07.2020
L262/18
12.08.2020
NL

EN

Wijziging verordening voor emissiegrenswaarden verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, als gevolg van COVID-19 2020/1040
15.07.2020
L231/1
17.07.2020
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
wijziging overeenkomst van de Unie met Zwitserland, extra artikel ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19 2020/896
1/2020
19.06.2020
L206/65
30.06.2020
NL

EN

nog geen geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2020/367
berekening omgevingslawaai
rectificatie L191/5
16.06.2020
NL wijziging van de formule op blz 135,
verplaatsing van ]
NL geconsolideerde versie
standpunt van de EU-lidstaten in OTIF tav wijziging RID in te nemen in de 56e vergadering van het comitť van deskundigen 2020/649
07.05.2020
L153/1
15.05.2020

CI167/1
15.05.2020

NL
tabel

EN
tabel

Wijziging bijlage III van richtlijn 2002/49 inzake omgevingslawaai, waaronder spoorweglawaai. 2020/367
04.03.2020
L67/132
05.03.2020
NL

EN

Aan richtlijn 2002/49 is een methodiek toegevoegd voor de berekening van omgevingslawaai   NL

EN

geconsolideerde versie
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2020/40
13.12.2019
L13/43
17.01.2020
NL

EN

      vervangen door 2021/35 van 11.12.2020
Guide Gevaarlijke stoffen
Framework Guide (overview)
ERA-website EN
Guide Gevaarlijke stoffen
Risk estimation
ERA-website EN
Guide Gevaarlijke stoffen
Decision making
  ERA-website
18.10.2019
EN        
Guide Gevaarlijke stoffen
Framwork Glossary
ERA-website EN
Rectificatie van Verordening 2016/1628 inzake  emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines L231/79
06.09.2019
NL

EN

NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor de wijziging van groot aantal richtlijnen en verordeningen inzake gedelegeerde en uitvoeringshandelingen 2019/1243
20.06.2019
L198/241
25.07.2019
NL

EN

wijzigt o.a.de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68
Zie pagina 300 voor deze wijziging
RL 2008/68, geconsolideerde versie
(18e wijziging van de RL)
NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening die de verordening 2008/765 voor productcertificering aanpast 2019/1020
20.06.2019
L169
25.06.2019
NL

EN

geconsolideerde versie van 2008/765 NL

EN

vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2019/1142
07.06.2019
L180/22
04.07.2019
NL       vervangen door 2020/40 van 13.12.2019
Uitvoeringsbesluit inzake toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2019/1094
17.06.2019
L173/52
27.06.2019
NL

EN

ontheffing vervoer KCA Klein Chemisch Afval
zie blz 78
  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringsbesluit inzake toepassing van een  geharmoniseerde norm voor overheidswebsites op basis van Richtlijn 2016/2102 2018/2048
20.12.2018
L327/84
21.12.2018
NL

EN

Toepassing van CEN- norm 
EN 301 549 V 2.1.2 van 2018-08 
is verplicht van toepassing
wijzigen van de  bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen 2018/1846
23.11.2018
L299/58
26.11.2018
NL

EN

o.a. het nieuwe RID-2019 wordt van toepassing verklaard in deze richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
RID 2019 Bijlage C bij het OTIF verdrag = RID is gewijzigd.     EN De verschillen met de vorige versie RID-2017 zijn aangegeven in de tekst Geldig vanaf 01.01.2019 t/m 01.01.2021   vervangen door RID 2021
Verordening voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen 2018/1725
23.10.2018
L295/39
21.11.2018
NL

EN

zie ook de AVG verordening 2016/679
Uitvoeringsbesluit voor toezicht en rapportage overheids websites 2018/1524
11.10.2018
L256
12.10.2018
NL

EN

Uitvoeringsbesluit behorend bij Richtlijn 2016/2102 van 26.10,2016
Oprichting security platform treinreizigers C232/03
29.06..2018
C232/10
03.07.2018
NL

EN

       
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2019-2024 2018/937
28.06.2018
LI165/1
02.07.2018
NL

EN

afhankelijk van de Brexit, wijzigt de zetelverdeling voor de periode 2019-2024      
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2018/936
29.06.2018
L165/42
02.07.2018
NL

EN

15e wijziging van de richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening 765/2008, Besluit nr. 768/2008 en Verordening 1221/2009 (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen 2018/C 209/02 C209/12
15.06.2018
NL

EN

      vervangt mededeling 2018/C 092/04 van 09.03.2018
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2018/944
12.06.2018
L166/20
03.07.2018
NL       vervangen door 2019/1142 van 07.06.2019
Verordening spoorwegstatistiek 2018/643
18.04.2018
L112/1
02.05.2018
NL

EN

      vervangt verordening 91/2003
Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens VO 2016/424 vanaf 21 april 2018 2018/C114/04 C114/07
28.03.2018
NL

EN

       
Bekendmaking van normen geldig voor conformiteitsverklaringen inzake kabelbaaninstallaties volgens RL 2000/09 tot 21 april 2018,  2018/C 114/03 C114/03
28.03.2018
NL

EN

      vervangt overzicht van 15.12.2017
Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008, Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009  2018/C 092/04 C92/101
09.03.2018
NL

EN

vervangen door C209-02 van 15.06.2018     vervangt publicatie van 12.08.2016 in C293/68
Wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2018/217
31.01.2018
L42/52
15.02.2018
NL

EN

14e wijziging van de richtlijn   NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie van richtlijn 2015/996, berekeningsmethodiek lawaai   L005/35
10.01.2018
NL

EN

Deze richtlijn is een uitwerking van richtlijn 2002/49 en bevat de meetmethoden hoe o.a.spoorweglawaai te meten geconsolideerde versie van 2002/49 NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen kabelbaaninstallaties 2000/09 2017C435/01 C435/01
15.12.2017
NL

EN

      vervangt overzicht van 11.12.2015 C412/44
rectificatie van Verordening 2016/1628, emissie eisen diesel motoren   L223
30.08.2017
NL geen spoorse wijziging, 
schip --> vaartuig
alleen NL-versie NL geconsolideerde versie
Guide voor het gebruik van ontsporingsdetectoren voor treinen met gevaarlijke stoffen   ERA-website
02.08.2017
 

EN

Final report with track changes of the incomming remarks      
Toegestane afwijkingen per Lidstaat van vervoer gevaarlijke stoffen RL 2008/68 2017/695
07.04.2017
L101/37
13.04.2017
NL

EN

       
Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken   L59/42
2e deel bladzijde

07.03.2017

NL

EN bestaat niet

      nog geen geconsolideerde versie
administratieve  voorschriften van VO 2016/1628 mbt emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/656
19.12.2016
L102/364
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/988

  NL

EN

geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake de monitoring van de uitstoot van verontreinigende gassen door niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/655
19.12.2016
L102/334
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast door VO 2018/987

  NL

EN

 
geconsolideerde versie
aanvulling van VO 2016/1628 inzake voorschriften betreffende de emissiegrenswaarden en de typegoedkeuring voor niet voor de weg bestemde mobiele machines 2017/654
19.12.2016
L102/01
13.04.2017
NL

EN

geldt ook voor diesellocomotieven

aangepast met 2019/236 en 2018/989

NB: 334 blz!

  NL

EN

 
geconsolideerde versie
wijziging richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/2309
16.12.2016
L345/48
20.12.2016
NL

EN

kleine wijzigingen in bijlagen I, II en III   NL

EN

geconsolideerde versie
Richtlijn voor eisen aan toegankelijkheid van overheidswebsites 2016/2102
26.10.2016
L327/1
02.12.2016
NL

EN

Bij deze richtlijn hoort een uitvoeringsbesluit 2018/1524 van 11.10.2018 voor toezicht en rapportage De richtlijn is in NL omgezet in Tijdelijk Besluit digitale toegang

Te vinden op wetten.nl

wijziging Statistiek Verordening spoorvervoer 91/2003 2016/2032
26.10.2016
L317/105
23.11.2016
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
rectificatie Kabelbaan Verordening   L266/8
30.09.2016
NL

EN

In Bijlage II par 4.1.2 zijn oorzaak en gevolg duidelijker aan elkaar gekoppeld   NL

EN

geconsolideerde versie
Raadsstandpunt spoorwegstatistiek
aanpassing van Verordening 91/2003
15/2016
18.07.2016
C358/1
29.09.2016
NL

EN

NB op 10 oktober 2016 bespreekt EP-TRAN      
Motivering Raadsstandpunt spoorwegstatistiek   C358/8
29.09.2016
NL

EN

       
Emissie grenswaarden voor interne verbrandingsmotoren van niet weggebonden voertuigen (o.a. dieseltreinen en locomotieven) 2016/1628
14.09.2016
L252/53
16.09.2016
NL

EN

VO is een vervanging van Richtlijn 97/68. Daar waren echter treinen uitgesloten van toepassing (bijlage 1, par 1C). Nu niet meer.
Tevens wijziging IMI-Verordening 1024/2012 met verplichting voor de Lidstaten om gegevens uit te wisselen

gerectificeerd alleen NL-versie 30.08.2018 L223

gerectificeerd (alle talen) 08.09.2019 in L231/79
(nog niet in geconsolideerde versie)

aangepast door Verordening 2020/1040 van 15.07.2020 ivm COVID-19

Verlenging termijn gedelegeerde handelingen met 5 jaar, zie Verordening 2022/922

NL

EN

 

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/200 , Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 2016/C293/06 C293/68
12.08.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties

vervangen door publicatie van 09.03.2018 in C92/101

Blue Guide foor product certificering 2016/C 272/01 C272
26.07.2016
NL

EN

van toepassing op alle producten met een CE markering (New Legislative Framework)
eerder gepubliceerd op website van DG-Enterprise als C(2016)1958 van 05.04.2016 EN-versie   vervangt eerdere versie uit 2014.
Op 29.06.2022 vervangen
herziening overzicht VZ-schappen van de Raad 2016/1316
26.07.2016
L208/42
02.08.2016
NL

EN

herzien overzicht door mogelijk vertrek UK uit de Unie (was voorzien om in 2e helft 2017 voorzitter te zijn)     vervangt bijlage uit 2009/908
Richtlijn tbv maatregelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen 2016/1148
06.07.2016
L194/1
19.07.2016
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en  Zwitserland 2016/1119
10.06.2016
[2/2016]
L194/1
19.07.2016
NL

EN

      vervangen door 2018/944 van 12.06.2018
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m de Verordeningen voor productcertificering 765/2008 en 768/2008   C209/09
10.06.2016
NL

EN

      vervangt eerdere publicaties
Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. BESLUIT COM(2016)3301
30.05.2016
  EN

Annex 1-8

       
Besluit tot het instellen van expertgroups voor de Europese Commissie. FRAMEWORK COM(2016)3300
30.05.2016
  EN        
standpunt van de Unie, in te nemen bij bespreking wijziging aanhangsel C van COTIF = RID 2016/833
17.05.2016
L140/12
27.05.2016
NL

EN

       
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG: algemene verordening gegevensbescherming) 2016/679
27.04.2016
L119/1
04.05.2016
NL

EN

Bedrijven moeten per 25.05.2018 aan de voorwaarden van deze Verordening voldoen vwb privicy data Zie ook verordening 2018/1725 voor de verwerking van persoonsgegevens door EU instellingen   vervanging van 96/46
Uitvoeringsbesluit voor afwijkingen van de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2016/629
20.04.2016
L106/26
22.04.2016
NL

EN

bijlage I deel I.3 en bijlage II deel II.3 van RL 2008/68 worden aangepast aan de bijlagen bij dit besluit   NL

EN

geconsolideerde versie
Kabelbaanverordening 2016/424
09.03.2016
L81/1
31.03.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2000/09 van 20.03.2000 rectificatie van 30.09.2016 NL

EN

geconsolideerde versie
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen behorend bij harmonisatie besluit 768/2008 2016/C054/02 C054/09
12.02.2016
NL

EN

       
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
rectificatie
L33/38
10.02.2016
NL       vervangen door 2016/1119 van 09.07.2016
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C412/44 C412/44
11.12.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 14.08.2015
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de modulebesluit 2008/768 2015/C412/01 C412/01
11.12.2015
NL

EN

       
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2016/122
16.12.2015
L23/82
29.01.2016
NL       gerectificeerd in L33/38 van 10.02.2016
rectificatie NL-versie richtlijn overheidsopdrachten 2014/25   L324/45
10.12.2015
NL     NL

EN

geconsolideerde versie
Gedelegeerde handeling Verordening overheidsopdrachten 2015/2171
24.11.2015
L307/7
25.11.2015
NL

EN

wijzigt de bedragen in art 15 van 2014/15 per 01.01.2016   NL

EN

geconsolideerde versie
Unie standpunt ten aanzien van wijzigingen van het COTIF Verdrag en de aanhangsels 2015/1734
18.09.2015
L252/43
29.09.2015
NL

EN

       
Richtlijn informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten 2015/1535
09.09.2015
L241/1
17.09.2015
NL

EN

      vervangt 98/34
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2000/09 2015/C267/1 C267/1
14.08.2015
NL

EN

      vervangt overzicht van 17.09.2013
Gemeenschappelijke berekeningsmethodiek voor geluid in kader RL 2002/49 2015/996
19.05.2015
L168
01.07.2015
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit Commissie voor vaststellen afwijkingen tbv vervoer gevaarlijke stoffen 2015/974
17.06.2015
L157/53
23.06.2015
NL

EN

Wijziging van bijlage I, deel I.3, bijlage II, deel II.3, en bijlage III, deel III.3, bij Richtlijn 2008/68/EG   NL

EN

geconsolideerde versie
Commissie Besluit met toegestane afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen in 2008/68 2015/217
10.04.2014 
(geen typefout)
L044/1
18.02.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
nummering gepubliceerde documenten     NL

EN

Vanaf 1 januari 2015 zullen de documenten opvolgend worden genummerd, onafhankelijk van het soort document    
werkprogramma van de Europese Commissie 2015 werkprogramma
nieuwe initiatieven
in te trekken/wijzigen
te herziene regelgeving
wetgeving van kracht in 2015
speech timmermans
         
Besluit van de Raad over gekwalificeerde meerderheid 2014/900
09.12.2014
L358/25
13.12.2014
NL

EN

gewijzigde stemverhoudingen per 01.11.2014 in het reglement van orde van de Raad 2009/937   NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad inzake goedkeuring protocol internationale zekerheden rollend materieel 2014/888
04.12.2014
L353/9
10.12.2014
NL

EN

goedkeuring door de Unie van het protocol, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007.
zie ook 2009/940 dd 30.09.2009
     
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over informatie van Lidstaten mbt zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/896
10.12.2014
L355/55
12.12.2014
NL

EN

       
Uitvoeringsbesluit van de Commissie over format verstrekken gegevens zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 2014/895
10.12.2014
L355/51
12.12.2014
NL

EN

       
3e aanpassing bijlagen richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68 2014/103
21.11.2014
L335/15
22.11.2014
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Besluit van de Raad tbv standpunt herzieningscommissie OTIF 2014/699
24.06.2014
L293/26
09.10.2014
NL

EN

       
rectificatie van richtlijn 2012/18, zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn   L291/20
07.10.2014
NL alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst   NL geconsolideerde versie
standpunt Unie wijziging bijlage C van het COTIF-Verdrag (vervoer gevaarlijke stoffen) 2014/327
06.05.2014
L166/27
05.06.2014
NL

EN

OTIF landen kunnen mogelijk tot een lichtelijk afwijkend besluit komen      
Guide voor product regels 2014
New Legislative Framework (768/2008)
maart 2014   NL

EN

      vervangen door blue guide van 2016, gepubliceerd op 26.07.2016
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 2014/25
26.02.2014
L94/243
28.03.2014
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/17

rectificatie van NL-versie, gepubliceerd op 10.12.2015 L324/45

  NL

EN

geconsolideerde versie
Uitvoeringshandeling voor uitwisseling IMI gegevens tbv machinistenrichtlijn 2014/89
14.02.2014
L45/36
15.02.2014
NL

EN

       
Verordening voor vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) 1291/2013
11.12.2013
L347/104
20.12.2013
NL

EN

kaderprogramma dat op Shift to Rail van toepassing is zie Verordening 642/2014 van 16.06.2014 aangepast door 2015/1017 van 25.06.2015 NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor verspreiding resultaten van onderzoek in het kader van Horizon 2020 projecten 1290/2013
11.12.2013
L347/81
20.12.2013
NL

EN

    EN  
vervanging bijlage 1 van de overeenkomst tussen de Unie en Zwitserland 2013/804
06.12.2013
L352/79
24.12.2013
NL

EN

DE

wederzijdse erkenning tussen CH en landen van de EU van interoperabiliteits- en veiligheidscertificaten uit respectievelijk 2008/57 en 2004/49 overeenkomst 21.06.1999, gepubliceerd in L114/91+128 van 30.04.2002
NL   EN   DE
  bijlage 1 vervangen door 2016/122 van 16.12.2015
Richtlijn tot wijziging beroepskwalificaties en van het IMI-systeem 2013/55
20.11.2013
L354/132
28.12.2013
NL

EN

richtlijn wijzigt RL 2005/36 en 
IMI Verordening 1024/2012
  NL

EN

 
FinanciŽle kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 1271/2013
30.09.2013
L328/42
07.12.2013
NL

EN

       
Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen i.v.m. de kabelbaanrichtlijn 2013/C268/01 C268/01
17.09.2013
NL

EN

       
delegatie en uitvoeringshandelingen
uitleg van ministerie van BZ
sep 2013   NL        
Zetelverdeling per land van het Europees Parlement, zittingsperiode 2014-2019 2013/312
28.06.2013
L181/57
29.06.2013
NL

EN

       
afwijkingen richtlijn 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2013/218
06.05.2013
L130/26
15.05.2013
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Verordening elektronische publicatie in publicatieblad
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
216/2013
07.03.2013
L69/1
13.03.2013
NL

EN

rechtsgeldigheid van de elektronische publicatie in het publicatieblad (Official Journal)      
toetreding van Kroštie tot de Unie 2013/519
21.02.2013
L158/74
10.06.2013
NL

EN

gevolgen voor machinisten richtlijn, naamgeving op vergunning in 36/2010   NL

EN

geconsolideerde versie van modellen 36/2010
2e wijziging bijlage bij RL 2008/68 vervoer gevaarlijke stoffen 2012/45
03.12.2012
L332/18
04.12.2012
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie zie ook 2008/68
Normalisatie Verordening
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1025/2012
25.10.2012
L316/12
14.11.2012
NL

EN

aangepast met 2015/1535   NL

EN

geconsolideerde versie nog niet aanwezig
administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (IMI)
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1024/2012
25.10.2012
L316/1
14.11.2012
NL

EN

tbv pilot uitwisseling gegevens registers machinisten.

kleine wijzigingen via 
RL 2013/55 van 20.11.2013
RL 2014/60 van 28.05.2014
RL 2014/67 van 28.05.2014
VO 2016/1628 van 14.09.2016

  NL

EN

geconsolideerde tekst 
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2012/18
04.07.2012
L197
24.07.2012
NL

EN

  alleen rectificatie van Nederlandse en Deense tekst NL trekt per 01.06.2015 richtlijn 96/82 in
Mededeling van Commissie tbv uitvoering 765/2008/EG en 768/2008/EG (accreditatie Verordening en conformiteitsbesluit) 2012/C149/01 C149/01
25.05.2012
NL

EN

      alleen opsomming, geen toegang tot de normen
uitvoeringsbesluit, afwijkingen richtlijn 2008/68 inzake vervoer gevaarlijke stoffen 2012/188/EU
04.04.2012
L101/18
11.04.2012
NL

EN

wijziging van bijlagen I, II en II van 2006/68/EC     Zie 2008/68 voor geconsolideerde versie
Verklaring van Lidstaten en Commissie over de nauwkeurige omzetting van richtlijnen in nationale wetgeving 2011/C369/02
28.09.2011
C369/14
17.12.2011
NL

EN

       
Besluit van de Raad van 16 juni 2011 tot ondertekening van de overeenkomst van toetreding van de Unie tot het COTIF-Verdrag 2013/103/EU
16.06.2011
L51/1
23.02.2013
(nee geen typefout)
NL

EN

Overeenkomst 
L51/8 van 23.02.2013

NL   EN

    onbekend waarom publicatie bijna 2 jaar duurde
ondertekening door EU van COTIF verdrag.

website OTIF

niet wetgevings handeling
23.06.2011
L183/1
13.07.2011
NL

EN

gewijzigd OTIF-verdrag van Vilnius 03.06.1999
NL
   EN
ratificaties
     
Comitologiebesluit/
uitvoeringshandelingen
182/2011
16.02.2011
28.02.2011
L55/13+19
NL
annex

EN
annex

      vervangt comitologiebesluit 99/468
Besluit over overeenkomst met Zwitserland over vervoer gevaarlijke stoffen en toepassing van 95/18, 95/19 en 91/440 2011/45
22.12.2010
22.01.2011
L19/34
NL

EN

      Besluit van het comitť vervoer over land Unie-CH
vervangt bijlage 1
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
492/2011/EU
05.04.2011
L141
27.05.2011
NL

EN

      vervangt 1612/1968
Commissie Besluit over afwijkingen vervoer gevaarlijke stoffen 2008/68/EC 2011/26
14.01.2011
18.01.2011
L13/64
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2011/45
22.12.2010
L19/34
22.01.2011
NL       vervangen door 2013/804 van 06.12.2013
Richtlijn tot 1e wijziging van de bijlagen bij richtlijn 2008/68, vervoer gevaarlijke stoffen 2010/61
02.09.2010
03.09.2010
L233/27
NL

EN

       
Aanpassing uitzonderingen in Lidstaten 2010/187
25.03.2010
30.03.2010
L83/24
NL

EN

      zie Richtlijn 2008/68
Voorzitterschap Raad van Ministers 2009/908
01.12.2009
09.12.2009
L322/28
NL

EN

corrigendum
23.12.2009
  NL

EN

bijlage is vervangen bij besluit 2016/1316 van 26.07.2016
Protocol inzake internationale zekerheden op rijdend spoorwegmaterieel 2009/940
30.11.2009
16.12.2009
L331/1
NL

EN

       
Besluit van de Raad
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
2010/48
26.11.2009
L23/35
27.01.2010
NL

EN

       
Reglement van orde van de Raad, o.a. bevolkingssamenstelling ivm gekwalificeerde meerderheid 2009/937
01.12.2009
L325/35
11.12.2009
NL

EN

Besluit wordt jaarlijks aangepast: geconsolideerde versie t/m 2019/2209, 13 e wijziging NL

EN

geconsolideerde versie excl 2020/2030
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2009/763
16.06.2009
L273/15
17.10.2009
NL       vervangen door 2011/45 van 22.12.2010
aanpassing Besluit 99/468, comitologie 2009/219
11.03.2009
31.03.2009
L87/109
NL

EN

      alleen van toepassing op VO statistieken 91/2003
Kritische Infrastructuur 2008/114
08.12.2008
23.12.2008
L345/75
NL

EN

       
Wijziging comitologie 99/468
i.v.m. richtlijn omgevingsgeluid 02/49
2008/1137
22.08.2008
21.11.2008
L311/1
NL

EN

       
Vervoer gevaarlijke stoffen over land - Richtlijn 2008/68
24.09.2008
30.09.2008
L260/13
NL

EN

Cie Besluit / wijziging RL
2009/240
2010/187
2010/61
2011/26
2012/188
2012/45
2013/218
2014/103
2015/217
2015/974
2016/629
2016/2309
2018/217
2018/936
2018/1846
2019/1094
2019/1243 (omnibus)
2020/1241
2020/1833
2021/1436
2022/1095

04.03.2009
25.03.2010
02.09.2010
14.01.2011
04.04.2012
03.12.2012
06.05.2013
21.11.2014
10.04.2014
17.06.2015
20.04.2016
16.12.2016
31.01.2018
29.06.2018
23.11.2018
17.06.2019
20.06.2019
28.08.2020
02.10.2020
31.08.2021
29.06.2022
NL

EN

2022/1095 zit nog niet in geconsolideerde versie

intrekking van 96/49

 

Guide voor staatssteun spoorwegondernemingen 2008/C184/07 C184/13
22.07.2008
NL

EN

       
Gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van produkten (harmonisatiebesluit) 2008/768
09.07.2008
13.08.2008
L218/82
NL

EN

Richtlijn is aangevuld voor interoperabiliteit spoorwegen met richtlijn 2010/713 van 09.11.2010

zie ook bekendmaking normen van 12.02.2016

    intrekken van 93/465
Accreditatie eisen 2008/765
09.07.2008
13.08.2008
L218/30
NL

EN

  gewijzigd door 2019/1020 van 20.06.2019 NL

EN

intrekken van 93/339
Wederzijdse erkenning producten 2008/764
09.07.2008
13.08.2008
L218/21
NL

EN

      intrekken van 3052/95
Verordening Technische regelingen statistieken spoorvervoer 332/2007
27.03.2007
29.03.2007 
L88/16
NL

EN

       
Besluit wijziging comitologie 2006/512
17.07.2006
22.07.2006
L200/11
NL

EN

      zie 99/468 voor geconsolideerde versie
Verordening voor vaststelling inhoud boekhoudkundige posten als bedoeld in Verordening 1108/70 851/2006
09.06.2006
L158/3
10.06.2006
NL

EN

  vervangt Verordening 2598/70    
Richtlijn arbeidsvoorwaarden mobiele werknemers 2005/47
18.07.2005
27.07.2005
L195/15
NL

EN

       
Richtlijn beroepscompetenties 2005/36
07.09.2005
30.09.2005
L255/22
NL

EN

geconsolideerde versie tot 27.04.2009

ingrijpend gewijzigd door RL 2013/55 van 20.11.2013

27.04.2009 NL

EN

 
Overeenkomst tussen CER en ETF over mobiele werkers 27.01.2004 27.07.2005
L195/18
NL

EN

       
wijziging bijlage 1 van overeenkomst met Zwitserland 2005/249
22.06.2004
22.03.2005
L75/60
NL       vervangen door 2009/763 van 16.06.2009
Procedure voor plaatsing opdrachten
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2004/17
31.03.2004
30.04.2004
L134
  vele malen gewijzigd   NL

EN

vervangen door 2014/25 van 26 februari 2014
Resolutie Accreditatie
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
10.11.2003 25.11.2003 
C282/3
NL

EN

      zie 2008/765 van 09.07.2008
Verordening tot aanpassing comitologie besluit 99/468
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
1882/2003
29.09.2003
31.10.2003 
L284/1
NL

EN

Verordening 06/512     geconsolideerde tekst niet gevonden
Wijziging Verordening statistieken 1192/2003
03.07.2003
04.07.2003 
L167/13
NL

EN

     

 

 
Verordening statistieken spoorvervoer 91/2003
16.12.2002
21.01.2003 
L14/1
NL

EN

gewijzigd
Verordening 1192/2003 van 03.07.2003 inL167/13
Verordening 1304/2007 van 07.11.2007 in L290/14
Verordening 219/2009 van 11.03.2009 in L87/109 
Verordening 2016/2032 van 26.10.2016 in L317/105
NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door verordening 2018/643 van 18.04.2018

Verordening voor het delegatie statuut uitvoerende taken aan Agentschappen 58/2003
19.12.2002
L011
16.01.2003
NL

EN

Richtlijn van DG-Environment inzake omgevingsgeluid. 
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
2002/49
25.06.2002
18.07.2002
L189/12
 

 

Richtlijn is inmiddels enige malen herzien:
M1: 1137/2008 van 22.10.2008
M2: 2015/996 van 19.05.2015
C1: rectificatie van 10.01.2018
M3: 2019/1010 van 05.06.2019
M4: 2019/1243 van 20.06.2019
M5: 2020/367 van 04.03.2020
M6:2021/1226 van 21.12.2020
alleen M2, M5 en M6 hebben invloed op de inhoud, andere wijzigingen zijn stelsel wijzigingen

M6 is pas op 28.07.2021 gepubliceerd in L269/65

NL

EN

geconsolideerde versie t/m M6
Verordening openbaarheid van documenten 1049/2001
30.05.2001
31.05.2001 
L145/43
NL

EN

       
Verordening bescherming persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
45/2001
18.12.2000
12.01.2001
L8
NL

EN

       
Richtlijn kabelbaansinstallaties 2000/9
20.03.2000
03.05.2000 
L106/21
NL

EN

  vervangen door verordening 2016/424 van 09.03.2016    
Raadsbesluit: comitologie procedure 99/468
28.06.1999
17.07.1999 
L184/23
NL

EN

Raadsbesluit 2006/512 23.07.2006 NL

EN

vervangen door 182/2011
Overeenkomst tussen EU en Zwitserland inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg 21.06.1999 30.04.2002
L114/91 + 128
3 jaar later!
NL

slotverklaring

EN

De bijlage 1 bij deze overeenkomst wordt regelmatig aangepast

Overeenkomst zelf aangepast met
2020/896 van 19.06.2020 (L206/65 van 30.06.2020) ivm wijziging IOD 2016/797 en RSD 2016/798 vanwege COVID-19

2005/249 L75/60
2009/763 L273/15
2011/45 L19/34
2013/804 L352/79
2016/122 L23/82
2016/1119 L186/38
2018/944 L166/20
2019/1142 L180/22
2020/40 L13/43
  err bestaat geen geconsolideerde versie
Richtlijn notificatie van technische voorschriften 98/34
22.06.1998
21.07.1998 
L204/37
NL

EN

Richtlijn 98/48
Richtlijn 2006/96
01.01.2007 NL

EN

vervangen door Richtlijn 2015/1535 van 09.09.2015
Oprichting comitť sociale dialoog 98/500
12.08.1998
12.08.1998
L225/27
NL

EN

vervanging van 72/172/EEG en
85/13/EEG

aangepast 1792/2006 van 23.10.2006

wordt gebruikt in veiligheidsrichtlijn NL

EN

oudere versies niet opgeslagen, alleen geconsolideerde versie
Richtlijn zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
96/82
09.12.2006
14.01.2007
L10
NL

EN

1882/2003 29.09.2003 L284
2003/105 16.12.2003 L345/97
1137/2008 22.10.2008 L311
22.10.2008 NL

EN

wordt per 01.06.2015 vervangen door 2012/18
Richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 96/49
23.07.1996
17.09.1996 
L235/25
NL

EN

Cie Richtlijn 96/87
bijlage 96/49
Cie Richtlijn 99/48
Richtlijn 2000/62
Cie Richtlijn 2001/06
Cie Beschikking 2002/885
Cie Richtlijn 2003/29
Cie Richtlijn 2004/89
Cie Richtlijn 2004/110
Cie Richtlijn 2006/90
24.11.2006 NL

EN

vervangen door 2008/68
Richtlijn verwerking persoonsgegevens
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
95/46
24.10.1995
23.11.1995
L281/31
NL

EN

aangepast door Richtlijn 1882/2003
L284 van 31.10.2003
29.09.2003 NL

EN

vervangen door 2016/679 van 25.04.2016
Verordening boekhouding spoorqwegen: bijlage I 70/2598
18.12.1970
23.12.1970
L278
  bijgewerkt tot 30/04/2004 ingetrokken met Verordening 851/2006 NL

EN

 
Verordening boekhouding spoorwegen 70/1108
04.06.1970
15.06.1970
L130/4
  bijgewerkt tot
10.06.2013
  NL

EN

 
Steunmaatregelen spoorwegen 70/1107
04.06.1970
15.06.1970
L130/1
  bijgewerkt tot
27.11.1996
  NL

EN

ingetrokken door 1370/2007
Verordening vrij verkeer van werknemers
Geen specifieke regelgeving spoorwegen
68/1612
15.10.1968
19.10.1968
L257/2
  aangepast
312/76 van 09.02.1976
2434/96 van 27.07.1992
publicatie
L39/2 van 14.02.76
L245 van 26.08.92
NL

EN

vervangen door 492/2011