07.07.2021 Op 20.07.2021 is een nieuwe richtlijn 2021/1187 gepubliceerd die de totstandkoming van het TEN-T netwerk moet versnellen. De bijbehorende financiŽle mogelijkheden zijn verwoord in een nieuwe CEF-verordening 2021/1153. (gepubliceerd op 14.07.2021) Inmiddels is ook een uitvoeringsverordening voor infrastructuurprojecten 2021/1328 gepubliceerd op 11.08.2021.
29.04.2021 Op 17 mei 2021 is eindelijk na 4 jaar onderhandelen de nieuwe verordening reizigersrechten 2021/782 gepubliceerd
16.02.2021 verlenging van de termijnen COVID-19 in Verordening 2021/267
01.02.2021 wijziging MR vervoer gevaarlijke stoffen via spoorwqeg en wijziging MR erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen
01.11.2020 OTIF heeft een nieuwe versie van het RID 2021 gepubliceerd (geldig vanaf 01.01.2021). Als gevolg hiervan is ook de richtlijn vervoer gevaarlijke stoffen 08/68 aangepast dmv 2020/1833
12.06.2020 In mei en juni zijn er een groot aantal Corona besluiten genomen in verband met de COVID 19 pandemie. Voor een overzicht van alle aanpassingen en geconsolideerde regelgeving zie de COVID 19 pagina
16.04.2020 Per 01.05.2020 treedt een nieuw RIS (Regeling Indienststelling spoorvoertuigen)  in werking. Gepubliceerd in de Staatscourant 2020-21421
04.03.2020 publicatie van het voorstel van de Europese Commissie  voor een jaar van de rail in 2021 COM(2020)78-final