OVERZICHT REGELGEVING VEILIGHEID

onderwerp nummer
+datum
publicatie aanpassing geÔntegreerde tekst opmerkingen
               
Beoordeling Veiligheidsniveau per lidstaat t/m 2022: 
CST-rapport 2024
maart 2024 ERA-website
18.03.2024
EN Veiligheidsniveau is overall acceptabel, maar er zijn wel zorgen      
Hernieuwd mandaat voor onderhandelingen veiligheidsregiem Kanaaltunnel 2024/867
13.03.2024
L-deel OJ
18.03.2024
NL

EN

Onderhandelingen op basis van 2020/1531 van 21.10.2020 hebben nog niet tot resultaat geleid      
Rectificatie van Verordening 2020/572 over de rapportage spoorwegongevallen   L183/61
20.07.2023
NL     NL geconsolideerde versie
Veiligheidsrapport 2023 van ERA en het bijbehorend CST-rapport   ERA-website
31.03.2023
VH-rapport

CST-rapport

       
ERA opinie over Safety Level en Safety Performance van spoorwegondernemingen, aanbeveling en rapport ERA/OPI/2022-12
16.01.2023
ERA-website
17.01.2023
EN
rapport
Aanpassing van aanbeveling REC1219 van 18.05.2021      
ERA, clarification note on the mutual recognition by the NoBo of independent assessment results carried out by an AsBo, based on 402/2013 ERA1209/186
13.09.2022
ERA-website
11.10.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
26.09.2022
EN       vervangt lijst van 02.08.2022
Rectificatie van de Richtlijn spoorwegveiligheid 2016/798, inzake art 14, lid 2b. Tekst in overeenstemming brengen met art 6, lid 1a   L227/137
01.09.2022
NL geldt alleen voor de Nederlandse taalversie   NL nog geen geconsolideerde versie
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
02.08.2022
EN       vervangt lijst van 08.06.2022
ERA Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2022   ERA-website
10.06.2022
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
08.06.2022
EN       vervangt lijst van 28.04.2022
Common Safety Indicators periode van 2006 t/m 2020. Overzicht van ERA/ERAIL   ERA-website
23.05.2022
EN NB: groot excel bestand met veel tabbladen      
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
28.04.2022
EN       vervangt lijst van 24.03.2022
Common Safety Targets (CST) 2022
Report Assessment of achievement of safety targets
  ERA-website
28.03.2022
EN       vervangt CST van 24.03.2021
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
24.03.2022
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     vervangt lijst van 15.07.2021
Guide on Safety Management System Requirements for safety certification (v1.3) 26.04.2021 ERA-website
11.03.2022
EN

NL

  ISBN nummer:
978-92-9477-410-1
  vervangt versiew 1.2 van 04.09.2018
Guide voor safety management
Guidance for safety certification and supervision
  ERA-website
28.02.2022
EN vertaling in andere talen zal volgen, dan waarschijnlijk ook publicatie op ERA-website      
NIB-Guide on safety recommendations   ERA-website
31.01.2022
EN        
Verordening waarmee de geldigheidsduur van veiligheidsvergunningen en veiligheidscertificaat voor de Kanaaltunnel volgens 2020/2222 van 23.12.2020 wordt verlengd tot 31.03.2022 2021/1701
21.09.2021
L339/1
24.09.2021
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
15.07.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     zie herziene versie van 24.03.2022
Guide voor ECM, gebruik van SAIT (Safety Alert IT Tool)   ERA-website
17.06.2021
EN        
Safety Overview + Interoperability report   ERA-website
16.06.2021
EN        
Guide behorend bij ECM Verordening 2019/779   ERA-website
21.05.2021
EN De eerdere guide behoorde bij voorgaande ECM Verordening 445/201. Deze guide werd gepubliceerd op 08.07.2015    
Recommendation Safety Level and Safety Performance operators REC1219
18.05.2021
ERA-website EN
report
aangepast door opinion 2022-12 van 16.01.2023     zie OPI van 16.01.2023
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
11.05.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     zie herziene versie van 15.07.2021
Safety Overview 2021
Main figures based on CSI data (up to 2019) March 2021
  ERA-website
08.04.2021
EN        
Lijst grensstations en aanwezigheid grens-overeenkomst   ERA-website
08.04.2021
EN Gebaseerd op art 10.8 van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798     zie herziene versie van 11.05.2021
Evaluatie rapport van het gebruik van de gemeenschappelijke methode Common Safety Targets (CSM-CST)   ERA-website
24.03.2021
EN       vervangen door CST rapport van 28.03.2022
Uitzondering van verlenging van termijnen voor vergunningen en certificaten op basis van 2020/698 en 2021/267 NB: link naar Publicatieblad C76I
05.03.2021
NL

EN 

Veel Lidstaten hebben een verzoek ingediend om de verlenging van de geldigheidsduur van vergunningen en certificaten niet toe te passen.

In C76I zijn er 23 besluiten van EC gepubliceerd. Ontbreken ItaliŽ, Malta (geen spoorweginfra) en TjsechiŽ.

Verlenging voor spoorwegvergunningen en -certificaten wordt wel toegepast in Denemarken, Zweden, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Polen en Finland. In Nedernd alleen voor machinistenvergunningen.

  Verlengings termijn is verstreken
C78/I
08.03.2021
NL

EN

Verlenging van de termijnen voor geldigheid van vergunningen en certificaten. De verlenging komt bovenop de verlengingen van Verordening 20/698 van 25.05.2020 2021/267
16.02.2021
L60/1
22.02.2021
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen worden ook voor andere transportregels de geldigheidsduur verlengd

art 9, veiligheidscertificaten en vergunnuingen op basis van 16/798
art 10: idem, op basis 04/49
art 11: machinistenvergunningen op basis van 07/59
art 12 vergunningen spoorwegonderneming op basis van 2012/34

NB: LIdstaten kunnen op basis van 2020/698 De Europese Commissie verzoeken toestemming te geven deze verlengingen niet toe te passen

  Verlengings termijn is verstreken
Geldigheid vergunningen en certificaten na de Brexit 2020/2222
23.12.2020
L437/43
28.12.2020
NL

EN

NB 1: iets soortgelijks was al geregeld in 2019/503, maar die had als voorwaarde dat de Verordening van toepassing zou zijn zonder een Brexit akkoord.
NB 2: machinistenvergunningen worden niet meer genoemd, al geregeld in art 8 van 07/59  (machinistenrichtlijn)

Met verordening 2021/1701 van 21.09.2021 zijn de termijnen voor de geldigheidsduur van veiligheidscertifcaten en vergunningen voor gebruik van de Kanaaltunnel uit Verordening 2020/222 van 23.12.2020 verlengd tot 31.03.2022

  nog geen geconsolideerde versie
OSS One Stop Shop User Guide for applicants v.1.21 ERA-DRO-010 ERA-website
17.12.2020
EN       vervangt eerdere versies
European Railway Safety Culture Model 
version 2.0
  ERA-website
30.10.2020
NL

EN

       
Besluit om Frankrijk te mandateren om de onderhandelingen te voeren over het veiligheidsregime in de Kanaaltunnel na de Brexit 2020/1531
21.10.2020
L352/4
22.10.2020
NL

EN

  Mandaat blijft van kracht, maar is aangevuld met 2024/867 van 13.03.2024    
Verordening tot wijziging van de Richtlijn Spoorwegveiligheid 2016/798, in verband met de veiligheid in de Kanaaltunnel na de Brexit 2020/1530
21.10.2020
L352/1
22.10.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Voorbeeld risico inschatting, 
gebaseerd op een model van Zwitserland voor transport gevaarlijke stoffen langs meer van GenŤve.
  ERA-website
09.09.2020
EN        
One Stop Shop User guide versie 1.20 ERA-DRO-010
31.08.2020
ERA-website
03.09.2020
EN       vervangt versie 1.10 van 19.08.2019
Application Guide voor Single Safety Certificaat
voor aanvragers
versie 1.2
04.05.2020
ERA-website
04.08.2020
NL

EN

      vervangt versies van 29.06.2018
Application Guide voor Single Safety Certificaat voor authoriteiten versie 1.3
30.04.2020
ERA-website
04.08.2020
NL

EN

      vervangen door guide van 11.02.2022
vervangt versies van 29.06.2018
Verordening tot aanpassing van Verordening 18/761 (toezicht) en Verordening 18/762 (veiligheidsmanagement), aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/782
12.06.2020
L188/14
15.06.2020
NL

EN

  2018/761 NL

EN

geconsolideerde versies
2018/762 NL

EN

Verordening tot aanpassing van ECM verordeningen 2019/779 en 445/2011, aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/780
12.06.2020
L188/8
15.06.2020
NL

EN

  2019/779 NL

EN

geconsolideerde versie
445/2011 NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening tot aanpassing van Verordening 1018/763 inzake veiligheidscertificering, aanpassing termijnen ivm COVID-19 2020/777
12.06.2020
L188/1
15.06.2020
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
User guide for One-Stop-Shop ERA-DRO-010 ERA-website
28.05.2020
EN        
Richtlijn tot verleging van de tweede termijn van omzetting van IOD (2016/797) en RSD 2016/798 in nationale regelgeving tot 31.10.2020, in verband met COVID-19 2020/700
25.05.2020
L165/27
27.05.2020
NL

EN

Extra artikel 27bis ingevoegd voor extra gedelegeerde handeling voor spoedprocedure

ERA overzicht van datum omzetting 4e spoorpakket

ERA toelichtende verklaring

Voor Nederland niet zo interessant omdat NL de richtlijnen al heeft omgezet NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening voor verlenging van de geldigheidsduur van certificaten en vergunningen met 6 maanden  in onder andere RSD (2016/798), TDD (2007/59) en SERA (2012/34) 2020/698
25.05.2020
L165/10
27.05.2020
NL

EN

Naast vergunningen en certificaten voor spoorwegen worden ook voor andere transportregels de geldigheidsduur verlengd zie art 9 van deze Verordening 2020/700 voor de wijziging van de richtlijn spoorwegveiligheid 2016/798 en art 10 voor 2004/49   nog geen geconsolideerde versies

Termijnen zijn met 2021/267 nogmaals verlengd met 10 maanden

Verordening rapportage spoorweg ongevallen 2020/572
24.04.2020
L132/10
27.04.2020
NL

EN

  NL-versie gerectificeerd op 20.07.2023 L183/61 NL geconsolideerde versie
CST assessment report 2020 24.03.2020 ERA-website
25.04.2020
EN       vervangt rapport van 17.05.2019
Clarification note on safe integration. Gekoppeld aan CSM-RA 402/2013 ERA_1209/063
06.01.2020
ERA-website
06.02.2020
EN        
Rectificatie van veiligheidsrichtlijn 2016/798   L317/114
09.12.2019
NL

EN

rectificatie van art 10, lid 7

besluitvorming door ERA na besluit Raad van Beroep

  NL

EN

geconsolideerde versie
assessment report 2018 van CST/NRV gerelateerd aan CSM-RA, versie 2.0 17.05.2019 ERA-website
04.09.2019
EN       vervangt versie 1.0 van 23.05.2018

op zijn beurt weer vervangen door versie 2020 van 24.03.2020

One Stop Shop User guide voor Veiligheidscertifcering,
Voertuigtoelating en 
Infrakant van ERTMS
  ERA-website
08.07.2019
EN       vervangen door versie 1.20 van 31.08.2020
interoperabiliteitspakket: aanbeveling afgifte veiligheidsvergunning infrastructuur beheerders 2019/780
16.05.2019
LI 139/390
27.05.2019
NL

EN

een aanbeveling die geacht wordt opgevolgd te worden      
interoperabiliteitspakket: herziene ECM verordening Entity in Charge of Maintenance 2019/779
16.05.2019
LI 139/360
27.05.2019
NL

EN

  termijnen gewijzigt in 2020/780 van 12.06.2020 ivm COVID-19 NL

EN

vervangt 454/2011

geconsolideerde versie met 2020/780

Schema wettelijk regiem veiligheidscertificering   ERA-website
26.04.2019
EN Dit schema hoort bij de Verordening Practical Arrangements Safety Certification 2018/763 Er zijn 2 guides beschikbaar voor applicants en voor authorities. Zie publicatie van 09.11.2018    
Gevolgen Brexit op diverse vergunningen en certificaten 2019/503
25.03.2019
L85I/60
27.03.2019
NL

EN

Aanpassing van de geldigheidsduur van veiligheidscertificaten en vergunningen ingevolge 2004/49 cq 2016/798, in geval van een Brexit Deze verordening treedt in werking als art 50 van het Verdrag wordt toegepast.   VO niet van toepassing omdat er een Brexit akkoord is gesloten. Nu geregeld in 2020/2222 van 23.12.2020
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA, versie 1.3   ERA-website
08.01.2019
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's   vervanging van versie 1.0 van 12.05.2015 
Report on the return of Experience (REX) with the use of the CSM for risk assessment (402/2013 and 2015/1136)   ERA-website
03.01.2019
EN Evaluatie en gebruik van beide CSM-RA methoden      
Guide on Coordination between national safety authorities, a common approach to supervision 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN Guide voor de samenwerking tussen NSAīs bij grensoverschrijdende infra of treindiensten Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-413-7
   
Guide on Enforcement Management Model 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN Guide om te beoordelen of een nationaal veiligheidscertificaat mag worden afgegeven Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-418-2
   
Guide on Management Maturity Model, behorend bij 2018-762 29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
NL

EN

Guide om te beoordelen of RU-IM hun verplichtingen nakomen Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-417-5
   
supervision guide
Safety certification
29.06.2018 ERA-website
14.12.2018
EN

NL

Guide hoe de NSA zijn toezichtrol naar RU, IM en ECM moet uitvoeren

Vanaf 23.08.2019 ook NL versie beschikbaar

Gedrukte versie
ISBN 978-92-9205-435-9
   
Guide for granting single safety certificate (applicants) 29.06.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/763 Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-406-9
14.12.2018
 
  vervangen door versie 1.2 van 04.08.2020
Guide for granting single safety certificate (authorities) 10.09.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/763 van 09.04.2018

Er is ook een schema van het wettelijk regiem beschikbaar, zie publicatie van 26.04.2019

 

Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-409-0
14.12.2018
  vervangen door versie 1.3 van 04.08.2020
Guide on Safety Management System for management framework (v1.0) 29.06.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/762      
Guide on Safety Management System Requirements for safety certification (v1.2) 04.09.2018 ERA-website
09.11.2018
EN behorend bij uitvoeringsverordening 2018/762 Gedrukte versie EN
ISBN 978-92-9205-427-4
14.12.2018
  vervangen door versie 1.3 van 26.04.2021, gepubl;iceerd op 11.03.2022
Guide, Safety management system requirements for safety certification
or safety authorisation (v1.1)
  ERA-website
10.07.2018
EN Guide behorend bij 2018/762     vervangen door versie 1.2
Rectificatie van 2018/762 
Gemeenschappeleijke Veiligheids Methode (CSM) voor SMS
  L172-7
09.07.2018
NL vertalingswijziging in de bijlage I bij deze Verordening, o.a. `omvang` in plaats van 'reikwijdte'   NL geconsolideerde versie
Verklarende notitie over de eisen gesteld aan een RASBO (Risk Assessment Body) in het kader van art 6 van CSM-RA 402/2013   ERA-website
04.07.2017
EN        
assessment report 2018 van CST/NRV gerelateerd aan CSM-RA, versie 1.0   ERA-website
28.06.2018
EN       vervangen door versie 2.0 van 19.06.2019

gepubliceerd op 04.09.2019

Uitvoeringsverordening inzake  het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het Spoorwegbureau 2018/867
13 juni 2018
L149/3
14.06.2018
NL

EN

       
Bekijk de belangrijkste onderdelen van het Safety Management Systeem voor spoorwegen in de ERA app     link scan de QR-code in de link om de app te downloaden      
Uitvoeringsverordening voor praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten 2018/763
09.04.2018
L129/49
25.05.2018
NL

EN

Er zijn 2 guides beschikbaar, voor:
applicants en voor authorities. Zie publicatie van 09.11.2018

Er is ook een schema van het wettelijk regiem beschikbaar, zie publicatie van 26.04.2019

De termijnen van deze verordening zijn aangepast ivm COVID-19 door Verordening 2020/777 van 12.06.2020 NL

EN

vervangt verordening 653/2007

geconsolideerde versie met 2020/777

Gedelegeerde verordening met gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen 2018/762
08.03.2018
L129/26
25.05.2018
NL

EN

vervangt verordeningen SMS eisen in 1158/2010 (spoorwegonderneming) en 1169/2010 (infrastructuurbeheerder)

rectificatie NL-tekst

Er zijn 2 guides beschikbaar, voor SMS-requirements en voor management framework

termijnen aangepast door 2020/782 van 12.06.2020  ivm COVID-19

NL

EN

geconsolideerde versie met 2020/782

Uitvoeringsverordening met gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale veiligheidsinstanties 2018/761
16.02.2018
L129/16
25.05.2018
NL

EN

vervangt Verordening 1077/2012 termijnen aangepast door 2020/782 van 12.06.2020  ivm COVID-19 NL

EN

geconsolideerde versie met 2020/782
Guide voor de aanwijzing van Risk Assessment Body (RASBO) in kader van CMS-RA 402/2013 ERA/GUI/01-2014/SAF
28.02.2018
ERA-website EN Dit document was de basis vaoor aanpassing van 402/2013 via Verordening 2015/1136      
RAMS norm 50126
Deel 1: Algemene activiteiten en procedures in het kader van RAMS
NEN-EN 50126-1:2017 
01.10.2017
te koop bij NEN voor
110,--
EN Spoorwegen en soortgelijke geleid vervoer - De specificatie en het bewijs van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS)      
RAMS norm 50126
Deel 2: Systeembenadering van veiligheisgerelateerde aspecten
NEN-EN 50126-2:2017 
01.10.2017
te koop bij NEN voor
98,50
EN      
Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/798 van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor   L59/41
07.03.2017
NL

EN

  NL+EN samen NL

EN

geconsolideerde versie
veiligheidsrichtlijn herziening
technische pijler 4e spoorpakket
2016/798
11.05.2016
L138/102
26.05.2016
NL

EN

vervangt richtlijn 2004/49 De richtlijn is tweemaal gerectificeerd (kleine wijzigingen) op 
07.03.2017 L59/41 en
09.12.2019 L317/114

2020/698: wijziging geldigheidsduur vergunningen en certificatie
nog niet in geconsolideerde versie

2020/700: wijziging 2e termijn van omzetting naar 31.10.2020

2020/1530: veiligheid Kanaaltunnel

NL

EN

geconsolideerde versie
Verordening ivm wijziging CSM-RA (402/2013) 2015/1136
13.07.2015
L185/6
14.07.2015
NL

EN

    NL

EN

geconsolideerde versie
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 08.07.2015
ERA/GUI-100-2015
08.07.2015
ERA-website
08.07.2015
EN   Op 21.05.2021 vervangen door guide behorende bij 2019/779   vervangt versie 1 uit 2013
Explanatory note van ERA en OTIF samen over CSM-RA   ERA-website
12.05.2015
EN Beschrijving rol en verantwoordelijkheden van de Risk Assessment bodies en de rol van de Lidstaten bij de erkenning en/of accreditaie van de RASBO's   vervangen door versie 1.3 van 08.01.2019
voortgangsverslag veiligheidsrichtlijn 2004/49 COM(2014)740
17.12.2014
  NL

EN

bijlage = SWDK(2014)355
alleen EN-versie beschikbaar
     
Guide monitoring CSM 1078/2012 ERA-GUI-05-2012-SAF
17.07.2014
ERA-website EN vervangen door ERA/GUI/01-2014-SAF      
Richtlijn tot wijziging bijlage 1 (CSI - Common Safety Indicators) van de veiligheidsrichtlijn 2004/49 2014/88
09.07.2014
L201/9
10.07.2014
NL

EN

Lidstaten moeten nationale regelgeving aanpassen zodat deze dfinities uiterlijk  per 10 juli 2015 in werking treden   NL

EN

tydelyke geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Uitvoeringsbesluit van Commissie 3e reeks Common Safety Targets (CST) 2013/753
11.12.2013
L334/37
13.12.2013
NL

EN

vervangt deel I (NRW) van de bijlage bij Commissie Besluit 2012/226   NL

EN

geconsolideerde versie
Application guide for ECM Regulation
No 445/2011 of 10.05.2011
ERA-GUI-100-2013
12.07.2013
ERA-website
20.08.2013
EN       vervangen door versie 2 van 08.07.2015
Guide for CSI: Common Safety Indicators ERA/GUI?09-2013
24.05.2013
ERA-website
24.05.2013
EN       vervangt Guide ERA/GUI/12-2011
tweede set CSM Risico-Analyse 402/2013
30.04.2013
L121/8
03.05.2013
NL

EN

vervangt per 21.05.2015 de CSM-RA 352/2009 van 24.05.2009 aangepast met 2015/1136 NL

EN

geconsolideerde versie
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen en infrastructuurbeheerders 1078/12
16.11.2012
L320/8
17.11.2012
NL

EN

       
gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor het toezicht door de nationale veiligheidsinstanties 1077/12
16.11.2012
L320/3
17.11.2012
NL

EN

      vervangen door 2018/761
Guide for accreditation of ECM Entity in Charge of Maintenance ERA-GUI-10-2011
23.02.2012
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Maintenance Workshops
ERA-GUI-11-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Guide for accreditation of ECM
Freight Wagons
ERA-GUI-09-2011
28.10.2011
ERA-website
15.06.2012
EN       Guide behorend bij 445/2011 van 10.05.2011
Commissie Besluit over 2e set Common Safety Targets 2012/226/EU
23.04.2012
L115/27
27.04.2012
NL

EN

Besluit 2010/409 wordt ingetrokken deel I van de bijlage (NRW) is vervangen dmv 2013/753 NL

EN

vervangt 2010/409
Guide for CSI: Common Safety Indicators ERA/GUI/12-2011 ERA-website
15.12.2011
EN       vervangen door ERA/GUI/09-2013
ECM gecertificeerde bedrijven voor onderhoud goederen wagens 445/2011/EU
10.05.2011
L122/22
11.05.2011
NL

EN

tevens aanpassing 653/2007/EC inzake veiligheidscertificering

Zie ook de Guides door ERA gepubliceerd op 15.06.2012 

termijnen gewijzigd in 2020/780 van 12.06.2020 NL

EN

NL

EN

ECM verordening vervangen door 2019/779 van 16.05.2019

geconsolideerde versie met 2020/780

Guide voor Safety Management Systemen ERA/GUI/06
-2011/SAF
07.04.2011
ERA website EN   vervangen door guide bij 2018/762   Zie voor meer documenten SMS-pagina
CSM voor conformity veiligheidsvergunning
infrastructuurbeheerders
1169/2010
10.12.2010
L327/13
11.12.2010
NL

EN

  Hiervoor bestaat een guide
zie SMS-pagina
  vervangen door 2018/762
CSM voor conformity veiligheidscertificaat
spoorwegondernemingen
1158/2010
09.12.2010
L326/11
10.12.2010
NL

EN

  Hiervoor bestaat een guide
zie SMS-pagina
  vervangen door 2018/762
Rectificatie van de NL tekst van Richtlijn 09/149, wijziging bijlage 1 van veiligheidsrichtlijn   12.08.2010
L211/48
NL       vervangen door veiligheidsrichtlijn 798/2016
Besluit Commissie betreffende Gemeenschappelijke Veiligheidsdoelen 2010/409
19.07.2010
22.07.2010
L189/19
NL

EN

      vervangen door 2012/226 van 23.04.2012
amending annex I of RL-04/49 CSI 2009/149
27.11.2009
28.11.2009
L313/65
NL

EN

vervangen door 2014/88     zie consolidatie
versie van 04/49
Besluit CSM voor CST/NRV 2009/460
05.06.2009
13.06.2009
L150/11
NL

EN

       
Voorbeeldenboek CSM ERA/GUI/02-
2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Guide for CSM ERA/GUI/01-
2008/SAF
06.01.2009
niet gepubliceerd NL

EN

       
Verordening CSM risico-evaluatie 352/2009
24.04.2009
29.04.2009
L108/14
NL

EN

      per 21.05.2013 vervangen door 402/2013
Aanpassing veiligheids Richtlijn 2008/110
16.12.2008
23.12.2008
L345/62
NL

EN

      geconsolideerde versie zie
04/49

vervangen door 2016/798

Verordening model veiligheidscertificaat en aanvraagformulier 653/2007
14.06.2007
L153/9
NL

EN

gewijzigd met Verordening 445/2011/EU voor ECM   NL

EN

vervangen door 2018/763
Richtlijn spoorwegveiligheid 2004/49
29.04.2004
21.06.2004 
L220/16
NL

EN

Richtlijn 08/57 interop
Richtlijn 08/110 veiligheid
wijziging bijlage 1 CSI 2009/149
wijziging bijlage 1 CSI 2014/88
27.11.2009 NL

EN

geconsolideerde versie

vervangen door 2016/798

Richtlijn wijziging 95/18 2001/13
26.02.2001
15.03.2001 
L75/26
NL

EN

Richtlijn 2004/49 30.04.2004   zie 95/18 voor consolidatie

vervangen door 2012/34