Handboek Spoorwegrecht
Beschrijving
Op 20 september 1839 reed in Nederland de eerste trein. Sindsdien is er ruim 7000 kilometer spoor aangelegd, zijn er per dag gemiddeld 1,1 miljoen treinreizigers, rijden spoorgoederenvervoerders jaarlijks rond de zes miljoen kilometer en werken er enkele tienduizenden mensen in de spoorsector. Sinds de liberalisering van de sector eind vorige eeuw, heeft bovendien de regelgeving zich voortdurend ontwikkeld. Een juridisch discours over het spoorwegrecht is evenwel niet op gang gekomen. Dit Handboek Spoorwegrecht wil deze leemte wegnemen. Vanuit het brede spoorspectrum biedt het handboek een uiteenzetting die dit rechtsgebied op systematische wijze ontsluit. Daarbij is doorlopend aandacht voor de indringende invloed van het Europese recht op het Nederlandse spoorrechtstelsel, en voor raakvlakken van het spoorwegrecht met het privaat-, bestuurs- en strafrecht. Na een inleidend hoofdstuk volgen hoofdstukken met een analyse van centrale thema’s en actoren. Spoorweginfrastructuur en de relaties tussen overheid – beheerder, beheerder – spoorwegonderneming en spoorwegonderneming – overheid zijn onderwerp van de hoofdstukken 2, 3 en 4. De thema’s spoorvoertuigen, spoorwegpersoneel, spoorverkeer en verkeersleiding worden besproken in de hoofdstukken 5, 6 en 7. De belangrijke rol van toezicht, handhaving en ongevallenonderzoek komt in hoofdstuk 8 aan de orde. Hoofdstuk 9 behandelt lokale en bijzondere spoorwegen. In hoofdstuk 10 staan ten slotte de transportrechtelijke aspecten van het spoorwegrecht centraal.

Over de auteur(s)
Adriaan Hagdorn was enige jaren werkzaam als advocaat in Rotterdam voordat hij in 1990 bij NS als bedrijfsjurist in dienst trad. Sedertdien bekleedde hij bij NS diverse juridische functies. Thans is hij werkzaam als seniorbedrijfsjurist, gespecialiseerd in spoorwegregelgeving. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht en actief betrokken bij diverse juridische werkgroepen in internationaal verband (CER en CIT). Hij geeft regelmatig cursussen over spoorwegrecht.

Viola Süto werkt als advocaat bij ‘spoorkantoor’ LegalRail. Zij treedt op voor spoorwegondernemingen, bestuursorganen, havenbedrijven en spooraannemers. Zij is als medewerker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, waar zij cursussen Spoorwegrecht verzorgt, en in 2004 promoveerde. In 2003 werkte zij mee met het opzetten van de NMa Vervoerkamer. Eerder was zij vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat juridisch projectleider bij de verzelfstandiging van NS.

Andres Wedzinga was als jurist werkzaam bij NS en daarna de Inspectie Verkeer en Waterstaat, later Inspectie Leefomgeving en Transport. Zijn werkterrein lag op het raakvlak van wet- en regelgeving en de veiligheid en uitvoering van het spoorwegverkeer. Hij was en is intensief betrokken bij de komst en inpassing van Europese en nationale regelgeving in het spoorwegbestel

Adresgegevens Uitgever:
Uitgeverij Paris bv
Postbus 4083
7200 BB Zutphen

Waterstraat 5
7201 HM Zutphen

E mail info@uitgeverijparis.nl
T 0575 514299
F 0575 514509

KvK 08101480

 

ISBN: 9789462511279
Rechtsgebied: Recht algemeen, Vervoersrecht
Auteur: Adriaan Hagdorn, Viola Süto, Andres Wedzinga
Aantal pagina's: 878
Verschijningsdatum: 24 februari 2017
link naar website om boek te bestellen
http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/288/Handboek-Spoorwegrecht